Resurse umane

Ce persoane nu au voie angajatorii să încadreze în muncă?

Libertatea muncii este garantată prin Constituţie, iar dreptul la muncă nu poate să fie îngrădit. În acelaşi timp, relaţiile de muncă funcţionează în baza egalităţii de şanse şi tratament, orice discriminare sexuală, de vârstă, de rasă sau de religie fiind interzisă. Însă, potrivit legii, persoanele aflate în anumite situaţii specifice nu pot fi Citește mai mult…

De Blidariu Grup, Acum
Contabilitate

Ordonanța de urgență privind introducerea sistemelor moderne de plată

EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI  PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 642 din 24 iulie 2018 Parlamentul României adoptă prezenta lege. ARTICOL UNIC Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 942 din 23 decembrie 2002, aprobată cu modificări Citește mai mult…

De Blidariu Grup, Acum
Management organizational

Ce înseamnă o echipă puternică și cum o putem forma?

Majoritatea locurilor de muncă cu mai mulți angajați, implică colaborarea între membrii, și, implicit, formarea unor echipe de lucru. Însă, se întâmplă adesea ca membrii echipelor să nu colaboreze bine împreună, conflictele lor ducând la termene de îndeplinirea sarcinilor depășite, sau chiar sarcini îndeplinite incorect. Ce e de făcut în Citește mai mult…

De Blidariu Grup, Acum
Contabilitate

Dividende cuvenite asociaţilor/acţionarilor

Legea societăţilor comerciale nr.31/1990 republicată defineşte la art. 67(1) dividendul ca fiind cota- parte din profit ce se plăteşte fiecărui asociat/ acţionar. La aliniatul(2) din aceeaşi lege se arată că dividendele se distribuie asociaţilor/ acţionarilor proporţional cu cota de participare la capitalul social vărsat, dacă prin actul constitutiv nu se Citește mai mult…

De Blidariu Grup, Acum
Contabilitate

Noutăți legislative apărute în iulie 2019

I. ORDIN Nr. 1888/2019 din 3 iulie 2019 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 631/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de înregistrare/anulare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată Important de reținut! În situatia în care încetează situaţia de inactivitate Citește mai mult…

De Blidariu Grup, Acum
Contabilitate

Extrase de trezorerie în format electronic începând cu data de 03.07.2019

Temei legal Ordinul Ministerul Finanțelor Publice nr. 2425 din 26.06.2019, publicat în M.O. nr. 548/03.07.2019 Prevederile se aplică de la data publicării în Monitorul Oficial (03.07.2019). Varianta 1 = în format electronic = fără comisioane  Extrasele aferente conturilor deschise la unitățile trezoreriei statului pot fi vizualizate și descărcate, în format Citește mai mult…

De Blidariu Grup, Acum
Management organizational

Şedinţa de grup – un proiect de succes

Într-o organizaţie, şedinţele sunt deosebit de importante, iar comunicarea este esențială, pentru ca lucrurile să funcționeze bine într-o echipă. Rolul unei întâlniri este de a identifica soluții concrete pentru îmbunătăţirea modului în care funcționează compania sau de a găsi modalităţi de eficientizare a timpului de lucru a membrilor unei echipe. Citește mai mult…

De Blidariu Grup, Acum