Ce trebuie să facă angajatorul pentru a recupera concediile medicale care se suportă din bugetul FNUASS?

Publicat de Alexandra Boicu pe

Potrivit OUG 158/2005, indemnizația pentru incapacitatea temporară de muncă se suportă de către angajator, din prima zi până în a 5-a zi de incapacitate temporară de muncă.

Începând cu a 6-a zi de incapacitate temporară de muncă, o parte din sumele reprezentând indemnizații, care se plătesc angajaților și care se suportă din bugetul FNUASS, se rețin de către plătitor din contribuțiile pentru concedii și indemnizații datorate pentru luna respectivă (conform art. 38 din OUG nr.158/2005), iar diferența necompensată se va recupera de la Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Timiș.

Atenție! Certificatul de concediu medical (certificatul alb + roz) trebuie predat angajatorului cel târziu în data de 5 a lunii următoare celei pentru care a fost acordat concediul. Concediul medical este valabil doar dacă are viza medicului de familie al angajatului.

Atenție! Aceste sume nu pot fi recuperate din sumele constituite reprezentând contribuții de asigurări sociale de sănătate. Societatea este obligată să achite indemnizația de concediu medical a salariatului, urmând ca mai apoi să își recupereze sumele din bugetul FNUASS.

Pentru a recupera sumele reprezentând concediile medicale achitate care depășesc obligația lunară de plată a contribuției pentru concedii și indemnizații, angajatorul trebuie să depună la Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate următoarele acte:

  1. Solicitare scrisă conform modelului prevăzut în anexa nr. 12 la Norme (model cerere de restituire – 2 exemplare in original – ANEXA 10 din Ordinul 15/2018/1311/2017 privind Normele de aplicare ale OUG 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate);

  2. Centralizatorul privind certificatele de concediu medical aferent lunii/lunilor pentru care se solicită recuperarea sumelor (ANEXA 1 din Ordinul 15/2018/1311/2017 privind Normele de aplicare ale OUG 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate);

  3. Certificatele de concediu medical (exemplarul 2 – roz) aferente lunii/perioadei pentru care se solicită restituirea;

  4. Certificatul de atestare fiscală eliberat de Anaf. De regulă, acest certificat este valabil 30 de zile calendaristice de la data eliberării;

  5. O copie/copii după Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate (Declarația 112 anexele A1 și A1.1), aferentă lunii/perioadei pentru care se solicită restituirea.

Baza legislativă: Normele de aplicare a OUG nr. 158/2005, aprobate prin Ordinul nr.60/32/2006, la art.77 alin.(2).

Termenul de depunere al dosarului: 90 de zile calendaristice de la data de la care angajatorul era în drept să le solicite (conform art. 40 din OUG nr. 158/2005 & art. 82 din Normele de aplicare).

Practic, termenul de 90 de zile calendaristice se calculează începând cu data de 25 ale lunii următoare celei pentru care se datorează contribuțiile pentru concedii și indemnizații (conform art. 10 din OUG 36/2010 pentru modificarea OUG 158/2005 care prevede că “Indemnizaţiile pot fi solicitate pe baza actelor justificative, în termen de 90 de zile de la data de la care beneficiarul era în drept să le solicite.”)

De exemplu, pentru indemnizațiile de recuperat pentru luna iunie 2018, termenul de depunere a dosarului de recuperare la Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate se calculează astfel:

Calcul termen: 25.07.2018 (termen depunere D112 luna iunie 2018) + 89 zile calendaristice, adică 22.10.2018.

Recuperarea concediilor medicale de la Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate 

În termen de 60 de zile calendaristice de la depunerea cererii de restituire, Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate este obligată să efectueze plata sumelor aprobate sau să transmită solicitantului comunicarea de respingere a plății.

Atenție! Angajatorii care au sediul în judetul Timiș recuperează banii de la Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Timiș cu o întârziere de 3 ani de la data la care au depus dosarele de recuperare a concediilor medicale.

În practică, cu ajutorul unui avocat sumele din concediile medicale se recuperează în maxim 60 de zile de la data depunerii adresei la Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Timiș.


0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.