Când şi în ce condiţii putem obține Rambursarea TVA-ului?

Publicat de Elena Nicolii pe

1. Ce este rambursarea de TVA?

Rambursarea taxei pe valoarea adăugată (TVA) reprezintă decontarea sumelor negative de către organul fiscal către persoanele impozabile (companii). Mai exact, în cazul în care taxa aferentă achiziţiilor efectuate de către persoana impozabilă este mai mare decât valoarea taxei colectate din vânzări, atunci rezultă un surplus (denumit sumă negativă) care va fi rambursat către persoana impozabilă în urma completării unei cereri de decont. Mai exact, când suma TVA deductibilă este mai mare decât suma TVA colectată şi decontul conţine sume negative, aceste sume pot fi recuperate de către companie de la bugetul statului.

2. Cine poate solicita rambursarea de TVA?

Persoanele impozabile (fizice sau juridice) care sunt înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul Fiscal pot solicita rambursarea TVA-ului.

3. Când poţi solicita rambursarea de TVA?

Rambursarea de TVA poate fi solicitată în funcţie de perioada la care se calculează TVA-ul de recuperat (luna sau trimestru), atunci când suma de recuperat din decontul de TVA depăşeşte 5.000 lei. La prima solicitare de TVA organul fiscal face o analiză de risc, iar persoanele impozabile care nu prezintă risc, adică nu există fapte de natura infracţiunilor fiscale înscrise în dosarul contribuabilului şi au sume mai mici de 45.000 lei pot beneficia de rambursare cu control ulterior. Pentru persoanele impozabile care prezintă risc şi/sau au sume de rambursat peste 45.000 lei se emite decizia de control, se efectuează controlul fiscal şi apoi se emite decizia de rambursare. De asemenea, TVA-ul de recuperat mai vechi de 5 ani se consideră prescris şi nu se mai poate solicita la rambursare. Un TVA de recuperat mare, nesolicitat la rambursare, poate ridica suspiciuni pentru organul fiscal în legătură cu riscul fiscal al contribuabilului.

4. Controlul pentru rambursare de TVA

Despre emiterea deciziei de control putem afla consultând site-ul ANAF la secţiunea “Informaţii privind soluţionarea deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiunea de rambursare”. Perioada controlată poate varia în funcţie de situaţia pesoanei impozabile. Dacă persoana impozabilă a mai avut cereri de rambursare soluţionate cu raport de inspecţie fiscală (RIF) controlul se va face de la ultimul RIF până la perioada în care s-a făcut cererea de rambursare. Dacă persoana impozabilă nu a mai avut cereri de rambursare sau a avut cereri soluţionate cu decizie de rambursare cu control ulterior, pot fi controlate pe perioada de prescripţie (ultimii 5 ani).

Prin excepţie de la prevederile de mai sus, conform art.169(9) Cod procedură fiscală, în cazul inspecţiei fiscale anticipate pentru rambursarea de TVA, perioada supusă inspecţiei fiscale va cuprinde exclusiv perioadele fiscale în care s-au derulat operaţiunile, care au generat soldul sumei negative. În cazul în care sunt suspiciuni sau indicii de evaziune fiscală, inspecţia fiscală se poate extinde pe perioada de prescripție (art.169, aliniat 10).

5. Ce documente trebuie să pregătim pentru un control la rambursarea de TVA?

 • registru unic de control (să fie la momentul controlului) de la sediul societății;

 • un set de documente ale societății în copie precum: cod de identificare fiscală, act constitutiv, rezoluție, cartea de identitate a administratorului, certificat constatator, sediu, puncte de lucru, beneficiari, autorizațiile de la Primărie dacă e cazul, declarație pentru Oficiul Naţional de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, dacă e cazul;

 • contractul de contabilitate (valabil);

 • inventarierea patrimoniului pentru perioada verificată;

 • contracte cu toți prestatorii de servicii (cont 628);

 • decizia anuală cu documentele utilizate (facturi, chitanțe, avize);

 • jurnalele de TVA – listate şi puse în dosarul lunii sau trimestrului, decontul de TVA 300 plus declarația 394 și 390 dacă e cazul și rectificative, la fel, doar dacă este cazul;

 • registrele contabile (registru jurnal, registru inventar, registru de evidență fiscală) completate la zi;

 • actele contabile să fie puse în ordine cronologică conform jurnalelor de Cumpărări şi Vânzări;

 • registrul de casă listat cu documentele aferente în spatele fiecărei file de registru de casă;

 • deconturile de cheltuieli listate și puse în spatele lor documentele aferente;

 • balanţa lunară listată și registru jurnal;

 • declaraţia 100 şi calculul impozitului pe profit sau venit trimestrial;

 • registrul imobilizărilor la fiecare trimestru;

 • registrul bunurilor de Capital dacă este cazul;

 • fișă de magazie pentru gestiunile cu ridicata acolo unde este cazul;

 • raportul de gestiune cu documentele aferente pentru gestiunile cu amănuntul;

 • inventarierea lunară acolo unde avem gestiune cu inventar intermitent;

 • certificat constatator extins nu mai vechi de 30 de zile;

 • balanță furnizori și clienți;

 • fișe pentru 471 și 472, 409 și 419;

 • fişa 473;

 • fișele 461 și 462;

 • contractele de creditare cu acte adiționale unde este cazul;

 • declarație cu toate conturile bancare deschise;

 • declarație cu persoanele afiliate;

 • rapoarte de evaluare dacă este cazul pentru imobile achiziționate de la persoane afiliate;

 • bilanțurile contabile pentru perioada verificată;

 • contracte de leasing în derulare şi împrumuturi bancare cu termen scurt şi cu termen lung.

Aceste documente trebuie prezentate în original şi trebuie să facă referire la perioada din care provine suma negativă de TVA.

6. Decizia de rambursare a TVA

În funcţie de rezultatele controlului menţionate în RIF, TVA-ul poate fi aprobat la rambursare intergral sau parţial. TVA-ul care nu a fost aprobat la rambursare devine cheltuială nedeductibilă. TVA-ul aprobat la rambursare va fi virat de către ANAF contribuabilului integral dacă acesta nu are datorii în fişa pe plătitor la momentul deciziei de rambursare. În cazul în care contribuabilul are datorii către buget, din suma de TVA aprobată, se vor compensa toate datoriile către buget aflate în fişa pe plătitor, scadente la data respectivă, iar diferenţa în cazul în care suma TVA-ului este mai mare decât suma compensată este virată în contul bancar al contribuabilului.


0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.