Contabilitate

Stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2019 în Municipiul Timişoara

Analizând cele mai importante aspecte, Conform Hotărârii nr.655/12.12.2018 se stabilesc impozitele şi taxele locale în Municipiul Timişoara pentu anul 2019, după cum urmează: ·        Pentru clădirile rezidenţiale şi cladirile-anexa, aflate în proprietatea persoanelor fizice impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 0,08% asupra valorii impozabile a clădirii. ·        Pentru clădirile Citește mai mult…

De Blidariu Grup, Acum
Contabilitate

S-a modificat cota de TVA la 5% în domeniul livrării locuinţelor, cât și termenul de depunere a declaratiilor 205 si 207!

Ce aduce nou Legea nr.30/2019 din 10.01.2019 pentru aprobarea OUG nr. 25/2018  în domeniul aplicării cotei de TVA de 5%  în domeniul livrării locuinţelor ca parte a politicii sociale? Prin Legea nr.30/2019 a fost modificat articolul 291 aliniat (3) litera c), punctul 3 din Legea  227/2015 referitor la livrarea locuințelor Citește mai mult…

De Blidariu Grup, Acum
Contabilitate

Diurna acordată personalului delegat în 2019

Ce reprezintă delegarea? În temeiul Legii 53/2003 privind Codul muncii, actualizată, delegarea reprezintă efectuarea temporară a unor sarcini corespunzătoare atribuţiilor de serviciu, în afara locului de muncă, de către salariat, din dispoziţia angajatorului. Pe ce perioadă se poate efectua delegarea? Delegarea poate avea o durată de cel mult 60 de Citește mai mult…

De Blidariu Grup, Acum
Contabilitate

Condiţii pentru ieşirea din evidența plătitorilor de TVA

Persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA care în cursul anului calendaristic precedent nu depăşeşte plafonul de scutire de 300.000 lei, poate solicita scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA în vederea aplicării regimului special de scutire, cu condiţia ca la data solicitării să nu fi depăşit plafonul Citește mai mult…

De Blidariu Grup, Acum
Contabilitate

Inventarierea generală a patrimoniului

Actele normative care obligă efectuarea inventarierii sunt Legea Contabilității nr.82/1991, republicată, și OMFP 2861/2009, care aprobă normele privind organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului. ♦ Ce reprezintă inventarierea? Prin inventariere se urmărește stabilirea situației reale a tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor și a capitalurilor proprii, precum și a bunurilor și Citește mai mult…

De Blidariu Grup, Acum
Contabilitate

Cine poate sponsoriza?

Operaţiunile de sponsorizare şi mecenat sunt reglementate prin Legea privind sponsorizarea nr. 34/1994, cu modificările şi completările ulterioare. Tratamentul fiscal al acestora este prevăzut de Codul fiscal. Sponsorizarea reprezintă actul juridic prin care două persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare Citește mai mult…

De Blidariu Grup, Acum
Contabilitate

Cadourile şi tichetele cadou acordate salariaţilor şi alte cadouri în scop de marketing oferite de Crăciun

În perioada sărbătorilor, angajatorii au posibilitatea de a-şi răsplăti angajaţii cu anumite cadouri. Având în vedere că în luna decembrie este perioada sărbătorilor de Crăciun, vom prezenta mai jos condiţiile de impozitare din toate punctele de vedere. Impozitul pe venit În conformitate cu prevederile art. 76, alin. (4), lit. a) Citește mai mult…

De Blidariu Grup, Acum
Contabilitate

Obligaţii privind veniturile din cedarea folosinței bunurilor

În categoria veniturilor impozabile din cedarea folosinței bunurilor, în înțelesul art. 83 din Codul fiscal, se cuprind veniturile din închirieri și subînchirieri de bunuri mobile și imobile, precum și veniturile din arendarea bunurilor agricole, din patrimoniul personal. Sunt considerate venituri din cedarea folosinţei bunurilor şi veniturile obţinute de către proprietar Citește mai mult…

De Blidariu Grup, Acum