fbpx
Contabilitate

Reglementări legale privind încasările și plățile în numerar

Indiferent de activitatea desfășurată de către o entitate, de tip economic sau fără scop patrimonial, o pondere semnificativă în cadrul operațiunilor financiar-contabile o reprezintă operațiunile de încasări și plăți. Aceste operațiuni sunt reglementate prin Legea 70/2015, cu modificările ulterioare. Corecta aplicare a acestora scutește entitatea de sancțiuni. Scopul legii este Citește mai mult…

De Blidariu Grup, Acum
Contabilitate

Politici şi proceduri contabile

Conform prevederilor din Legea contabilităţii nr. 82/1991 republicată toate entităţile sunt obligate să-şi întocmească manualul de politici şi proceduri contabile. Manualul de politici şi proceduri contabile se întocmeşte personalizat în funcţie de nevoile reale ale societăţii beneficiare. Politicile contabile se întocmesc de personalul de conducere al societăţii împreună cu specialişti Citește mai mult…

De Blidariu Grup, Acum
Contabilitate

Cheltuielile în vederea stabilirii rezultatului fiscal

Potrivit Codului Fiscal aprobat prin Legea 227/2015 cu modificările şi completările ulterioare, în vederea stabilirii rezultatului fiscal la o societate plătitoare de impozit pe profit cheltuielile se împart în: cheltuieli deductibile integral, cheltuieli cu deductibilitate limitată şi cheltuieli nedeductibile.Sunt considerate cheltuieli deductibile pentru determinarea rezultatului fiscal: Cheltuielile efectuate în scopul Citește mai mult…

De Blidariu Grup, Acum
Contabilitate

Situaţiile financiare anuale la 31.12.2020

Exerciţiul financiar anual reprezintă perioada pentru care trebuie întocmită situaţia financiară anuală care, de obicei, coincide cu anul calendaristic. Durata exerciţiului financiar este de12 luni, însă în anumite cazuri, exerciţiul financiar diferă de anul calendaristic. Conform Legii Contabilităţii 82/1991 republicată  şi a Reglementărilor contabile aprobate prin OMFP 1802/2014 cu modificările Citește mai mult…

De Blidariu Grup, Acum
Contabilitate

Despre bonificaţie

Bonificaţia – este un avantaj, recompensa sub formă de reducere de preţ sau compensaţie acordată cumpărătorilor unui produs, de obicei nou (aceasta poate îmbrăca forma unei prime de fidelitate, compensaţie pentru deprecierea sau pierderea întâmplătoare a unei cantităţi din produs, recompense pentru achiziţionarea unui volum mare etc). O practică atractivă Citește mai mult…

De Blidariu Grup, Acum
Contabilitate

Tipuri de facilități fiscale ce pot fi accesate pentru conformarea la plata obligațiilor fiscale

Eșalonarea la plată simplificată  În ce condiții poate fi accesată eșalonarea la plată simplificată? Orice categorie de contribuabili poate accesa eșalonarea la plată simplificată, pe o perioadă de cel mult 12 luni, pentru obligațiile fiscale principale și accesorii datorate după data declarării stării de urgență. Pentru a accesa eșalonarea la Citește mai mult…

De Blidariu Grup, Acum
Contabilitate

Declarația unică pentru declararea veniturilor realizate în 2020 și cele estimate în 2021

În Monitorul Oficial nr. 33 din 12 ianuarie 2021 a fost publicat OPANAF nr. 14/2021 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului 212 „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”. Declarația unică prevăzută de acest ordin se utilizează de Citește mai mult…

De Blidariu Grup, Acum
Contabilitate

Închiderea unei societăţi

Închiderea unei societăţi implică un proces format din 3 paşi; – Dizolvarea societăţii comerciale; – Lichidarea patrimoniului; – Radierea societăţii comerciale din evidenţa Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul în raza căruia este înregistrat sediul societăţii. Pentru a închide sau a radia o firmă, așa cum este numită procedura, sunt Citește mai mult…

De Blidariu Grup, Acum