1 Noiembrie 2018 este termenul pentru înlocuirea caselor de marcat echipate cu jurnal electronic

Publicat de Elena Nicolii pe

În data de 24 mai a fost aprobată OUG nr. 44/2018 potrivit căreia operatorii economici sunt obligaţi să se doteze cu aparate de marcat cu jurnal electronic, după cum urmează:

  • până la 1 septembrie 2018 în loc de 1 iunie 2018, în cazul contribuabililor mari sau mijlocii;
  • până la 1 noiembrie 2018 în loc de 1 august 2018, în cazul contribuabililor mici.

Nerespectarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a termenelor prevăzute de lege se sancţionează cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei, precum şi cu:

  • confiscarea sumelor nejustificate;
  • suspendarea activităţii operatorului economic la unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, până la dotarea cu aparat de marcat electronic fiscal şi prezentarea dovezii de plată a amenzii sau a jumătate din cuantumul acesteia, după caz, organului constatator.

Noul sistem de case de marcat va asigura un mediu concurențial corect pentru toți contribuabilii și va duce la reducerea evaziunii fiscale. Pentru a se dota cu jurnal electronic la fiecare aparat de marcat, firmele trebuie să își finalizeze, în următoarele săptămâni, operațiunile de avizare tehnică, fiscalizare, instalare și punere în exploatare a noilor aparate.

Din 20 noiembrie, normele stabilesc aspectul potrivit căruia conţinutul bonului fiscal, cu excepţia bonurilor fiscale emise cu aparatele de marcat electronice fiscale destinate activităţilor de schimb valutar şi de taximetrie, trebuie să cuprindă în plus – pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă – şi:

  • codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului;

  • unitatea de măsură

  • modalitatea de plată.

Numărul unic de de identificare a caselor de marcat se poate obține și prin Spațiul Privat Virtual (SPV), unde utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale pot depune documentele necesare. Termenele limită sunt 1 septembrie 2018 pentru contribuabilii mari și mijlocii și 1 noiembrie pentru contribuabilii mici.

Este vorba despre Cererea de atribuire a numărului de ordine din Registrul de evidență a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în județ sau a numărului unic de identificare din aplicația informatică a Agenției Naționale de Administrare Fiscală – Formular C801, după care utilizatorii vor primi Certificatul de atribuire a numărului unic de identificare a aparatelor de marcat electronice fiscale.

Formularul C801 precum și informațiile despre completarea și transmiterea cererii, respectiv documentele care trebuie atașate, se regăsesc în Ghidul publicat pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în cadrul secțiunii Servicii OnlineAparate de marcat electronice fiscale (case de marcat).

ANAF recomandă ca depunerea documentației online să se facă din timp, pentru a se evita aglomerarea din ultimele zile și eventuale blocaje pe site.

Contribuabilii care nu respectă termenele prevăzute pentru dotarea cu aparatele de marcat definite la art. 3 alin. (2) din OUG nr. 28/1999 riscă amenzi, dar inspectorii fiscali vor derula, la început, acțiuni de tip preventiv și de îndrumare, se arată într-un comunicat MFP.

Conform OUG nr.28/1999 actualizată, toți operatorii economici care încasează, integral sau parţial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/ debit sau a substitutelor de numerar contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul, precum şi a prestărilor de servicii efectuate direct către populaţie sunt obligaţi să utilizeze aparate de marcat electronice fiscale. Reiese astfel operatorii economici care vând bunuri cu amănuntul sau prestează servicii direct către populație au obligația de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.

