CE ESTE FIŞA PE PLĂTITOR ŞI LA CE SERVEŞTE EA?

Publicat de Florela Blidariu pe

Fişa pe plătitor este un instrument de lucru al ANAF şi care se pune la dispoziţia contribuabilului pentru a putea fi verificată şi a se pune deacord evidenţele contabile proprii cu cele ale ANAF.

Aproximativ din anul 2011 ANAF a pus la dispoziţia contribuabilor o aplicaţie care le permite acestora să-şi acceseze dosarul fiscal, adică toate informaţiile referitoare la vectorul lor fiscal, declaraţiile depuse la Fisc sau obligaţiile de plată restante. Pentru o perioadă de timp (aproximativ doi ani), fişa era actualizată sporadic, motiv pentru care nu a prezentat încredere la consultare. Acest lucru s-a schimbat iar aplicaţia a devenit actualizată lunar iar consultarea se face simplu fie de pe site-ul ANAF cu semnătură electronică, fie prin  înscrierea în SPV.

Aproape orice societate a ajuns la un moment dat să analizeze o fişă de rol sau fişă sintetică totală şi probabil a întâmpinat dificultăţi în interpretarea acesteia. Contabilii verifică de regulă periodic fişele de rol pentru contribuabilii pentru care lucrează fiindcă este un instrument de verificare a comparabilităţii infomatiilor din contabilitatea proprie cu evidenţele ANAF.

O fişă sintetică totală reprezintă o listă centralizatoare cu fişele de cont pentru fiecare obligaţie fiscală a contribuabilului înscrisă în vectorul fiscal : TVA, impozit pe veniturile din salarii,impozit profit/venit, contribuţia asiguratorie de muncă  etc, în care se vede  istoricul declaraţiilor depuse pentru respectiva obligaţie, plăţile efectuate pentru stingerea acesteia,  compensările care s-au făcut,  dobanzie şi penalităţile de întârziere/ nedeclarare, etc.

Fişa sintetică totală (fişa rol) se poate obţine din SPV. Nu se mai eliberează la ghişeu. O fişă sintetică totală descrie obligaţiile după următorul cap de tabel:

Ce reprezintă fiecare ?

 • Document: reprezintă tipul şi numărul documentul prin care s-a înregistrat operaţiunea în fişa rol : de exemplu pentru delaratiile depuse avem un document de tipul : DEC./170882/25.02.20 . Printre simboluri regăsim : DEC -declaratie, DEC.IMP. – decizie de impunere, PCV – procese verbale de contravenţie, DEC.ACC – decizie de calcul accesorii, REC – rectificativă, C_D – compensare ( apare în dreptul impozitului de unde provine suma de compensat), C-C – compensare (apare în dreptul impozitului compensat), S_ C_C – storno compensare.
 • Scadenţă/dată extras reprezintă termenul de plată a pentru obligaţia declarată – de exemplu pentru decontul de TVA înregistrat cu nr. DEC./170882/25.02.20 scadenţa este 25.02.2020.
 • Termen plată/data plăţii: este data la care s-a înregistrat efectuarea plăţii pe fişă.
 • Ctg sume : debit/credit
 • Obligaţie de plată : aici va apărea suma în lei aferentă declaraţiei, plăţii
 • Obligaţie de plată neachitată: dacă entitatea nu şi-a achitat obligaţia de plată, aceasta va apărea la această coloană.
 • Dobânda calculată şi neinstituita:acestea sunt sume calculate dar încă neinstituite, deci nu reprezintă obligaţii, decât din momentul instituirii în fişa sintetică. Dobânda calculată şi neinstituita este cea calculată de organele fiscale în fişă pe plătitor, pentru care nu există  încă decizia de calcul a accesoriilor .
 • Penalităţi întârziere/nedeclarare calculate şi neinstituite: acestea sunt sume calculate dar încă neinstituite, deci nu reprezintă obligaţii, decât din momentul instituirii în fişa sintetică, ca şi în cazul dobânzilor.
 • Încasări – atribut şi suma: pe această coloană va apărea suma cu care s-a stins obligaţia de plată şi modalităţile prin care s-a efectuat acest lucru – plată compensare etc.
 • Sume de rambursat/rambursări – în situaţia în care există sume de rambursat, acestea vor fi reflectate pe această coloană.
 • Diferenta: aici apar sumele plătite în plus de către contribuabil
 • Modul: aici apar nişte simboluri din programul ANAF – sunt mai puţin importante pentru contribuabil . La marea majoritate apare simbolul SCS – Subsistemul creanţelor stinse,

Mai jos este o listă de coduri care pot apărea pe o fişă de plătitor :

 • D- Debit
 • Pl- Plată
 • I -Incasare
 • DRA- de rambursat
 • M- majorare de întârziere
 • A-amenda
 • P-penalitate
 • DIM – diminuare
 • Comp _PL – compensare plată

La finalul fiecărei obligaţii se prezintă un total centralizator al informaţiei din fişă, astfel:

Problema se complică atunci când, contribuabilul are datorii şi achită parţial, când există eşalonare cu scadenţa depăşită, când sunt efectuate plăţi în contul unic şi ele nu sunt încă repartizate, când sunt majorări care nu au fost înregistrate în contabilitate. Se impune atunci o verificare atentă a fişei, o evidenţă în paralel ţinută de contribuabil şi o colaborare permanentă cu inspectorul ANAF în evidenţă căruia este contribuabilul.


0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.