fbpx
Contabilitate

Venituri din cedarea folosinței bunurilor

Potrivit art. 83 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, veniturile impozabile din cedarea folosinţei bunurilor se definesc astfel:      1.  Veniturile din cedarea folosinţei bunurilor sunt acele veniturile, în bani şi/sau în natură, provenind din cedarea folosinţei asupra bunurilor mobile şi imobile, obţinute de către proprietar, uzufructuar sau alt deţinător legal, Citește mai mult…

De Blidariu Grup, Acum
Contabilitate

ANULAREA CODULUI DE TVA DE CĂTRE ORGANELE FISCALE

Organele fiscale competente anulează înregistrarea unei persoane în scopuri de TVA dacă aceasta se află în una din următoarele situații: dacă este declarată inactivă conform prevederilor Codului de procedură fiscală dacă asociații/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăși au înscrise în cazierul fiscal infracțiuni și/sau faptele prevăzute la art. 4 Citește mai mult…

De Blidariu Grup, Acum
Resurse umane

OUG 117 din 4 octombrie 2021 pentru modificarea și completarea Codului muncii Publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 951 din 5 octombrie 2021

Prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 117/2021 (OUG nr. 117/2021) se aduc modificări și completări Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, acestea sunt: – conceptul de “muncă la gri” sau “muncăa subdeclarată”, reprezintă depăsirea normei de lucru stabilită în contractul de muncă; – acordarea salariului net mai mare decat Citește mai mult…

De Blidariu Grup, Acum
Contabilitate

Majorarea capitalului social al unei entităţi

Capitalul social reprezintă componenta capitalurilor proprii care determină valoarea totală a aporturilor subscrise sau depuse de proprietari (acţionari sau asociați).  În cazul societăţilor pe acţiuni, capitalul social este divizat în acțiuni și în părți sociale la societățile cu răspundere limitată (SRL). În vederea unei bune evidențe contabile a capitalului social Citește mai mult…

De Blidariu Grup, Acum
Contabilitate

Fișierul Standard de Control fiscal SAF-T și Testarea voluntară pentru încărcarea declarației D406T

1 ianuarie 2022 este primul termen de referință pentru depunerea Fișierului Standard de Control Fiscal pentru contribuabilii mari. Agenția Națională de Administrare Fiscală a început încă de la începutul anului 2021 publicarea de informații referitoare la Fișierul Standard de Control Fiscal. În cadrul proiectului  s-au publicat următoarele documente: Modul Validator Citește mai mult…

De Blidariu Grup, Acum
Resurse umane

Somajul Tehnic – reintrodus prin OUG 111/2021

Pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 , prin limitarea contactului dintre persoane, anumite firme  sunt în continuare, închise temporar, total sau parţial. Guvernul a stabilit reintroducerea măsurii Şomajului Tehnic de care pot beneficia salariaţii angajatorilor pe perioada întreruperii temporare a activităţii, total sau parţial, în contextul creşterii incidenţei Citește mai mult…

De Blidariu Grup, Acum
Contabilitate

Firma cu sediul social în apartament/casă deţinută de o persoană fizică: taxe şi impozite

Impozitul pe clădiriCadrul legal: art 458 şi 459 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal    A) pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice – art. 458 CF Potrivit Codului fiscal, în categoria clădirilor nerezidenţiale sunt incluse acele clădiri care sunt folosite pentru activităţi administrative, de agrement, comerciale, de cult, de cultură, de Citește mai mult…

De Blidariu Grup, Acum
Contabilitate

Despre dividende

Ce sunt dividendele? Dividendele sunt conform art.67 alin (1) din Legea 31/1990 o cotă parte din profit care se plăteşte fiecărui asociat (acţionar). Aceste dividende sunt, mai exact, o formă directă prin care investitorii pot să beneficieze de profitul înregistrat de compania unde sunt asociaţi (acţionari). Conform art. 7 pct Citește mai mult…

De Blidariu Grup, Acum