Sunt exceptați de la utilizarea caselor de marcat operatorii economici care realizează următoarele activități (art.2 din OUG 28/1999 cu modificările și completările ulterioare):

a) comerţul ocazional cu produse agricole din producţie proprie efectuat de către producătorii agricoli individuali, autorizaţi în condiţiile legii, în pieţe, târguri, oboare sau în alte locuri publice autorizate;

b) vânzarea de ziare şi reviste prin distribuitori specializaţi;

c) transportul public de călători în interiorul unei localităţi pe bază de bilete sau abonamente tipărite conform legii, precum şi cu metroul;

d) activităţile pentru care încasările se realizează pe bază de bonuri cu valoare fixă tipărite conform legii – bilete de acces la spectacole, muzee, expoziţii, târguri şi oboare, grădini zoologice şi grădini botanice, biblioteci, locuri de parcare pentru autovehicule, bilete de participare la jocuri de noroc şi altele similare;

e) activităţile de asigurări şi ale caselor de pensii, precum şi activităţile de intermedieri financiare, inclusiv activităţile auxiliare acestora. Nu sunt exceptate activităţile de schimb valutar cu numerar şi substitute de numerar pentru persoane fizice, altele decât operaţiunile efectuate de punctele de schimb valutar din incinta instituţiilor de credit, aparţinând acestor instituţii;

f) activităţile desfăşurate ca profesii libere sub toate formele de organizare care nu implică crearea unei societăţi comerciale;

g) vânzarea obiectelor de cult şi serviciile religioase prestate de instituţiile de cult;

h) comerţul cu amănuntul prin comis-voiajori, precum şi prin corespondenţă, cu excepţia livrărilor de bunuri la domiciliu efectuate de magazine şi unităţile de alimentaţie publică, pe bază de comandă;

i) serviciile de instalaţii, reparaţii şi întreţinere a bunurilor, efectuate la domiciliul clientului;

j) vânzarea pachetelor de servicii turistice sau de componente ale acestora de către agenţiile de turism, definite potrivit legii;

k) încasarea contravalorii energiei electrice şi termice, a gazelor naturale, a apei şi canalizării, a serviciilor de telefonie, inclusiv de telefonie mobilă, de poştă şi curier, de salubritate, de televiziune, inclusiv prin cablu, de internet

l) efectuarea lucrărilor de construcţii, reparaţii, amenajări şi întreţinere de locuinţe;

m) serviciile de transport feroviar public de călători în trafic intern şi internaţional, prestate de societăţi comerciale persoane juridice române, pe bază de bilete sau abonamente tipărite conform legii;

n) activităţile de jocuri de noroc desfăşurate cu mijloace tehnice de joc ce funcţionează pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede;

o) serviciile de parcări auto a căror contravaloare se încasează prin automate ce funcţionează pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede;

p) livrările de bunuri sau serviciile efectuate prin automatele comerciale ce funcţionează pe bază de acceptatoare de bancnote sau monede şi conţin un sistem de contorizare electronic şi/sau mecanic, ca parte integrată constructivă din automat, care să permită înregistrarea, evidenţierea şi controlul sumelor încasate, cu excepţia livrărilor de produse energetice, cum sunt definite în titlul VII din Legea nr. 571/2003* privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

q) comerţul de tip cash and carry desfăşurat de comercianţii care vând mărfuri prin sistemul de autoservire către persoane fizice înregistrate în baza de date a vânzătorului, în scopul utilizării acestora ca produse consumabile.

ANAF a publicat în data de 10 septembrie două aplicații pentru validarea fișierului XML creat de aparatele de marcat electronice fiscale: declarațiile A4200 si A4203. Utilizatorii noilor case de marcat electronice fiscale au obligația să transmită către ANAF lunar, până la data de 20 a lunii pentru luna anterioară, anumite date din casa de marcat. Fișierele XML ce conțin aceste date sunt exportate de pe aparatul de marcat electronic fiscal pe un mediu de stocare extern.

Important de reținut este faptul că nedotarea cu casele de marcat electronice fiscale intră sub incidența Legii prevenirii nr. 270/2017, ceea ce înseamnă că la prima abatere cei ce au încălcat legea nu vor fi sancționați dându-li-se un termen de maxim 90 zile calendaristice pentru remedierea situației și intrarea în legalitate.


0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.