Contabilitate

Închirierea bunurilor imobile. Notificare ANAF privind opţiunea de taxare a operaţiunilor prevăzute la art. 292 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal

Temei legal Conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,  închirierea unui bun imobil este o operaţiune scutită de taxa conform art. 292, alin. 2,  lit.e: Art. 292  – alineatul 2 –   Următoarele operaţiuni sunt, de asemenea, scutite de taxa: e) arendarea, concesionarea, închirierea şi Citește mai mult…

De Blidariu Grup, Acum
Contabilitate

Operaţiuni scutite de TVA

În Legea 227/2015 privind Codul fiscal la art. 292-296 sunt prevăzute operaţiunile scutite de TVA. Distingem în principal următoarele operaţiuni scutite: 1). Scutiri pentru anumite activităţi de interes general şi scutiri pentru alte activităţi Este important de știut că toate operațiunile prevăzute în cele ce urmează sunt scutite de taxă Citește mai mult…

De Blidariu Grup, Acum
Contabilitate

Noutăți servicii electronice

Până la data intrării în vigoare a legii nr. 60/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, persoanele impozabile care furnizau servicii electronice aveau obligaţia să se înregistreze în scopuri de TVA în fiecare stat membru al clienţilor săi (persoane fizice/neimpozabile) sau puteau opta pentru aplicarea regimului Citește mai mult…

De Blidariu Grup, Acum
Contabilitate

Necesitatea și importanța politicilor contabile

Politicile contabile reprezintă principiile, bazele, regulile şi practicile specfiice aplicate de o entitate la întocmirea şi prezentarea siuațiilor financiare anuale. Politicile contabile trebuie elaborate de fiecare entitate având în vedere specificul activităţii desfăşurate. La elaborarea politicilor participa specialişti în domeniul economic şi tehnic, cunoscători ai activităţii desfăşurate şi ai strategiei Citește mai mult…

De Blidariu Grup, Acum
Contabilitate

Cheltuielile de protocol şi tratamentul fiscal al acestora

Deși nu există o definiție precisă a acestui tip de cheltuieli, ele nu se referă la cadouri oferite/servicii prestate propriilor angajați, ci mai degrabă la acele cadouri oferite/servicii prestate unor parteneri/potențiali parteneri de afaceri, în vederea consolidării relațiilor comerciale cu aceștia precum şi a dezvoltării unor relații de afaceri noi. Citește mai mult…

De Blidariu Grup, Acum
Contabilitate

Înscrierea organizaţiilor neguvernamentale în registrul entităţilor/ unităţilor de cult începând cu 01.04.2019

În baza Legii nr. 30/10.01.2019 pentru aprobarea OUG nr. 25/2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare (Monitorul Oficial nr. 44/17.01.2019), organizaţiile neguvernamentale se pot înscrie la ANAF în Registrul entităţilor/unităţilor de cult, începând cu 01.04.2019. Pasul 1 – Informaţiile prevăzute în Registru Citește mai mult…

De Blidariu Grup, Acum
Contabilitate

Regimul deducerilor fiscale pentru plătitorii de impozit pe profit şi microintreprinderi aplicabil începând cu 01.04.2019

Legea sponsorizării și Codul fiscal permit atât societăților comerciale plătitoare de impozit pe profit, cât şi celor plătitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor să acorde sponsorizări organizațiilor din anumite domenii (umanitar, filantropic, cultural, artistic, educativ, științific, religios, sportiv, calitatea mediului înconjurător, protecția drepturilor omului şi educație civică) și să primească Citește mai mult…

De Blidariu Grup, Acum
Contabilitate

OUG 15/2019 – Prelungirea unor termene fiscale în anul 2019

Prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 15/2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 204/14.03.2019, Guvernul a aprobat amânarea unor termene fiscale până la care contribuabilii persoane fizice trebuie să își îndeplinească obligațiile declarative și de plată a impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale. Astfel, în anul 2019, se aplică următoarele date Citește mai mult…

De Blidariu Grup, Acum