fbpx
Resurse umane

Reglementări privind acordarea concediilor şi indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate pe perioada stării de urgenţă

Temei legal Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 502/417 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Citește mai mult…

De Blidariu Grup, Acum
Contabilitate

OUG 32/2020 privind procedura șomajului tehnic achitat din bugetul fondului de șomaj

1. Temei legal: Ordonanța de urgență nr. 32/2020 (care aduce modificări și completări OUG 30/2020), publicată în Monitorul Oficial nr. 260 din 30.03.2020, prin care se clarifică procedura de acordare a somajului tehnic suportat de stat pentru firmele în dificultate, ca urmare a epidemiei de COVID-19. 2. Modificări importante față Citește mai mult…

De Blidariu Grup, Acum
Contabilitate

OUG 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare

Ordonanța de urgență nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 230 din 21 martie 2020, cu aplicabilitate de la 21 martie 2020. Necesitatea actului normativ: În contextul actual, răspândirea virusului COVID-19 este o urgență severă de sănătate publică pentru cetățeni Citește mai mult…

De Blidariu Grup, Acum
Resurse umane

Concediul medical şi indemnizaţia pentru carantină

Carantina nu constituie o decizie a angajatorului. Direcţia de sănătate publică este cea competenţa să emită certificate de carantină pentru salariaţii cărora li se interzice continuarea activităţii din cauză unei boli contagioase, în scopul prevenirii îmbolnăvirilor şi recuperării capacităţii de muncă, asiguraţii pot beneficia de concediu şi indemnizaţie pentru carantină, Citește mai mult…

De Blidariu Grup, Acum
Contabilitate

Rolul administratorului într-o societate

Toate drepturile şi obligaţiile administratorilor şi asociaţilor sunt prevăzute în actul constitutiv al societăţii, Legea 31/1990 modificată şi Codul Civil (art. 1894-1902, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicată cu modificări, în vigoare de la 1 octombrie 2011). Într-o societate cu răspundere limitată administrator poate fi unul sau mai mulţi asociaţi sau Citește mai mult…

De Blidariu Grup, Acum
Contabilitate

Ajustarea de TVA

Ajustarea TVA este operaţiunea prin care deducerea de TVA iniţială se corectează în anumite situaţii în favoarea statului sau în favoarea contribuabilului. Potrivit art. 310 alin. (11) din Codul fiscal, prin normele metodologice se stabilesc regulile de înregistrare şi ajustările de efectuat în cazul modificării regimului de taxa. Conform pct. Citește mai mult…

De Blidariu Grup, Acum
Resurse umane

Concediere pentru necorespundere profesioanală a salariatului cu locul de muncă

Una dintre speţele pentru care primim frecvent solicitări de consultanţă este legată de concediere pentru necorespundere profesioanala a salariatului . Există foarte multe situaţii în care procesul de recrutare şi selecţie a personalului nu este realizat în mod profesionist sau de persoane calificate şi atunci se generează situaţii în care Citește mai mult…

De Blidariu Grup, Acum