fbpx
Contabilitate

Plafoane la operaţiuni de încasări şi plăţi în numerar

Potrivit Legii nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar , operaţiunile de încasări şi plăti efectuate de PJ, PFA, II, IF, liber profesionişti, PF care desfăşoară activităţi în mod independent, asocieri şi alte entităţi cu sau fără personalitate juridică de la/către oricare dintre Citește mai mult…

De Blidariu Grup, Acum
Contabilitate

Despre perisabilităţi

În procesul de comercializare, vorbim despre mărfuri care sunt depreciate  şi care la un moment dat, ca urmare a degradării acestora determinate de modul de manipulare sau de procese naturale nu mai pot fi comercializate. Astfel, prin perisabilităţi se înţelege scăzămintele care se produc în timpul transportului manipulării, depozitării şi Citește mai mult…

De Blidariu Grup, Acum
Contabilitate

Analiza elementelelor principale pe care trebuie să le cuprindă documentele justificative în anul 2021

Ca și regulă și principiu general, se cunoaște faptul că toate entitățile sunt obligate să consemneze operațiunile economico – financiare la momentul efectuării acestora, în documente justificative. Pe baza acestor documente justificative, se efectuează înregistrările în contabilitate. Elementele principale ale documentelor justificative sunt reglementate începând cu 01 ianuarie 2016 de Citește mai mult…

De Blidariu Grup, Acum
Contabilitate

AVANSURI SPRE DECONTARE

Avansurile spre decontare acordate personalului reprezintă sumele de bani acordate personalului entităţii, prin sistemul de carduri sau în numerar, în vederea plăţii unor achiziţii sau prestări de servicii. În contabilitate ele se evidenţiază în contul 542 numit “Avansuri de trezorerie”, fiind distinct analitic pentru fiecare persoană în parte căreia i Citește mai mult…

De Blidariu Grup, Acum
Contabilitate

Ce sunt dividendele şi cum este reglementată plata lor

Dividendele reprezintă o parte din profitul realizat de o companie care este distribuit asociaţilor. Aceste dividende sunt, mai exact, o formă directă prin care investitorii pot să beneficieze de profitul ridicat înregistrat de compania unde sunt acţionari. Cadrul legislativ care reglementează plata dividendelor Distribuirea dividendelor este reglementată prin Legea nr. 31/1990 privind Citește mai mult…

De Blidariu Grup, Acum
Contabilitate

Registrul de casă

Registrul de casă este un document de contabilitate care se întocmește în mod obligatoriu pentru operațiunile de încasare și de plată în numerar efectuate prin casieria unității. Registrul de casa este un formular tipizat si trebuie completat în fiecare zi. Acesta este întocmit în două exemplare la sfârșitul fiecărei zile Citește mai mult…

De Blidariu Grup, Acum