Ajustarea taxei deductibile în cazul bunurilor de capital

Publicat de Florela Blidariu pe

Ajustarea taxei deductibile în cazul bunurilor de capital este prevăzută la art. 305 Cod fiscal.

Bunurile de capital reprezintă:

–  toate activele corporale fixe ( orice imobilizare corporală amortizabilă, construcțiile și terenurile de orice fel, deținute pentru a fi utilizate în producția sau livrarea de bunuri ori în prestarea de servicii, pentru a fi închiriate terților sau pentru scopuri administrative)

– operațiunile de transformare sau modernizare a bunurilor imobile/părților de bunuri imobile, exclusiv reparațiile ori lucrările de întreținere a acestora, chiar în condițiile în care astfel de operațiuni sunt realizate de beneficiarul unui contract de închiriere, leasing sau al oricărui altui tip de contract prin care bunurile imobile/părțile de bunuri imobile se pun la dispoziția unei alte persoane cu condiția că valoarea fiecărei transformări sau modernizări să fie de cel puțin 20% din valoarea bunului imobil/părții de bun imobil după transformare/modernizare. Bunurile imobile sunt considerate bunuri de capital indiferent dacă în contabilitatea persoanelor impozabile sunt înregistrate ca stocuri sau ca imobilizări corporale.

Taxa deductibilă aferentă bunurilor de capital reprezintă taxa achitată sau datorată, aferentă oricărei operațiuni legate de achiziția, fabricarea, construcția, transformarea sau modernizarea a căror valoare este de cel puțin 20% din valoarea bunului imobil/părții de bun imobil după transformare/modernizare, exclusiv taxa achitată sau datorată, aferentă reparării ori întreținerii acestor bunuri sau cea aferentă achiziției pieselor de schimb destinate reparării ori întreținerii bunurilor de capital.

Ajustarea reprezintă exercitarea dreptului de deducere, atunci când persoana impozabilă câștigă dreptul de deducere potrivit legii, denumită în continuare ajustare pozitivă, sau anularea totală sau parțială a deducerii exercitate inițial în situația în care persoana impozabilă pierde potrivit legii dreptul de deducere, denumită în continuare ajustare negativă.

Perioada de ajustare începe de la data de 1 ianuarie a anului în care bunurile au fost achiziționate/recepționate/modernizate/transformate  și este de :

 • 20 de ani pentru bunurile imobile și pentru modernizările/transformările bunurilor imobile care depăşesc 20% din valoare bunului/părții de bun imobil după modernizare/transformare
 • 5 ani pentru alte bunuri de capital achiziționate sau fabricate, altele decât bunurile imobile.

Situațiile care generează ajustarea TVA sunt prevăzute de art. 305 alin. 4 Cod fiscal, iar modalitatea de efectuare a ajustării este prevăzută de art. 305 alin. 5 Cod fiscal.

Conform art. 305 alin. 4 Cod fiscal, ajustarea taxei deductibile se efectuează:

 • în situația în care bunul de capital este folosit de persoana impozabilă:
 1. integral sau parțial, pentru alte scopuri decât activitățile economice, cu excepția bunurilor a căror achiziție face obiectul limitării la 50% a dreptului de deducere potrivit prevederilor art. 298 ;
 2. pentru realizarea de operațiuni care nu dau drept de deducere a taxei;
 3. pentru realizarea de operațiuni care dau drept de deducere a taxei într-o măsură diferită față de deducerea inițială;
 • în cazurile în care apar modificări ale elementelor folosite la calculul taxei deduse;
 • în situația în care un bun de capital al cărui drept de deducere a fost integral sau parțial limitat face obiectul oricărei operațiuni pentru care taxa este deductibilă. În cazul unei livrări de bunuri, valoarea suplimentară a taxei de dedus se limitează la valoarea taxei colectate pentru livrarea bunului respectiv; 
 • în situația în care bunul de capital își încetează existența, cu următoarele excepții:
 1. bunul de capital a făcut obiectul unei livrări sau unei livrări către sine pentru care taxa este deductibilă;
 2. bunul de capital este pierdut, distrus sau furat, în condițiile în care aceste situații sunt demonstrate sau confirmate în mod corespunzător. În cazul bunurilor furate, persoana impozabilă demonstrează furtul bunurilor pe baza actelor doveditoare emise de organele judiciare;
 3. situațiile prevăzute la art. 270 alin. 8 – livrarea de bunuri;
 4. în cazul casării unui bun de capital; 
 • în cazurile prevăzute la art. 287 – ajustarea bazei impozabile.

 În vederea ajustării taxei deductibile aferente bunurilor de capital, persoanele impozabile sunt obligate să țină un registru al bunurilor de capital, în care să evidențieze pentru fiecare bun de capital următoarele informații:

 • data achiziției, fabricării, finalizării construirii sau transformării/modernizării;
 • valoarea (baza de impozitare) bunului de capital;
 • taxa deductibilă aferentă bunului de capital;
 • taxa dedusă;
 • ajustările efectuate conform art. 305 alin. 4 din Codul fiscal.

Nu se efectuează ajustarea taxei deductibile aferente bunurilor de capital în situația în care suma care ar rezulta că urmare a fiecărei ajustări aferente unui bun de capital, este mai mică de 1.000 lei.


0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.