Folosirea semnăturii electronice în relațiile de muncă

Ordonanța de urgență a Guvernului 36/2021, privind folosirea semnăturii electronice în relațiile de muncă, a fost publicată în Monitorul Oficial Nr. 474/6.V.2021, Partea I. Această ordonanţă prin care se introduce posibilitatea semnării electronice a contractelor de muncă aduce completări -alin. (1^1) – (1^7)- la Art. 16, din Codul Muncii. Conform Citește mai mult…

Formularul 230 se poate depune până la 25 mai 2021

În Monitorul Oficial nr. 34/12.01.2021 a fost publicat şi O.P.A.N.A.F nr. 15/2021 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, Citește mai mult…

Modificări privind stimulentul de inserţie oferit părinţilor aflaţi în concediu de creştere a copiilor

Miercuri, 7 aprilie 2021, a fost publicat actul normativ ce are în vedere majorarea stimulentului de inserţie. Noua Ordonanţă de Urgenţă nr. 26/2021 modifică şi completează OUG nr. 111/2010 care prevede concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor. Noile prevederi adoptate urmăresc, în principal, stimularea revenirii în activitate a părinţilor Citește mai mult…

LEGE nr. 59 din 6 aprilie 2021

Privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 182/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de Citește mai mult…