Ce trebuie să ştii când ai o firmă?

Publicat de Florela Blidariu pe

Începerea desfăşurării activităţii unei firme presupune un proces laborios ce porneşte de la întocmirea unui plan de afaceri care include cunoaşterea pieţei şi a competiţiei, a detaliilor operaţionale, a personalului ce trebuie angajat, a proiecţiilor financiare, a surselor de finanţare, a planificării activităţilor în timp, etc.

Pentru cei care înființează pentru prima dată o firmă e mai potrivit modelul unui SRL-D adică Societate cu Răspundere Limitată – Debutant, întrucât statul oferă unele facilități fiscale și în accesare de fonduri guvernamentale. După trei ani de la înfiinţare se trece la formă de SRL, modificare făcută de către Registrul Comerţului.

Un alt tip de afacere este cel de PFA (Persoană Fizică Autorizată) sau I.I. (Întreprindere Individuală), acestea impunând neapărat existenţa unei calificări în viitoarea activitate desfăşurată.

Înainte de înfiinţarea firmei se stabileşte domeniul de activitate, ales printr-unul sau mai multe coduri CAEN autorizate la ONRC. Totodată entitatea va avea stabilit un sediu social şi, dacă este cazul, sedii secundare pentru desfăşurarea activităţii. Acestea pot fi luate şi cu contract de închiriere sau comodat, după caz.

În funcţie de tipul de firmă ales, se plătesc taxele şi impozitele la stat, având termene bine stabilite de către instituţiile statului.

Ca tip de impozite ce sunt datorate la Bugetul de stat menţionăm impozitul pe venit al microintreprinderii, impozitul pe profit, impozitul pe salarii, contribuţiile sociale, impozitul pe dividende, impozitul pe veniturile realizate de persoanele fizice, taxa pe valoare adăugată. Pe lângă acestea, sunt impozitele şi taxele datorate la Bugetele locale, cum ar fi: impozitul pe clădiri, impozitul şi taxa pe teren, impozitul pe mijloacele de transport, diferite taxe pentru certificare, avize şi autorizaţii.  Entităţile care au în patrimoniu şi clădiri, nu trebuie să uite faptul că au obligativitatea reevaluării lor din trei în trei ani în vederea corectei impuneri a impozitului la Bugetul local.

La înfiinţarea entităţii, aceasta poate aplica regimul special de scutire pentru întreprinderi mici, regim care se referă la faptul că nu este obligată să se înregistreze ca plătitoare de TVA. În momentul depăşirii plafonului de venituri de 300.000 lei societatea are obligaţia să se înregistreze ca plătitor de TVA în termen de zece zile de la sfârşitul lunii în care a atins sau a depăşit acest plafon. Cotele de TVA aplicate în prezent în ţara noastră sunt: 0%, 5%, 9% respectiv 19%, în funcţie de domeniul de activitate al entităţii. În cazul în care persoana impozabilă depăşeşte plafonul cifrei de afaceri de 100.000 de euro (contravaloarea în lei se determină pe baza cursului de schimb comunicat de BNR valabil pentru data de 31 decembrie a anului precedent) sau urmează să efectueze cel puţin o achiziţie intracomunitara de bunuri, ea va deveni plătitoare de TVA lunar. Un alt plafon de care trebuie să ţinem cont este acela de 1.000.000 euro, până la care entitatea este încadrată ca microîntreprindere, odată depăşit acest prag, entitatea devine plătitoare de impozit pe profit (în prezent, cu cota de impozitare de 16%). Toate entităţile care au atins cifra de afaceri de 2.250.000 euro vor trece obligatoriu la TVA normal, în cazul în care au fost înainte plătitoare de TVA la încasare.

Totodată, este foarte important de reţinut faptul că nedepunerea obligaţiilor declarative şi neplata la termen a tuturor obligaţiilor datorate la stat de către orice entitate, atrage după sine sancţionarea acesteia prin amenzi, penalităţi şi, în cel mai rău caz, încetarea activităţii, cu toate repercursiunile ce decurg din aceasta.

O bună desfăşurare a activităţii şi un parcurs economic bun al entităţii implică colaborarea cu un contabil bun. Acesta se ocupă de evidența şi înregistrarea documentelor contabile la timp, de stabilirea şi calculul impozitelor datorate de către entitate la bugetul de stat şi la bugetele locale, de depunerea declaraţiilor şi situaţiilor financiare la timp.


0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.