Bonusuri de care vor putea beneficia angajații începând cu 01.01.2019

Publicat de Alexandra Boicu pe

În M.O. 599/13.07.2018 s-a publicat Legea 165/10.07.2018 care intră în vigoare la 1 ianuarie 2019.

Potrivit acestei legi, angajatorii pot acorda angajaților proprii, bilete de valoare constând în: tichete de masă, tichete cadou, tichete de creșă, tichete culturale și vouchere de vacanță. Biletele de valoare pot fi emise atât pe suport de hârtie cât și pe suport electronic. Angajatorii pot fi: instituțiile publice; regiile autonome; societățile comerciale indiferent de forma juridică de organizare și de forma de proprietate; instituțiile financiare și de credit; organizațiile cooperatiste, societățile agricole și organizațiile nonprofit.

Biletele de valoare se acordă în limitele sumelor prevăzute cu această destinație în bugetul de stat sau dupa caz, în bugetele locale pentru bugetari și în limitele sumelor prevăzute cu această destinație în bugetul de venituri și cheltuieli pentru ceilalți angajatori prevăzuți mai sus.

Biletele de valoare pot fi utilizate doar pe teritoriul României, în termenul de valabilitate și numai pentru scopurile în care au fost emise.

Sumele corespunzătoare biletelor de valoare acordate de angajator, în limitele nominale prevăzute de lege, sunt deductibile la calculul impozitului pe profit și nu se iau în calcul nici pentru angajator și nici pentru salariat la stabilirea drepturilor și obligațiilor salariale.

Tichetele de masă se distribuie de către angajator, lunar, în ultima decadă a fiecărei luni, pentru luna următoare, corespunzător numărului de zile lucrătoare din luna pentru care se face distribuirea. Valoarea unui tichet de masă nu poate depăși suma de 15,18 lei.

Tichetele cadou sunt bilete de valoare, acordate ocazional angajaților, pentru cheltuieli sociale. Valoarea nominală a unui tichet cadou este de 10 lei sau un multiplu de 10, dar nu mai mare de 50 lei.

Tichetele de creșă sa acordă lunar, angajaților care nu beneficiază de concediul și indemnizația pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap. Valoarea nominală este de 10 lei sau multiplu de 10, dar nu mai mare de 100 lei.

Tichetele culturale sunt bilete de valoare acordate angajaților, lunar sau ocazional, pentru achitarea contravalorii de bunuri și servicii culturale (abonamente sau bilete la spectacol, concerte, muzee, târguri, expoziții, cărți, manuale scolare, etc.). Nivelul maxim al sumelor acordate sub forma tichetelor culturale nu poate depăși suma de 150 lei pentru tichetele acordate lunar și 300 lei/eveniment pentru cele acordate ocazional. Valoarea nominală a unui tichet este de 10 lei sau multiplu de 10, dar nu mai mare de 50 lei.

Voucherele de vacanță sunt și ele bilete de valoare care se acordă angajaților pentru acoperirea unor cheltuieli ocazionate de efectuarea concediului de odihnă în regim de turism intern. Nivelul maxim al sumei care poate fi acordată unui angajat în decursul unui an fiscal sub forma voucherului de vacanță este de 6 salarii de baza minime brute pe țară garantate în plată. Valoarea nominală pentru un voucher de vacanță este multiplu de 10 lei, dar nu mai mult de 100 lei.

În termen de 60 zile de la intrarea în vigoare a legii se vor elabora Normele metodologice de aplicare a ei.

La data intrării în vigoare a legii (01.01.2019) se abrogă vechea lege a tichetelor de masă (L 142/1998), Legea 193/2006 privind tichetele cadou și de creșă și OUG 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță. 


0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.