Ce este codul special de TVA – VIES şi cum se obţine?

Publicat de Florela Blidariu pe

Persoanele impozabile care au sediul activităţii economice în România neînregistrate şi care nu au obligaţia să se înregistreze în scopuri de TVA conform art.316 din Codul fiscal sunt obligate să solicite înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 317 din Codul Fiscal, dacă efectuează o achiziţie intracomunitara taxabilă în România care depăşeşte plafonul pentru achiziţii intracomunitare în anul calendaristic în care are loc achiziţia sau prestează servicii în alt stat membru pentru care beneficiarul este obligat la plata taxei, respectiv primeşte servicii de la un prestator din alt stat membru dacă pentru acele servicii beneficiarul este obligat la plata taxei în România.

În vederea înregistrării în scopuri de TVA a acestor persoane, contribuabilii trebuie să depună formularul 091 Declarație de înregistrare în scop de TVA/Declarație de mențiuni a altor persoane care efectuează achiziții intracomunitare sau pentru servicii. Acest formular va fi însoțit și de alte documente cerute de organul fiscal pentru determinarea corectă a situației fiscale a contribuabilului.

Persoana care solicită înregistrarea specială în scopuri de TVA va primi un certificat de înregistrare în scopuri de TVA cu un cod de înregistrare fiscală diferit de cel primit la înregistrarea inițială la Registrul Comerțului . Înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 317 din Codul fiscal determină și înregistrarea automată în Registrul operatorilor intracomunitari, astfel că începând cu anul 2017 nu trebuie realizată nicio altă formalitate suplimentară.

Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA obţinut îi va servi doar în scopurile menţionate mai sus şi nu-i dă dreptul contribuabilului să-l folosească şi în tranzacţiile interne.

Persoanele impozabile înregistrate normal în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal NU au obligația de a solicita înregistrarea specială în scopuri de TVA conform art. 317 din Codul fiscal pentru achiziţiile şi serviciile intracomunitare menţionate.

Persoana impozabilă care are sediul activității economice în România şi persoana juridică neimpozabilă stabilită în România este obligată să solicite înregistrarea în scopuri de TVA pe cont special înainte de a face achiziţia intracomunitara a cărei valoare depăşeşte plafonul de 10.000 euro (34.000 lei calculat la cursul aderării, rotunjit). Pentru serviciile prestate în alt stat membru pentru care beneficiarul serviciului este persoana obligată la plata taxei conform echivalentului din legislaţia altui stat membru al art.307(2) din Codul nostru fiscal, solicitarea certificatului de înregistrare în scopuri de TVA se va face înaintea prestării serviciului indiferent de valoarea prestaţiei. Idem, pentru achiziţiile de servicii de la un prestator din alt stat membru, servicii pentru care beneficiarul din România este obligat la plata taxei conform art. 307 alin. 2 din Codul Fiscal.

Înregistrarea în scopuri special de TVA se va face şi de către persoana impozabilă care aplică regimul special pentru agriculturi, care nu este deja înregistrată şi care efectuează livrări intracomunitare de bunuri, înainte de livrarea bunurilor.

O achiziție intracomunitară de bunuri reprezintă obținerea dreptului de a dispune, ca și un proprietar, de bunuri mobile corporale expediate sau transportate dintr-un stat membru în România. Plafonul pentru achizițiile intracomunitare este constituit din valoarea totală, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, datorată sau achitată în statul membru din care se expediază ori se transportă bunurile. La calculul plafonului pentru achiziții intracomunitare de bunuri NU se vor lua în considerare:

  • valoarea achizițiilor intracomunitare de produse accizabile;
  • valoarea achizițiilor intracomunitare de mijloace noi de transport;
  • valoarea achizițiilor de bunuri a căror livrare a fost o livrare de bunuri cu instalare sau montaj, pentru care locul livrării se consideră a fi în România;
  • valoarea achizițiilor de bunuri a căror livrare a fost o vânzare la distanță, pentru care locul livrării se consideră a fi în România;
  • valoarea achizițiilor de bunuri second-hand, de opere de artă, de obiecte de colecție și antichități care au fost taxate conform unui regim special;
  • valoarea achizițiilor de gaze naturale, energie electrică, energie termică sau agent frigorific.

Persoana impozabilă care are sediul activității economice în România și persoana juridică neimpozabilă stabilită în România poate opta pentru înregistrarea specială în scopuri de TVA chiar dacă nu depășește plafonul de 10.000 euro. Opțiunea se aplică pentru cel puțin doi ani calendaristici următori celui în care s-a solicitat înregistrarea.

Înregistrarea în scopuri de TVA pentru cazurile menţionate mai sus este obligatorie şi totodată foarte importantă pentru stabilirea locului taxării, atât în cazul achiziţiei cât şi al serviciilor. În relaţiile cu partenerii din celelalte state membre trebuie utilizat codul de TVA,  care trebuie să se regăsească în VIES.


0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.