Etica în profesia contabilă

Publicat de Florela Blidariu pe

Etica profesională reunește ansamblul practicilor şi codurilor etice care dirijează activitatea celor care desfășoară o anumită profesie. Din această grupare fac parte contabilii (independenți sau organizați, asociaţii/corpuri profesionale), cărora le revine sarcina de a respecta întocmai prevederile impuse prin Codul etic.

Etica profesioniştilor contabili este bazată pe principii fundamentale în ceea ce priveşte integritatea, obiectivitatea, competenţa, confidenţialitatea şi comportamentul profesional, astfel:

 1. Integritatea – face referire la raportări şi declaraţii bazate pe informaţii corecte, precum şi stabilizarea încrederii în profesioniştii contabili.
 2. Obiectivitatea – constă în imparțialitate, evaluarea corectă a intereselor financiare, evitarea conflictelor de interese sau de incompatibilitate şi refuzarea unor foloase care pot influența raționamentul.
 3. Competența – presupune seriozitate în derularea activităților, progres prin învățarea permanentă, meticulozitate şi respectarea termenelor limită.
 4. Confidenţialitatea – păstrarea datelor cu caracter confidenţial.
 5. Comportamentul – vizează acționarea în conformitate cu reglementările legislative în vigoare din domeniu, evitarea acțiunilor ce pot cauza prejudicii sau discreditarea profesiei şi loialitate.

Codul etic național al profesioniștilor contabili din România precizează normele de conduită și principiile fundamentale ce trebuie respectate de către profesioniștii contabili, în vederea îndeplinirii obiectivelor comune.

Potrivit amendamentelor Codului etic, este obligatoriu ca fiecare membru al Corpului să facă efortul necesar dezvoltării calităților sale, astfel:

 1. să își dezvolte în permanență cultura profesională și generală (pentru întărirea discenământului);
 2. să acorde timp și interes fiecărei situații analizate (pentru formarea unei opinii, înainte de a face propuneri);
 3. să formuleze cu sinceritate ipoteze și concluzii (la situațiile analizate);
 4. să își exercite neîngrădit libertatea de gândire (fără constrângeri sau presiuni de orice natură).

Obiectivele profesiunii contabile sunt fixate pe de o parte, pentru a respecta cele mai înalte standarde de profesionalism și performanţă, iar pe de altă parte, pentru a satisface cerinţele interesului public.

Realizarea obiectivelor presupune îndeplinirea unor cerinţe de bază: credibilitate, profesionalism, calitatea serviciilor și încredere.

Codul etic vine în sprijinul profesioniștilor contabili, asistându-i la identificarea, evaluarea şi depăşirea pericolelor la adresa respectării principiilor fundamentale.

În situația în care ameninţările identificate sunt nesemnificative, se recomandă aplicarea unor măsuri de protecţie, astfel încât conformitatea cu principiile fundamentale să nu fie discreditată.

Pregătirea unei declarații fiscale se bazează pe următoarele elemente:

 1. anunțarea clientului cu privire la responsabilitatea pentru conţinutul declaraţiei
 2. informații obținute de la client
 3. examinarea documentelor contabile primite de la client
 4. verificări suplimentare (când datele prezentate sunt incomplete)

La identificarea unei erori într-o declaraţie fiscală depusă, profesionistul are obligația:

 1. anunțe clientul în legătură cu eroarea constatată;
 2. recomande clientului informarea autorităţilor fiscale.

Dacă eroarea găsită nu este corectată de către client, profesionistul contabil trebuie să:

 1. analizeze colaborarea sa cu clientul, astfel încât să fie în concordanţă cu responsabilităţile sale profesionale;
 2. stabilească toate măsurile rezonabile, pentru că eroarea să nu fie repetată în declaraţiile fiscale viitoare;

Dacă profesionistul contabil nu mai acţionează pentru client:

 1. decizia trebuie prezentată clientului;
 2. nu se furnizează informaţii terţilor fără consimţământul clientului (doar în situații impuse prin lege).

Serviciile prestate în domeniul fiscalităţii presupun oferirea de soluții competente, în favoarea clientului. De asemenea, nu trebuie diminuate integritatea şi obiectivitatea, părerile exprimate fiind în conformitate prevederile legii.


0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.