Cheltuielile în vederea stabilirii rezultatului fiscal

Publicat de Florela Blidariu pe

Potrivit Codului Fiscal aprobat prin Legea 227/2015 cu modificările şi completările ulterioare, în vederea stabilirii rezultatului fiscal la o societate plătitoare de impozit pe profit cheltuielile se împart în: cheltuieli deductibile integral, cheltuieli cu deductibilitate limitată şi cheltuieli nedeductibile.
Sunt considerate cheltuieli deductibile pentru determinarea rezultatului fiscal:

 • Cheltuielile efectuate în scopul desfăşurării activităţii economice;
 • Cheltuielile cu salariile şi cele asimilate salariilor;
 • Cheltuieli reglementate prin acte normative în vigoare (taxele de înscriere, cotizaţiile şi contribuţiile datorate către camerele de comerţ şi industrie, organizaţiile patronale şi organizaţiile sindicale).
  O categorie care necesită mai multă atenţie este cea a cheltuielilor cu deductibilitate limitată întrucât, în funcţie de tipul acestora procentul sau condiţiile de deductibilitate pot să difere.

Cele mai importante categorii de cheltuieli cu deductibilitate limitată sunt:

 • Cheltuieli de protocol sunt deductibile în limita unei cote de 2% aplicată asupra profitului contabil, la care se adăugă cheltuielile cu impozitul pe profit şi cheltuielile de protocol. Se includ în cadrul acestor cheltuieli şi cele înregistrate cu TVA colectată pentru cadourile oferite cu valoare mai mare de 100 lei. Pentru orice cadou ce depăşeşte 100 lei, entitatea trebuie să întocmească autofactura şi să colecteze TVA dacă a dedus TVA la achiziţie.
 • Cheltuielile sociale sunt deductibile în limita unei cote de maxim 5%, aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, şi includ:
 • Ajutoare de înmormântare, ajutoare pentru bolile grave şi incurabile, ajutoare pentru naştere, ajutoare pentru proteze, ajutoare pentru pierderi produse în gospodăriile proprii, ajutorarea copiilor din şcoli şi centre de plasament;
 • Cheltuielile pentru funcţionarea corespunzătoare a unor unităţi aflate în administrarea contribuabililor (creşe, grădiniţe, şcoli, muzee, biblioteci, cantine, baze sportive, cluburi, cămine de nefamilişti etc.);
 • Cheltuielile reprezentând: cadouri în bani sau în natură, inclusiv tichete cadou oferite salariaţilor şi copiilor minori ai acestora în limita a 150 lei/persoană cu ocazia sărbătorilor de Crăciun, Paşte,8 martie şi 1 iunie ,servicii de sănătate acordate în cazul bolilor profesionale şi al accidentelor de muncă până la internarea într-o unitate sanitară, tichete culturale şi tichete de creşă acordate de angajator în conformitate cu legislaţia în vigoare, contravaloarea serviciilor turistice şi/sau de tratament, inclusiv transportul, acordate de angajator pentru salariaţii proprii şi membrii lor de familie, precum şi contribuţia la fondurile de intervenţie ale asociaţiilor profesionale ale minerilor;
 • Alte cheltuieli cu caracter social efectuate în baza contractului colectiv de muncă sau a unui regulament intern.
 • Cheltuielile reprezentând tichetele de masă şi vouchere de vacanţă acordate de angajatori, potrivit legii (angajatul are dreptul la 1 tichet de masă (cu o anumită valoare stabilită de angajator, conform legii) pentru fiecare zi lucrătoare în care acesta este prezent la muncă;
 • Scăzămintele, perisabilităţile, pierderile rezultate din manipulare/depozitare, potrivit legii – cheltuielile cu perisabilităţile sunt deductibile limitat în sensul că acestea trebuie să se încadreze în limitele legale menţionate în Hotărârea nr. 831/2004;
 • Pierderile tehnologice care sunt cuprinse în norma de consum proprie necesară pentru fabricarea unui produs sau prestarea unui serviciu – sunt deductibile doar acelea care sunt cuprinse în norma de consum proprie necesară pentru fabricarea unui produs sau prestarea unui serviciu.
 • Cheltuielile cu provizioane/ajustări pentru depreciere şi rezerve, în limita prevăzută la art. 26;
 • Cheltuielile pentru funcţionarea, întreţinerea şi repararea locuinţelor de serviciu, deductibile în limita suprafeţelor construite prevăzute de Legea nr.114/1996, care se majorează din punct de vedere fiscal cu 10%;
 • Cheltuielile de funcţionare, întreţinere şi reparaţii aferente unui sediu aflat în locuinţă proprietate personală a unei persoane fizice, folosită şi în scop personal;
 • 50% din cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv în scopul activităţii economice, cu o masă totală maximă autorizată care să nu depăşească 3.500 kg şi care să nu aibă mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând şi scaunul şoferului, aflate în proprietatea sau în folosinţă contribuabilului.

Sunt considerate cheltuieli nedeductibile, potrivit legii:

 • Cheltuieli cu impozitul pe profit datorat, inclusiv cele reprezentând diferenţe din anii precedenţi sau din anul curent, precum şi impozitele pe profit sau pe venit plătite în străinătate;
 • Cheltuieli cu serviciile de management, consultanţă, asistenţă sau alte servicii prestate de o persoană situată într-un stat cu care România nu are încheiat un instrument juridic în baza căruia să se realizeze schimbul de informaţii;
 • Cheltuieli de sponsorizare şi/sau mecenat şi cheltuielile privind bursele private acordate potrivit legii; contribuabilii care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat potrivit Legii 32/1994 cu modificările şi completările ulterioare şi cei care acordă burse private, potrivit legii, scad sumele aferente din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre următoarele:0.75% din cifra de afaceri şi valoarea reprezentând 20%din impozitul pe profit datorat.Sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe profit se reportează în următorii 7 ani consecutivi.
 • Ddobanzile/majorările de întârziere, amenzile, confiscările şi penalităţile, datorate către autorităţilor sau cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile.
 • Cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile;
 • Cheltuielile cu primele de asigurare care nu privesc activele contribuabilului;
 • Cheltuielile înregistrate în evidenţă contabilă care au la bază un document emis de un contribuabil inactiv;
 • Pierderile înregistrate la scoaterea din evidenţă a creanţelor pentru partea neacoperită de provizion;
 • Cheltuieli cu taxe, contribuţii şi cotizaţii care au legătură cu activitatea desfăşurată de contribuabil şi care depăşesc echivalentul în lei a 4.000 euro anual.

0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.