Ce sunt dividendele şi cum este reglementată plata lor

Publicat de Florela Blidariu pe

Dividendele reprezintă o parte din profitul realizat de o companie care este distribuit asociaţilor. Aceste dividende sunt, mai exact, o formă directă prin care investitorii pot să beneficieze de profitul ridicat înregistrat de compania unde sunt acţionari.

Cadrul legislativ care reglementează plata dividendelor

Distribuirea dividendelor este reglementată prin Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale.

Este important de menţionat că, spre deosebire de firmele de stat care sunt obligate de lege să distribuie mai mult de 50% din profitul net obţinut sub formă de dividende, companiile private nu sunt obligate să distribuie dividende acţionarilor. Astfel, decizia rămâne la latitudinea consiliului de administraţie.

De obicei, dividendele sunt distribuite de companiile care au cifre de afaceri mari şi care pot să susţină aceste plăţi, dar şi de companiile care nu au planificat alte investiţii majore pe termen scurt.

Cum sunt distribuite dividendele şi cum este calculată valoarea lor

Valoarea şi distribuirea dividendelor sunt stabilite de către Adunarea Generală a Asociaţilor, după ce este aprobată situaţia financiară anuală, sau în timpul exerciţiului financiar, trimestrial, sub formă de dividende interimare, pentru care este obligatoriu de întocmit bilanţ interimar.

Repartizarea trimestrială este opţională şi poate fi făcută în cursul exerciţiul financiar, în limita profitului contabil net realizat trimestrial, după ce sunt acoperite toate pierderile contabile.

Trebuie amintit şi că, în cazul în care la momentul distribuirii dividendelor compania nu are suficiente lichidităţi, poate fi întocmită hotărârea de distribuire, iar plata poate fi făcută la o dată ulterioară.

Este important de reţinut faptul că nu trebuie distribuită toată valoarea profitului către acţionari, iar aceste sume rămân în contul firmei pentru alte cheltuieli sau investiţii. Astfel, în cazul în care există dividende nedistribuite, acestea se prescriu după trei ani.

Cum este calculată valoarea dividendelor

Dividendele sunt calculate iniţial ca întreg şi sunt împărţite apoi acţionarilor în funcţie de valoarea procentuală a acţiunilor (cota de participare) pe care le deţin. Mai exact, dacă un acţionar deţine 40% din totalul acţiunilor companiei, acesta va primi 40% din valoarea dividendelor distribuite.

Declararea veniturilor din dividendele primite din străinătate

În cazul în care dividendele sunt obţinute din străinătate, beneficiarii care sunt persoane fizice cu rezidenţă în România, trebuie să declare aceste venituri anual, prin formularul 201 (Declaraţie privind veniturile realizate din străinătate). Formularul trebuie completat şi depus până la data de 25 mai a anului următor celui în care au fost primite dividendele.

Ambele formulare pot fi descărcate gratuit de pe site-ul ANAF, din rubrica Formulare fiscale şi ghid de completare.

Plata impozitului pe dividende

Calcularea şi plata impozitului pe venit din dividende la stat trebuie făcute de companiile care plătesc aceste venituri către asociaţi. Astfel, impozitul de 5% din dividendul brut trebuie să fie plătit la bugetul de stat, până la data de 25 a lunii următoare celei în care au fost plătite dividendele către acţionari.

Impozitarea dividendelor şi declararea veniturilor obţinute

Contribuţia de 10% la CASS o va plăti fiecare asociat care a ridicat dividende şi este stabilită de către organele fiscale în următorul an, după anul în care au fost realizate dividendele. De reţinut faptul că se va plăti CASS doar dacă valoarea cumulată a dividendelor este mai mare de 12 salarii minime brute pe economie din anul repartizării.

E importat de reţinut şi faptul că plafonul pentru plata CASS se calculează nu doar pe baza venitului obţinut din dividende, ci şi a veniturilor independente (drepturi de autor, chirii etc.)


0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.