Resurse umane

Cine poate beneficia de ajutorul social şi de ce acte are nevoie?

Ajutorul social reprezintă o formă prin care statul acordă sprijin financiar persoanelor care se află într-o situaţie economică dificilă şi nu au venitul necesar unui trai în condiţii optime. Valoarea ajutorului social depinde de numărul membrilor familiei şi poate fi acordat sub mai multe forme, în funcţie de situaţia socială Citește mai mult…

De Blidariu Grup, Acum
Resurse umane

Încadrarea în muncă a persoanelor cu dizabilităţi

Orice persoană cu dizabilităţi care doreşte să se integreze sau să se reintegreze în muncă are acces gratuit la evaluare şi orientare profesională, indiferent de vârsta, tipul şi gradul de handicap. Autorităţile şi instituţiile publice, precum şi persoanele juridice publice (cu excepţia instituţiilor publice de apărare naţională, ordine publică şi Citește mai mult…

De Blidariu Grup, Acum
Resurse umane

Discriminarea la locul de muncă

Discriminarea înseamnă tratamentul nefavorabil în ceea ce privește realizarea unui drept al unei persoane sau al unui grup de persoane dată fiind apartenență lor, reală sau închipuită, la un grup vulnerabil protejat prin lege. Obligația de a nu discrimina se aplică atât persoanelor fizice, cât și celor juridice, publice sau Citește mai mult…

De Blidariu Grup, Acum
Resurse umane

Inspecţia Muncii/ Inspectoratul Teritorial de muncă în control

Inspecția Muncii – este organ de specialitate al administrației publice centrale în subordinea Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, cu sediul în municipiul București. Instituția are personalitate juridică și îndeplinește funcția de autoritate de stat, prin care asigură exercitarea controlului în domeniile relațiilor de muncă, securității și sănătății Citește mai mult…

De Blidariu Grup, Acum
Resurse umane

Ce trebuie să ştim despre suspendarea contractului de muncă?

Suspendarea contractului individual de muncă poate interveni de drept, prin acordul părţilor sau prin actul unilateral al uneia dintre părţi. În cazul suspendării contractului de muncă se suspendă toate termenele care au legătură cu încheierea, modificarea, executarea sau încetarea contractului, excepţie făcând situaţia în care contractul încetează de drept. Contractul Citește mai mult…

De Blidariu Grup, Acum
Resurse umane

Ce persoane nu au voie angajatorii să încadreze în muncă?

Libertatea muncii este garantată prin Constituţie, iar dreptul la muncă nu poate să fie îngrădit. În acelaşi timp, relaţiile de muncă funcţionează în baza egalităţii de şanse şi tratament, orice discriminare sexuală, de vârstă, de rasă sau de religie fiind interzisă. Însă, potrivit legii, persoanele aflate în anumite situaţii specifice nu pot fi Citește mai mult…

De Blidariu Grup, Acum