Venituri din cedarea folosinței bunurilor

Potrivit art. 83 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, veniturile impozabile din cedarea folosinţei bunurilor se definesc astfel:      1.  Veniturile din cedarea folosinţei bunurilor sunt acele veniturile, în bani şi/sau în natură, provenind din cedarea folosinţei asupra bunurilor mobile şi imobile, obţinute de către proprietar, uzufructuar sau alt deţinător legal, Citește mai mult…

ANULAREA CODULUI DE TVA DE CĂTRE ORGANELE FISCALE

Organele fiscale competente anulează înregistrarea unei persoane în scopuri de TVA dacă aceasta se află în una din următoarele situații: dacă este declarată inactivă conform prevederilor Codului de procedură fiscală dacă asociații/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăși au înscrise în cazierul fiscal infracțiuni și/sau faptele prevăzute la art. 4 Citește mai mult…

Majorarea capitalului social al unei entităţi

Capitalul social reprezintă componenta capitalurilor proprii care determină valoarea totală a aporturilor subscrise sau depuse de proprietari (acţionari sau asociați).  În cazul societăţilor pe acţiuni, capitalul social este divizat în acțiuni și în părți sociale la societățile cu răspundere limitată (SRL). În vederea unei bune evidențe contabile a capitalului social Citește mai mult…

Fișierul Standard de Control fiscal SAF-T și Testarea voluntară pentru încărcarea declarației D406T

1 ianuarie 2022 este primul termen de referință pentru depunerea Fișierului Standard de Control Fiscal pentru contribuabilii mari. Agenția Națională de Administrare Fiscală a început încă de la începutul anului 2021 publicarea de informații referitoare la Fișierul Standard de Control Fiscal. În cadrul proiectului  s-au publicat următoarele documente: Modul Validator Citește mai mult…

Firma cu sediul social în apartament/casă deţinută de o persoană fizică: taxe şi impozite

Impozitul pe clădiriCadrul legal: art 458 şi 459 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal    A) pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice – art. 458 CF Potrivit Codului fiscal, în categoria clădirilor nerezidenţiale sunt incluse acele clădiri care sunt folosite pentru activităţi administrative, de agrement, comerciale, de cult, de cultură, de Citește mai mult…

Plafoane la operaţiuni de încasări şi plăţi în numerar

Potrivit Legii nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar , operaţiunile de încasări şi plăti efectuate de PJ, PFA, II, IF, liber profesionişti, PF care desfăşoară activităţi în mod independent, asocieri şi alte entităţi cu sau fără personalitate juridică de la/către oricare dintre Citește mai mult…