Cadourile şi tichetele cadou acordate salariaţilor de Paşte – abordare din punct de vedere fiscal

Publicat de Florela Blidariu pe

I. Impozitul pe venit

În conformitate cu prevederile art. 76, alin. (4), lit. a) din Codul fiscal, veniturile reprezentând cadouri în bani și/sau în natură, inclusiv tichetele cadou, oferite salariaților, cât și cele oferite pentru copiii minori ai acestora reprezintă venituri neimpozabile la calculul impozitului pe venit în limita a 150 de lei pentru fiecare persoană în parte (angajat şi pentru fiecare copil minor în parte).

Plafonul stabilit pentru cadourile oferite de angajatori (în bani, bunuri sau tichete cadou) copiilor minori ai angajaţilor cu ocaziile de mai sus se aplică pentru fiecare copil minor al fiecărui angajat.

În funcţie de numărul de copii pe care persoana salariată îi are, societatea va trebui să determine care este plafonul neimpozabil pentru fiecare în parte.

Părinții care lucrează la același angajator vor putea primi amândoi câte un cadou neimpozabil în limita a 150 de lei pentru fiecare copil minor.

În cazul în care valoarea cadoului depăşeşte plafonul neimpozabil, atunci partea care depășește limita reprezintă venit impozabil.

Atenţie! Avantajele în bani şi echivalentul în lei al avantajelor în natură (cadouri) sunt impozabile dacă depăşesc plafonul neimpozabil de 150 de lei pentru fiecare persoană, indiferent de forma organizatorică a entităţii care le acordă (plătitoare de impozit pe profit, microintreprindere, impozit pe venit etc.)

II. Contribuţii angajaţi/angajator

Potrivit art. 142, lit. b) din Codul fiscal, veniturile reprezentând cadouri în bani și/sau în natură oferite salariaților, cele oferite pentru copiii minori ai acestora, inclusiv tichetele cadou nu se cuprind în baza lunară de calcul al contribuțiilor de asigurări sociale.

Cadourile în bani sau natură oferite angajaţilor cu ocazia Paştelui şi în limita a 150 de lei de persoană, deoarece suma ce depăşeşte acest plafon se va cuprinde în baza de calcul al contribuțiilor sociale obligatorii.

Plafonul neimpozabil diferă de la salariat la salariat în funcţie de numărul de copii minori ai acestuia.

III. Impozitul pe profit

Conform art. 25, alin. (3), lit. b) din Codul fiscal, cadourile în bani sau în natură, inclusiv tichetele cadou oferite salariaților și copiilor minori ai acestora reprezintă cheltuielile sociale. Aceste cheltuieli sunt deductibile în limita unei cote de până la 5%, aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Codului muncii.

Recomandarea mea ar fi ca aceste cadouri acordate de către societate să fie menţionate în contractul colectiv de muncă sau în regulamentul intern. În alte condițiii, ar fi indicat ca administratorul să emită o decizie internă în care să se detalieze cuantumul cadoului acordat pentru fiecare persoană, în parte, cu ocazia sărbătorilor de Paşte.

În cazul în care valoarea cheltuielilor sociale depăşeşte plafonul de deductibilitate, atunci societatea va considera cheltuiala nedeductibilă la calculul impozitului pe profit şi o va impozita cu 16%.

Concluzie finală

La acordarea efectivă a cadourilor, se va proceda la întocmirea unui tabel centralizator, în care sunt trecuţi toţi angajaţii care beneficiază de cadouri de Paşte, iar la fiecare salariat se va însera şi o coloană aferentă numărului de copii, cu nume, prenume, CNP copil. În dreptul fiecărei persoane beneficiare (salariat şi copil) se trece tipul cadoului (tichet cadou) şi valoarea totală acordată.

Cheltuielile sunt deductibile integral dacă se încadrează în plafonul de 5%, iar cadourile acordate cu ocazia Paştelui ce depăşesc limita de 150 lei per persoană sunt considerate avantaje de natura salarială pentru care se datorează impozit pe venit şi contribuţii sociale obligatorii.

Este obligatoriu să se înregistreze cheltuielile sociale separat de cheltuielile cu salariile, deoarece altfel nu se poate face distincţia între cheltuielile cu salariile integral deductibile şi cheltuielile sociale care sunt deductibile limitat.

În perioada sărbătorilor, angajatorii au posibilitatea de a-şi răsplăti angajaţii cu anumite cadouri.


0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.