Fișierul Standard de Control fiscal SAF-T și Testarea voluntară pentru încărcarea declarației D406T

Publicat de Florela Blidariu pe

1 ianuarie 2022 este primul termen de referință pentru depunerea Fișierului Standard de Control Fiscal pentru contribuabilii mari. Agenția Națională de Administrare Fiscală a început încă de la începutul anului 2021 publicarea de informații referitoare la Fișierul Standard de Control Fiscal.

În cadrul proiectului  s-au publicat următoarele documente:

Modul Validator

Fișiere test pentru Validatorul

Schema SAF-T versiunea 4.1.1;

Schema XSD pentru SoftJ versiunea 2.3;

Formular electronic D406T „Model – raport SAF-T pdf cu xml atașat – date valide – valori din nomenclator TVA”;

Instrucțiuni de utilizare pentru contribuabili

Ghidul contribuabilului pentru pregătirea și depunerea Declarației informative D406T

Fișierul Standard de Control Fiscal (SAF-T)  vizează schimbul electronic de date contabile între contribuabil și agențiile naționale de administrare fiscală.

Fișierul Standard de Control Fiscal (SAF-T) este un fișier electronic, bazat pe XML, standardizat internațional pentru transmiterea de rapoarte fiscale, de raportare TVA de la contribuabil către autoritățile fiscale.

SAF-T este un fișier care conține date contabile preluate automat din sistemele de contabilitate ale contribuabililor, ce sunt exportate și stocate într-un format standardizat.

Prin intermediul SAF-T, ANAF se va putea realiza unele verificări electronice, fără a mai fi nevoie să se efectueze controale sau inspecții fiscale la sediul contribuabilului.

Implementarea acestui standard presupune obligația contribuabilului de a furniza organului fiscal central o declarație cuprinzând informații din evidența fiscală și contabilă, respectiv Declarația informativă D406.

Informațiile ce se transmit prin intermediul SAF-T:

Antet – informații generale despre fișier, numele software-ului care l-a generat, numele companiei care a depus SAF-T.

Fișierele – această secțiune conține  mai multe informații :

1.Conturi contabile/Registrul Jurnal

2.Clienți (date de identificare, contul analitic, soldul inițial și final debitor/creditor);

3.Furnizori (date de identificare, contul analitic, soldul inițial și final debitor/creditor);

4.Tabelă taxe (informații specifice despre taxe);

5.Tabela unităților de măsură;

6.Tabel tipuri de analiză (informații cu privire la structura centrelor de cost a contribuabilului);

7.Tabelă tipuri de mișcări;

8.Produse;

9.Stocuri;

10.Proprietari (detalii referitoare la proprietarii stocurilor);

Înregistrări contabile – Registrul Jurnal – informații referitoare la înregistrările contabile, la nivel de tranzacție, incluzând conturile contabile analitice.

Documente sursă – preluarea informaţiilor se va face din documente primare precum:

Facturi de vânzare

Facturi de achiziție

Plăți

Mișcări de bunuri

Tranzacții cu active

Obligația depunerii declarației informative D406, revine tuturor persoanelor juridice române și unităților fără personalitate juridică din România ale persoanelor juridice străine, care au obligația de a-și ține contabilitatea în partidă dublă.

1.Societățile comerciale pe acțiuni (S.A.);

2.Societățile în comandită pe acțiuni (S.C.A.);

3.Societățile comerciale în comandită simplă (S.C.S.);

4.Societățile comerciale în nume colectiv (S.N.C.);

5.Societățile cu răspundere limitată (S.R.L.);

6.Alte persoane juridice;

7.Unitățile fără personalitate juridică din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate;

8.Persoanele juridice străine care desfășoară activitate prin intermediul unui sediu permanent/mai multor sedii permanente în România;

9.Persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România

10.Asociațiile cu/ fără scop patrimonial;

11.Societățile nerezidente care în România un cod de înregistrare în scopuri de TVA.

Depunerea Declarației informative D406 se va realiza lunar sau trimestrial, în funcție de perioada fiscală pentru TVA, iar în cazul celor care nu dețin un cod de TVA, raportarea se va realiza trimestrial.

Marii contribuabilii – începând cu 01 ianuarie 2022;

Contribuabilii mijlocii – din anul 2022, dar nu s-a publicat încă o dată efectivă;

Contribuabilii mici – începând din anul 2023;

Contribuabilii nou înregistrați după data de referință pentru fiecare categorie – de la data efectivă a înregistrării.

Declarația informativă D406 se va depune în format electronic, până în ultima zi calendaristică a lunii următoare perioadei de raportare,  pentru alte informații decât cele privind Stocurile și Activele, până la termenul de depunere a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar, pentru Active;

La solicitarea ANAF, în termenul stabilit de organele fiscale, care nu poate fi mai mic de 30 de zile calendaristice de la data solicitării, pentru Stocuri.

Se va acorda o perioadă de grație de 3 (trei) luni pentru prima raportare, Totuși, fișierul trebuie depus și pentru perioada respectivă la expirarea celor 3 luni de grație.

Depunerea formularului D406 se va realiza prin descărcarea și completarea acestuia de către contribuabilul, care are obligația de depunere și prin semnarea acestuia cu certificatul de semnătură digitală.

Formularele D406T fişiere pentru testare sunt informațiile transmise care  nu sunt prelucrate, stocate, păstrate, utilizate drept informații fiscale și nu sunt utilizate pentru analizele de risc ulterioare de către ANAF.

Depunerea și validarea declarațiilor de test D406T se poate face de către contribuabilii care își pregătesc şi  testează sistemele informatice pentru pregătirea și depunerea declarației informative D406 


0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.