Despre dividende

Publicat de Florela Blidariu pe

Ce sunt dividendele?

Dividendele sunt conform art.67 alin (1) din Legea 31/1990 o cotă parte din profit care se plăteşte fiecărui asociat (acţionar). Aceste dividende sunt, mai exact, o formă directă prin care investitorii pot să beneficieze de profitul înregistrat de compania unde sunt asociaţi (acţionari).

Conform art. 7 pct 11 din Codul Fiscal, dividendele sunt definite ca o distribuire în bani sau în natură, efectuată de o persoană juridică unui participant, drept consecință a deținerii unor titluri de participare la acea persoană juridică.

Conform aceluiaşi articol nu sunt considerate dividende:

  • o distribuire de titluri de participare noi sau majorarea valorii nominale a titlurilor existente, ca urmare a unei operaţiuni de majorare a capitalului social;
  • o distribuire de titluri de participare suplimentare care nu modifică procentul de deţinere a celorlalte titluri de participare deţinute de acţionari;
  • distribuirea în bani sau în natură care a fost efectuată în cazul lichidării persoanei juridice;
  • distribuirea în bani sau în natură care a fost efectuată în cazul reducerii de capital social constituit de către participant;
  • distribuirea de prime de emisiune în mod proporţional cu partea care îi revine fiecărui participant;
  • distribuirea efectuată în cazul dobândirii sau răscumpărării titlurilor de participare proprii de către persoana juridică şi care nu modifică procentul titlurilor de participare deţinute de acţionari.

Cum sunt distribuite dividendele şi cum este calculată valoarea lor?

Distribuirea dividendelor se realizează după aprobarea situațiilor financiare anuale de către Adunarea Generală a Asociaţilor la propunerea acesteia, proporțional cu cota de participare a asociaţilor( acţionarilor ) la capitalul social vărsat.Distribuirea divedendelor se face din profitul net contabil realizat de companie( profit rezultat după impozitare). Plata dividendelor se face în termenul stabilit de Adunarea Generală a Asociaţilor.

În iulie 2018 a fost aprobată  Legea  nr. 163/2018, care permite asociaţilor

(acţionarilor) unei companii să  retragă dividende interimare trimestriale , lege care se aplică  începând cu data de 15 iulie 2018. Prin OMFP nr. 3.067/2018 au fost aduse clarificări referitoare la situațiile financiare interimare întocmite de entitățile care optează pentru distribuirea trimestrială de dividende. Acestea reprezintă situații financiare cu scop special, fiind destinate repartizării de dividende în cursul exercițiului financiar.

Este interzisă distribuirea de dividende din profituri fictive sau în situația în care societatea înregistrează pierdere.

Impozitarea dividendelor şi declararea veniturilor obţinute

Veniturile sub formă de dividende se impun cu o cotă de 5% din suma acestora, impozitul fiind final. Obligația calculării și reținerii impozitului  revine persoanelor juridice, odată cu plata dividendelor către asociaţi (acţionari). Impozitul datorat se virează integral la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se face plata şi se declară de persoana juridică prin declaraţia 100 până la aceeaşi dată.

Persoana juridică are obligaţia să declare în declaraţia informativă 205, până în data de 31 ianuarie a anului următor celui încheiat, dividendele distribuite  în anul precedent.

În ceea ce privește dividendele distribuite, dar care nu au fost achitate acționarilor sau asociaților până la sfârșitul anului în care s-au aprobat situațiile financiare anuale, impozitul pe dividende se declară și se plătește până la data de 25 ianuarie a anului următor, respectiv până la data de 25 a primei luni a anului fiscal următor anului modificat în care s-au aprobat situațiile financiare anuale, după caz.

Pentru veniturile încasate sub formă de dividende,  persoanele fizice   datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate (cota 10%) în situația în care realizează venituri anuale cumulate cel puțin egale cu 12 salarii de bază minime brute pe țară din una sau mai multe surse din următoarele categorii de venituri:

a) din salarii și asimilate salariilor;

b) din activități independente;

c) din drepturi de proprietate intelectuală;

d) din asocierea cu o persoană juridică;

e) din cedarea folosinței bunurilor;

f) din activități agricole, silvicultură și piscicultură;

g) din investiții;

h) din alte surse.

Declararea veniturilor din dividendele încasate de persoanele fizice se face prin Declaraţia unică, acestea fiind asimilate veniturilor din investiţii.


0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.