Acte necesare pentru recuperarea sumelor de la CASA DE SĂNĂTATE

Publicat de Florela Blidariu pe

În vederea recuperării sumelor reprezentând indemnizațiile de concediu medical cuvenite salariaţilor în baza certificatelor medicale prezentate angajatorului conform prevederilor art. 38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate,cu modificările şi completările ulterioare, angajatorii trebuie să depună la CASS următoarele documente:

• cererea tip pentru restituirea sumelor reprezentând indemnizații aferente certificatelor de concediu medical( în două exemplare);
• centralizatorul privind certificatele de concediu medical aferente lunii/lunilor pentru care se solicită recuperarea sumei;

• certificatele de concediu medical care fac obiectul cererii de restituire (exemplarele roz ale certificatelor de concediu medical );

• Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate ( declarația D112);

• dovada eliberată de către Bancă/Trezorerie sau extrasul de cont pentru contul IBAN în care se va face restituirea sumei solicitate (care trebuie să coincidă cu contul menționat în cererea de restituire);

• numărul de telefon și adresa de e-mail al angajatorului.

Concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate pot fi solicitate pe baza actelor justificative, în termen de 90 de zile de la data la care beneficiarul era în drept să le solicite. Termenul de 90 de zile se calculează începând cu data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează sumele privind concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate. Nedepunerea în termenul legal de 90 de zile a cererii de recuperare a sumelor, însoţită de toate documentele justificative menţionate mai jos atrage după sine respingerea cererii.


0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.