Cadourile şi tichetele cadou acordate salariaţilor şi alte cadouri în scop de marketing oferite de Crăciun

Publicat de Florela Blidariu pe

În perioada sărbătorilor, angajatorii au posibilitatea de a-şi răsplăti angajaţii cu anumite cadouri. Având în vedere că în luna decembrie este perioada sărbătorilor de Crăciun, vom prezenta mai jos condiţiile de impozitare din toate punctele de vedere.

Impozitul pe venit

În conformitate cu prevederile art. 76, alin. (4), lit. a) din Codul fiscal, veniturile reprezentând cadouri în bani și/sau în natură, inclusiv tichetele cadou, oferite salariaților, cât și cele oferite pentru copiii minori ai acestora reprezintă venituri neimpozabile la calculul impozitului pe venit în limita a 150 de lei pentru fiecare persoană în parte (atât pentru angajat cât şi pentru fiecare copil minor în parte). Plafonul stabilit pentru cadourile oferite de angajatori (în bani, bunuri sau tichete cadou) copiilor minori ai angajaţilor cu ocaziile de mai sus se aplică pentru fiecare copil minor al fiecărui angajat. În funcţie de numărul de copii pe care persoana salariată îi are şi suma acordată pentru fiecare copil, societatea va trebui să determine care este plafonul neimpozabil pentru fiecare salariat în parte.

Părinții care lucrează la același angajator vor putea primi amândoi câte un cadou neimpozabil în limita a 150 de lei pentru ei cât şi pentru fiecare copil minor. În cazul în care valoarea cadoului depăşeşte plafonul neimpozabil, atunci partea care depășește limita reprezintă venit impozabil.

De ştiut că potrivit Legii 193/2006 se pot acorda tichete cadou şi în scop de marketing, reclamă şi publicitate etc. în orice perioadă din an şi la orice valoare. Prin excepţie la cele menţionate mai sus referitoare la angajaţi, tichetele cadou acordate în celelalte situaţii sunt venituri impozabile conform art. 114 din Codul Fiscal, Norma 34(1) litera f), definite ca fiind venituri din alte surse.

Potrivit prevederilor art. 115 din Codul Fiscal pentru aceste venituri se calculează şi reţine  la sursa, impozitul pe venit de 10% de către plătitorul de venit, urmând ca beneficiarul venitului să-şi declare venitul în declaraţia unică în vederea calculării CASS dacă se impune. Plătitorul de venit va declara şi el aceste venituri în declaraţia informativă.

Contribuţii sociale

Potrivit art. 142, lit. b) din Codul fiscal, veniturile reprezentând cadouri în bani și/sau în natură oferite salariaților, cele oferite pentru copiii minori ai acestora, inclusiv tichetele cadou nu se cuprind în baza lunară de calcul al contribuțiilor de asigurări sociale. Cadouri în bani sau natura oferite angajaţilor trebuie acordate cu ocazia Crăciunului şi în limita a 150 de lei de persoană, deoarece suma ce depăşeşte acest plafon se va cuprinde în baza de calcul al contribuțiilor sociale obligatorii.

Plafonul neimpozabil diferă de la salariat la salariat în funcţie de numărul de copii minori ai acestuia, astfel că este necesar să întocmiţi un tabel cu salariaţii şi numărul de copii minori pe fiecare salariat. Considerăm că pentru a justifica numărul de copii este necesar să solicitaţi o copie după certificatele de naştere, astfel încât în baza acestora se va determina numărul de copii minori ai salariaţilor pentru care se poate beneficia de un plafon neimpozabil de 150 de lei.

Aşadar, la acordarea efectivă a cadourilor, se va proceda la întocmirea unui tabel centralizator, în care sunt trecuţi toţi angajaţii care beneficiază de cadouri de Crăciun, iar la fiecare salariat se va insera şi o coloană aferentă numărului de copii, cu nume, prenume, CNP. În dreptul fiecărei persoane beneficiare (salariat şi copil) se trece tipul cadoului (tichet cadou / bunuri etc.) şi valoarea totală.

În sensul art. 142 lit. r) din Codul fiscal, nu se cuprind în baza lunară de calcul al contribuțiilor sociale obligatorii tichetele cadou acordate potrivit legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă. Prin urmare, angajatorii pot acorda tichete cadou mai mari decât plafonul de 150 de lei per persoană fără ca acestea să se includă în baza de calcul al contribuţiilor, însă trebuie ca societatea să demonstreze că acestea sunt acordate drept cheltuieli sociale pentru anumite evenimente expres menţionate în Regulamentul Intern sau contractul colectiv de muncă.

Impozitul pe profit

Conform art. 25, alin. (3), lit. b) din Codul fiscal, cadourile în bani sau în natură, inclusiv tichetele cadou oferite salariaților și copiilor minori ai acestora reprezintă cheltuielile sociale. Aceste cheltuieli sunt deductibile în limita unei cote de până la 5%, aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Codului Muncii. Este obligatoriu ca aceste cadouri acordate de către societate să fie menţionate în contractul colectiv de muncă sau în regulamentul intern, ca fiind cheltuieli de natură socială.

În cazul în care valoarea cheltuielilor sociale depăşeşte plafonul de deductibilitate, atunci societatea va considera cheltuiala nedeductibilă la calculul impozitului pe profit şi o va impozita cu 16%.

Taxa pe valoare adăugată

Preluarea de către o persoană impozabilă a bunurilor mobile achiziţionate sau produse de către aceasta pentru a fi utilizate în scopuri care nu au legătură cu activitatea economică desfăşurată, dacă taxa aferentă bunurilor respective sau părţilor lor componente a fost dedusă total sau parţial este considerată livrare de bunuri efectuată cu plata, conform art. 270 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal. În cazul în care societatea şi-a dedus TVA aferentă achiziţiilor de cadouri, atunci societatea are obligaţia să colecteze TVA prin emiterea unei autofacturi. Acordarea de cadouri către salariaţi reprezintă o livrare de bunuri efectuată cu plată, deoarece această operaţiune nu are legătură cu desfăşurarea în condiţii optime a activităţii economice potrivit art. 297, alin. (4) din Codul fiscal.

În concluzie, cheltuielile sunt deductibile integral la calculul rezultatului fiscal al societăţii dacă se încadrează în plafonul de 5%; în limita plafonului de 150 lei per salariat şi/sau copil minor sunt venituri neimpozabile pentru angajat, iar cadourile acordate cu ocazia Crăciunului ce depăşesc limita de 150 lei per persoană sunt avantaje de natură salarială pentru care se datorează impozit pe venit şi contribuţii sociale obligatorii. Pentru situaţia în care societatea şi-a dedus TVA, atunci intervine şi obligaţia colectării TVA la costul de achiziţie sau producţie în funcţie de modalitatea de intrare.

 


0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.