ANULAREA CODULUI DE TVA DE CĂTRE ORGANELE FISCALE

Publicat de Florela Blidariu pe

Organele fiscale competente anulează înregistrarea unei persoane în scopuri de TVA dacă aceasta se află în una din următoarele situații:

 • dacă este declarată inactivă conform prevederilor Codului de procedură fiscală
 • dacă asociații/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăși au înscrise în cazierul fiscal infracțiuni și/sau faptele prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal
 • dacă nu a depus niciun decont de taxă prevăzut la art. 323 pentru 6 luni consecutive, în cazul persoanei care are perioada fiscală luna calendaristică, și pentru două trimestre calendaristice consecutive, în cazul persoanei impozabile care are perioada fiscală trimestrul calendaristic
 • dacă în deconturile de taxă depuse pentru 6 luni consecutive, în cazul persoanei impozabile care are perioada fiscală luna calendaristică, și pentru două trimestre calendaristice consecutive, în cazul persoanei impozabile care are perioada fiscală trimestrul calendaristic, nu au fost evidențiate achiziții de bunuri/servicii și nici livrări de bunuri/prestări de servicii realizate în cursul acestor perioade de raportare
 • dacă persoana impozabilă nu era obligată și nici nu avea dreptul să solicite înregistrarea în scopuri de TVA
 • în situația persoanelor impozabile care solicită scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA în vederea aplicării regimului special de scutire prevăzut la art. 310 sau a regimului special pentru agricultori prevăzut la art.315^1
 • dacă persoana impozabilă, societate cu sediul activității economice în România, înființată în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, supusă înmatriculării la registrul comerțului, prezintă risc fiscal ridicat.

Anularea înregistrării în scopuri de TVA de către organele fiscale are consecințe negative atât asupra persoanei a cărui cod este anulat, cât și asupra persoanelor cu care aceasta intră sau se află deja în relații comerciale:

La persoanele al căror cod de TVA este anulat:

 • în ultimul decont de tva pe care îl depun, contribuabilii al căror cod de tva a fost anulat ar trebuie să înscrie ajustările TVA negative aferente bunurilor de capital existente la data anulării, dacă acestea sunt în cadrul perioadei de ajustare. Ajustarea se efectuează conform art.305 Cod fiscal.
 • nu au drept de deducere pentru taxa aferentă achizițiilor realizate după anularea codului de TVA
 • au obligația să plătească TVA la nivelul cotei colectate pentru vânzări care sunt taxabile, indiferent dacă bunurile existau sau nu la momentul anulării codului de tva (declararea și plata TVA datorate se efectuează pe baza declarației 311)
 • dacă au aplicat tva la încasare, trebuie să plătească TVA pe măsura încasării facturilor
 • după reînregistrarea în scopuri de tva intervin anumite drepturi și obligații:

– pot deduce TVA aferentă achizițiilor de bunuri și servicii din perioada în care au avut codul anulat, în primul decont  depus după reînregistrare sau într-un decont ulterior

– emit către beneficiari  facturi cu TVA pentru toate livrările/prestările taxabile din perioada în care codul a fost anulat

– ajustarea bunurilor de capital

La beneficiarii care au făcut achiziții de la persoane cu codul anulat:

 • nu au posibilitatea să deducă TVA, chiar dacă aceasta este facturată de furnizorul/prestatorul care are codul de tva anulat, dacă achizițiile sunt realizate în perioada în care codul de TVA al furnizorului/prestatorului este anulat
 • există 2 excepții în care beneficiarii au posibilitatea să deducă TVA și anume:

– când achizițiile sunt realizate de la un furnizor/prestator care are codul anulat și livrările sunt efectuate în cadrul procedurii de executare silită

– când achizițiile sunt efectuate de la persoane impozabile aflate în procedura falimentului

 • la data reînregistrării în scopuri de tva a furnizorului/prestatorului, beneficiarii pot deduce TVA aferentă achizițiilor efectuate în perioada în care aceștia au avut codul de TVA anulat, dacă primesc facturi cu TVA emise de furnizor/prestator.

0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.