Contabilitate

Modificări începând cu data de 1 noiembrie 2018 – Reducerea cotei de TVA la 5% pentru unele servicii, bonificaţii acordate şi termene de plată a impozitului pe venit şi contribuţiilor sociale.

Principalele modificări aduse Codului Fiscal de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 4 octombrie 2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (Monitorul Oficial nr.854 din 9 octombrie 2018), se referă la: 1. Începând cu data de 1 noiembrie 2018 se va aplica cota de Citește mai mult…

De Blidariu Grup, Acum
Contabilitate

Inventarierea generală a patrimoniului și importanța acesteia

Odată cu apropierea finalului de an foarte multe firme încep pregătirea lucrărilor de inventariere. Legea Contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precizează că toate entitățile au obligația să efectueze inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii deținute. Normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii sunt aprobate Citește mai mult…

De Blidariu Grup, Acum
Contabilitate

PFA sau SRL?

Dincolo de ideea câștigătoare a unui antreprenor, planul său de afaceri începe deseori prin cântărirea opțiunilor de organizare a persoanei juridice – PFA sau SRL? Ambele au atât avantaje, cât şi dezavantaje, aşadar recomandarea este alegerea unei forme de organizare care să se potrivească necesităţilor particulare ale firmei care se Citește mai mult…

De Alexandra Boicu, Acum
Contabilitate

Registrele obligatorii utilizate în activitatea economică

Orice entitate, societate comercială sau persoană fizică autorizată, indiferent de activitate şi modul de funcţionare, are obligaţia de a ţine şi completa anumite registre contabile. Registrele contabile sunt documente contabile obligatorii care evidenţiază operaţiunile contabile efectuate. Ele asigură înregistrarea cronologică şi sistematică a operaţiilor consemnate în documente justificative. Se utilizează Citește mai mult…

De Elena Nicolii, Acum
Contabilitate

Ce obligaţii declarative şi de plată avem faţă de bugetul local?

Conform Codului Fiscal – Legea 227/2015, toate persoanele fizice şi juridice care deţin bunuri mobile şi imobile au obligaţia declarării şi plății impozitelor şi taxelor aferente la bugetul local al localităţii de apartenenţă. În articolul nr.454 din Codul Fiscal sunt enumerate următoarele impozite şi taxe: 1. Impozitul pe clădiri şi Citește mai mult…

De Alexandra Boicu, Acum
Contabilitate

Când şi în ce condiţii putem obține Rambursarea TVA-ului?

1. Ce este rambursarea de TVA? Rambursarea taxei pe valoarea adăugată (TVA) reprezintă decontarea sumelor negative de către organul fiscal către persoanele impozabile (companii). Mai exact, în cazul în care taxa aferentă achiziţiilor efectuate de către persoana impozabilă este mai mare decât valoarea taxei colectate din vânzări, atunci rezultă un Citește mai mult…

De Elena Nicolii, Acum
Contabilitate

Acordul de funcţionare. Cine trebuie să îl deţină și care sunt riscurile nerespectării prevederilor în vigoare.

Legea 650/2002 stabileşte principiile generale privind desfăşurarea activităților comerciale şi urmăreşte dezvoltarea reţelei de distribuţie a produselor şi serviciilor de piaţă, cu respectarea principiilor liberei concurenţe, protecţiei vieţii, sănătăţii, securităţii şi intereselor economice ale consumatorilor, precum şi a mediului. O societate care are la sediul social activităţi autorizate sau puncte Citește mai mult…

De Elena Nicolii, Acum
Contabilitate

Află ce trebuie să ştii despre certificatul de înregistrare în scopuri de TVA

O persoană impozabilă nou înfiinţată, poate alege: – să fie neplătitoare de TVA, beneficiind de regimul special de scutire pentru întreprinderile mici conform art. 310 alin.1 din Legea 227/2015 – Codul fiscal, dacă la momentul începerii activităţii economice declară o cifră de afaceri anuală estimată mai mică decât plafonul de Citește mai mult…

De Elena Nicolii, Acum