fbpx
Contabilitate

OUG 32/2020 privind procedura șomajului tehnic achitat din bugetul fondului de șomaj

1. Temei legal: Ordonanța de urgență nr. 32/2020 (care aduce modificări și completări OUG 30/2020), publicată în Monitorul Oficial nr. 260 din 30.03.2020, prin care se clarifică procedura de acordare a somajului tehnic suportat de stat pentru firmele în dificultate, ca urmare a epidemiei de COVID-19. 2. Modificări importante față Citește mai mult…

De Blidariu Grup, Acum
Contabilitate

OUG 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare

Ordonanța de urgență nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 230 din 21 martie 2020, cu aplicabilitate de la 21 martie 2020. Necesitatea actului normativ: În contextul actual, răspândirea virusului COVID-19 este o urgență severă de sănătate publică pentru cetățeni Citește mai mult…

De Blidariu Grup, Acum
Contabilitate

Rolul administratorului într-o societate

Toate drepturile şi obligaţiile administratorilor şi asociaţilor sunt prevăzute în actul constitutiv al societăţii, Legea 31/1990 modificată şi Codul Civil (art. 1894-1902, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicată cu modificări, în vigoare de la 1 octombrie 2011). Într-o societate cu răspundere limitată administrator poate fi unul sau mai mulţi asociaţi sau Citește mai mult…

De Blidariu Grup, Acum
Contabilitate

Ajustarea de TVA

Ajustarea TVA este operaţiunea prin care deducerea de TVA iniţială se corectează în anumite situaţii în favoarea statului sau în favoarea contribuabilului. Potrivit art. 310 alin. (11) din Codul fiscal, prin normele metodologice se stabilesc regulile de înregistrare şi ajustările de efectuat în cazul modificării regimului de taxa. Conform pct. Citește mai mult…

De Blidariu Grup, Acum
Contabilitate

Verificarea contabilă a conturilor de terţi

La conturile de trezorerie se verifică distinct disponibilităţile entităţii gestionate în casă sau în bancă, corelate cu împrumuturile primite de entitate prin contul curent şi titlurile de plasament (acţiuni proprii şi străine, obligaţiuni), conturile deschise la bănci, numerarul şi celelalte valori din casierie, acreditivele şi avansurile de trezorerie, viramentele interne Citește mai mult…

De Blidariu Grup, Acum
Contabilitate

Ce ştim despre amortizare?

Amortizarea reprezintă recuperarea treptată, atât din punct de vedere contabil, cât şi fiscal, a tuturor costurilor ce sunt aferente achiziţiei, construirii, producerii, asamblării, instalării sau a îmbunătăţirii imobilizărilor amortizabile. Deci, amortizarea reprezintă un proces financiar de repartizare şi recuperare a valorii aferente unui bun amortizabil de-a lungul perioadei sale de Citește mai mult…

De Blidariu Grup, Acum
Contabilitate

Impozite şi taxe locale persoane juridice

Principalele impozite şi taxe locale pe care persoanele juridice le au de plătit la bugetul local sunt: impozitul pe clădiri impozitul pe terenurile aflate în proprietate impozitul asupra mijloacelor de transport taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru a desfăşura o activitate economică taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate impozitul pe Citește mai mult…

De Blidariu Grup, Acum
Contabilitate

Pierderea calităţii de întreprinzător debutant în afaceri (SRL-D)

1. Legislaţia aplicabilă: OUG nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți, cu modificările ulterioare. 2. Când se pierde calitatea de SRL-D? Potrivit art. 6 din OUG nr. 6/2011, calitatea de microintreprindere aparţinând întreprinzătorului debutant se pierde, prin efectul legii: la data de 31 decembrie a Citește mai mult…

De Blidariu Grup, Acum
Contabilitate

OUG 78/2019 – Abrogare SPLIT TVA (procedura de plată defalcată a TVA-ului)

Temei legal Ordonanța de urgență nr. 78/2019 privind modificarea unor acte normative și stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare. Aspecte importante privind abrogarea procedurii Potrivit art. VI, alin. (2), procedura Split TVA se abrogă începând cu data de 01.02.2020. Conform art. VI, alin. Citește mai mult…

De Blidariu Grup, Acum