fbpx
Resurse umane

Ce trebuie să ştii despre şomajul tehnic

Ce înseamnă şomaj tehnic conform Codului Muncii? Şomajul tehnic nu este menționat ca atare în Codul Muncii, singura referire la această situație, relativ nouă, este în articolul 52 alin.(1) lit.c) din Codul muncii, potrivit căruia contractul individual de muncă se suspendă din inițiativa angajatorului în cazul întreruperii sau reducerii temporare a activităţii, fără Citește mai mult…

De Blidariu Grup, Acum
Resurse umane

Contractul individual de muncă pe durată determinată

Contractul individual de muncă pe perioadă determinată este reglementat de legea 53/2003 – Codul Muncii. Conform art Art. 82. din legea 53/2003 – Codul Muncii, angajatorii pot încheia contracte individuale de muncă pe perioadă determinată prespectand următoarele prevederi: – contractul individual de muncă pe durată determinată se poate încheia numai Citește mai mult…

De Blidariu Grup, Acum
Resurse umane

Reglementări privind acordarea concediilor şi indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate pe perioada stării de urgenţă

Temei legal Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 502/417 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Citește mai mult…

De Blidariu Grup, Acum
Resurse umane

Concediul medical şi indemnizaţia pentru carantină

Carantina nu constituie o decizie a angajatorului. Direcţia de sănătate publică este cea competenţa să emită certificate de carantină pentru salariaţii cărora li se interzice continuarea activităţii din cauză unei boli contagioase, în scopul prevenirii îmbolnăvirilor şi recuperării capacităţii de muncă, asiguraţii pot beneficia de concediu şi indemnizaţie pentru carantină, Citește mai mult…

De Blidariu Grup, Acum
Resurse umane

Calendarul zilelor libere in anul 2020

Sărbătorile legale în România sunt zilele declarate prin lege ca fiind nelucrătoare, altele decât zilele de week-end. În zilele de sărbătoare legală nu se lucrează, cu excepția unităților sanitare și a celor de alimentație publică, precum și a unităților în care activitatea nu poate fi întreruptă datorită procesului de producție Citește mai mult…

De Blidariu Grup, Acum
Resurse umane

Concediere pentru necorespundere profesioanală a salariatului cu locul de muncă

Una dintre speţele pentru care primim frecvent solicitări de consultanţă este legată de concediere pentru necorespundere profesioanala a salariatului . Există foarte multe situaţii în care procesul de recrutare şi selecţie a personalului nu este realizat în mod profesionist sau de persoane calificate şi atunci se generează situaţii în care Citește mai mult…

De Blidariu Grup, Acum
Resurse umane

Redirecționarea unui procent din impozit pentru entităţile non-profit/unităţi de cult

Redirecţionarea unui procent din impozitul datorat statului reprezintă un mecanism prin care orice contribuabil poate ajuta organizaţiile non-profit sau parohiile. Astfel, potrivit legii 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, orice persoană fizică poate redirecţiona o cotă de până la 3,5% din impozitul pe venit  datorat bugetului de  Citește mai mult…

De Blidariu Grup, Acum
Resurse umane

Instruirea personalului privind însușirea noțiunilor de igienă

Temei legal: Ordinul nr. 568/2004 pentru aprobarea Ghidului privind conţinutul tematic al modulelor de pregătire a personalului care participă la cursurile de instruire profesională privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă; Ordinul nr. 1225/2003 privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea și certificarea instruirii profesionale a personalului privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă; Citește mai mult…

De Blidariu Grup, Acum
Resurse umane

Registrul electronic de evidenţă a zilierilor

Temei legal: Legea nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată, cu modificările și completările ulterioare, OUG 26/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative. Când se înfiinţează Registrul electronic de evidenţă a zilierilor? La data de 20.12.2019 se înființează Registrul electronic de evidență a zilierilor, Citește mai mult…

De Blidariu Grup, Acum