Ce presupune un control de fond şi cum se face verificarea?

Publicat de Florela Blidariu pe

Controlul de fond este în fapt o inspecție fiscală generală, care reprezintă activitatea de verificare a modului de îndeplinire a tuturor obligaţiilor fiscale şi a altor obligaţii prevăzute de legislaţia fiscală şi contabilă, ce revin unui contribuabil/plătitor, pentru o perioadă de timp determinată.

În scopul efectuării inspecţiei fiscale, organul de inspecţie fiscală procedează la:

  • Examinarea documentelor aflate la dosarul fiscal al contribuabilului;
  • Verificarea concordanţei dintre datele din declaraţiile fiscale cu cele din evidenţa contabilă şi fiscală a contribuabilului;
  • Verificarea, constatarea şi investigarea fiscală a actelor şi faptelor rezultând din activitatea contribuabilului supus inspecţiei fiscale. Se începe cu verificarea documentelor de înregistrare a firmei, respectarea obiectului de activitate declarat, documentele cu regim special, registrele contabile obligatorii, inventarierea patimoniului, depunerea raportărilor semestriale şi anuale, etc;
  • Verificarea locurilor unde se realizează activităţi generatoare de venituri impozabile;
  • Stabilirea corectă a bazei de impunere, a diferenţelor datorate în plus sau în minus, după caz;
  • Solicitarea de informaţii de la terţi;
  • Sancţionarea potrivit legii a faptelor reprezentând încălcări ale legislaţiei fiscale şi contabile constatate şi dispunerea de măsuri;
  • Dispunerea de măsuri asiguatorii dacă este cazul, aplicarea de sigilii asupra bunurilor, întocmind în acest sens process-verbal, etc.

Înaintea desfăşurării inspecţiei fiscale, organul de inspecţie fiscală are obligaţia să înştiinţeze, în scris contribuabilul prin transmiterea unui aviz de inspecţie fiscală. Comunicarea avizului se face cu 30 de zile înainte pentru marii contribuabili şi cu 15 zile înainte pentru ceilalţi contribuabili.

Inspecţia fiscală se efectuează în cadrul termenului de prescripţie a dreptului de a stabili creanţe fiscale (de regulă 5 ani).

Inspecţia fiscală se efectuează de regulă în spaţiile de lucru ale contribuabilului şi în aşa fel încât să afecteze cât mai puţin activitatea curentă a contribuabilului.

Durata unei inspecţii fiscale generale nu poate fi mai mare de 180 de zile pentru contribuabilii mari, de 90 de zile pentru contribuabilii mijlocii şi de 45 de zile pentru ceilalţi contribuabili.

Pe tot parcursul inspecţiei fiscale, contribuabilul este obligat să colaboreze cu organul de inspecţie fiscală la constatarea stărilor de fapt fiscal, să dea informaţii, să prezinte la locul de desfăşurare a inspecţiei fiscale toate documentele şi orice alte date necesare clarificării situaţiilor de fapt relevante din punct de vedere fiscal.


0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.