Calculul pensiilor și valoarea punctului de pensie

Publicat de Elena Nicolii pe

Calculul pensiei se face cu ajutorul „punctului de pensie” şi a „punctajului” fiecărui contribuabil. „Punctul de pensie” este o valoare ce variază în funcţie de deciziile guvernului. Acesta se înmulţeşte cu „punctajul” fiecărui pensionar şi rezultă valoarea pensiei.

Conform Legii 263/2010 cu modificările şi completările ulterioare, punctajul mediu anual realizat de asigurat se determină prin împărţirea numărului de puncte rezultat din însumarea punctajelor anuale ale asiguratului la numărul de ani corespunzător stagiului complet de cotizare. În cazul persoanelor care realizează stagii de cotizare în mai multe situaţii, pentru care legea prevede stagii complete de cotizare diferite, punctajul mediu anual se determină prin însumarea punctajelor medii anuale calculate corespunzător stagiilor complete de cotizare prevăzute de prezenţa lege, pentru fiecare dintre situaţiile respective. Punctajul anual al asiguratului se determină prin împărţirea la 12 a sumei punctajelor lunare realizate în anul calendaristic respectiv. Punctajul lunar se calculează prin raportarea câştigului salarial brut/solda brută sau, după caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale, la câştigul salarial mediu brut din luna respectivă, comunicat de Institutul Naţional de Statistică.

Persoanele care au desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate în grupele I şi a II-a de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, cele care au desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate în condiţii deosebite, condiţii speciale sau alte condiţii de muncă, potrivit legii, beneficiază de majorarea punctajelor lunare realizate în perioadele respective, după cum urmează:

a) cu 25% pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în locuri încadrate în grupa a II-a de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau în locuri de muncă încadrate în condiţii deosebite, potrivit legii;

b) cu 50% pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în locuri încadrate în grupa I de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau în locuri de muncă încadrate în condiţii speciale, potrivit legii;

c) cu 50% pentru perioadele în care au desfăşurat activităţi în locuri încadrate în alte condiţii de muncă, potrivit legii.

Ce este punctul de pensie şi cum a evoluat în ultimii ani?

Legea pensiilor stabileşte că valoarea punctului de pensie se majorează anual cu 100% din rata medie anuală a inflaţiei, la care se adaugă 50% din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut realizat. În situaţia în care unul dintre indicatorii enumeraţi anterior are valoare negativă, la stabilirea valorii punctului de pensie se utilizează indicatorul cu valoare pozitivă iar dacă ambii indicatori au valori negative, se păstrează ultima valoare a punctului de pensie.

Reţinem şi faptul că, din 2021, valoarea punctului de pensie se majorează anual cu 100% din rata inflaţiei, la care se adaugă 45% din creşterea reală a salariului mediu brut, realizate pe anul precedent. Procentul din creşterea reală a salariului mediu brut, luat în considerare la majorarea anuală a valorii punctului de pensie, se reduce gradual cu câte 5% în fiecare an.

Conform Legii 263/2010 cu modificările şi completările ulterioare începând cu anul 2030, valoarea punctului de pensie se majorează anual cu 100% din rata inflaţiei realizată pe anul precedent.

La data de 01.07.2018 punctul de pensie s-a majorat de la 1.000 de lei la 1.100 de lei, iar pensia minimă garantată a crescut de la 520 de lei la 640 de lei, aşa cum a fost stabilit prin programul de guvernare.

Anul                                Valorea punctului de pensie (lei)

2011                                                    732                                 

2012                                                    732                                

2013                                                    762

2014                                                    790 

2015                                                    830 

2016                                                    871

2017                                                   1000

2018                                                   1100

Stabilirea şi plata pensiilor

Conform prevederilor Legii 263/2010 cu modificările şi completările ulterioare Art. 103 (1), pensia se acordă la cererea persoanei îndreptăţite, a tutorelui sau a curatorului acesteia, a persoanei căreia i s-a încredinţat sau i s-a dat în plasament copilul minor, după caz, depusă personal ori prin mandatar desemnat prin procură specială.  

Art 103 (2), cererea de pensionare, împreună cu actele prin care se dovedeşte îndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezenta lege, se depune, începând cu data îndeplinirii acestor condiţii, la casa teritorială de pensii competentă, în a cărei rază domiciliază persoana. Pentru persoanele din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, cererea de pensionare, împreună cu actele prin care se dovedeşte îndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezenta lege, se depune, începând cu data îndeplinirii acestor condiţii, la casa de pensii sectorială competentă, în funcţie de ultimul loc de muncă.

Art. 104 (1), în sistemul public de pensii, pensiile se cuvin de la data îndeplinirii condiţiilor prevăzute de prezenta lege, în funcţie de categoria de pensie solicitată.

Art 104 (2), pensiile se stabilesc prin decizia casei teritoriale de pensii sau a casei de pensii sectoriale, după caz, emisă în condiţiile prevăzute de prezenta lege, şi se acordă de la data înregistrării cererii.

Pensiile de stat ale românilor vor fi stabilite în baza unei noi legi, proiectul acesteia fiind adoptat de Senat. Proiectul de lege se va aplica din septembrie 2021, iar printre noutățile incluse în acesta se numără recalcularea pensiilor actuale, stabilirea studiilor de masterat și doctorat ca vechime în muncă, reducerea vârstei de pensionare pentru „mamele eroine” și stabilirea unui singur tip de pensie anticipată.


0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.