Abateri disciplinare din partea angajaților? Uite o listă de sancțiuni pe care le poți aplica ca angajator.

Publicat de Alexandra Boicu pe

Conform articolului 247 alin. (1) din Codul Muncii, angajatorul poate să aplice sancțiuni salariaților atunci când se consideră că au săvârșit o abatere disciplinară, însă sancţiunile disciplinare sunt expres prevăzute de lege, enumerarea lor având caracter limitativ.
Abaterea disciplinară este definită de alin. 2 al aceluiași articol ca fiind o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici.
Sancțiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care salariatul săvârșește o abatere disciplinară sunt urmatoarele, conform Codului Muncii, art. 248 alin. 1:
a) avertismentul scris;
b) retrogradarea din funcție, cu acordarea salariului corespunzator funcției în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăși 60 de zile;
c) reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%;
d) reducerea salariului de bază și/sau, după caz, și a indemnizației de conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%;
e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.
Angajatorul nu trebuie să respecte ordinea sancțiunilor stabilite prin art. 248 din Codul Muncii, ceea ce înseamnă că se poate aplica sancțiunea concedierii disciplinare, chiar dacă salariatul este la prima abatere.
Pentru aceeași abatere angajatorul poate aplica numai o singură sancţiune, iar amenzile disciplinare sunt interzise.
Articolul 250 al Codulului Muncii dă criteriile de stabilire a sancţiunii disciplinare, angajatorul stabilind sancţiunea disciplinară aplicabilă în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârşite de salariat, avându-se în vedere următoarele:
a) împrejurările în care fapta a fost săvârşită;
b) gradul de vinovăţie a salariatului;
c) consecinţele abaterii disciplinare;
d) comportarea generală în serviciu a salariatului;
e) eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta.
Ce este foarte important de știut, este faptul că sub sancţiunea nulităţii absolute, nicio măsură, cu excepţia celei prevăzute la art. 248 alin. (1) lit. a), adică cea a avertismentului scris nu poate fi dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile

0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.