Formarea profesională pentru angajați

Publicat de Florela Blidariu pe

Ce este formarea profesională ?

Formarea profesională este reglementată prin Codul Muncii ca o formă de educaţie continuă pentru angajaţi, în completarea sistemului formal de învăţământ. Orice program de formare profesională are scopul de a creşte nivelul de competenţă profesională, iar acest lucru se obţine prin diferite cursuri de pregătire.

Formarea profesională reprezintă una din modalităţile de perfecţionare a angajaţilor, care îi ajută să îşi îmbunătăţească pregătirea profesională şi să acumuleze cunoştinţe pentru a avansa la locul de muncă.     

Conform Codului Muncii, salariatul are, printre altele, dreptul la acces la formare profesională – art. 39 alin. (1) lit. g) îl prevede. Totodată, angajatorul are obligația să asigure participarea la programe de formare profesională pentru toți salariații și să suporte cheltuielile aferente – art. 194 din Codul Muncii.

Chiar dacă unii angajatori şi angajaţi au libertatea de a alege să urmeze un curs de formare profesională, există situaţii în care acestea sunt obligatorii. Conform legislaţiei în vigoare, programele de formare profesională devin obligatorii în următoarele cazuri:

– În cazul în care angajatorul are cel puţin 21 de salariaţi – toţi angajaţii trebuie să participe la astfel de programe, cel puţin o dată la doi ani;
– În cazul în care angajatorul are mai puţin de 21 de salariaţi – angajaţii trebuie să participe la astfel de programe o dată la trei ani.

În situaţia în care o companie are mai mult de 20 de salariaţi, angajatorul trebuie să elaboreze în fiecare an un plan de formare profesională, pe care să îl anexeze la contractul colectiv de muncă. Planul trebuie elaborat împreună cu reprezentantul salariaţilor sau cu sindicatul, iar angajaţii trebuie să fie informaţi cu privire la conţinutul planului de formare profesională.

Este important de menţionat ca toate programele de formare profesională trebuie organizate din timp şi trebuie să aibă ca principal obiectiv îmbunătăţirea abilităţilor angajaţilor şi însuşirea de noi cunoştinţe.

Nu sunt considerate formare profesională instruirile de zi cu zi făcute de către angajator, alte pregătiri neplanificate sau pregătiri care au loc în instituţii de învăţământ secundar profesional, postuniversitar său mediu de specialitate superior.

Care sunt obligaţiile angajatorului?

Angajatorii care iniţiază participarea la cursuri de pregătire profesională au următoarele obligaţii:
– Să asigure cheltuielile de participare pentru salariaţi, dar şi alte cheltuieli ocazionale pe perioada derulării cursurilor;
– Să asigure angajaţilor toate drepturile salariale pe toată durata formării profesionale.

Drepturile şi obligaţiile angajaţilor

Aşa cum am menţionat mai sus, şi angajaţii pot solicita participarea la programele de formare profesională. Însă, în acest caz, aceştia trebuie să suporte cheltuielile de participare. În ceea ce priveşte drepturile angajatului, acesta va beneficia de:
– Toate drepturile salariale deţinute pe toată durata programului de formare profesională;
– Vechime în muncă pe toată perioada derulării programului de formare profesională, aceasta fiind considerată stagiu de cotizare pentru sistemul asigurărilor sociale de stat;
– Dreptul la concediu pentru pregătire profesională pentru o perioadă de 80 de ore sau 10 zile, în cazul concediului cu plată.

 Toate programele de formare profesională trebuie să fie autorizate şi certificate de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor (CNFPA), în colaborare cu Ministerul Educaţiei şi Ministerul Muncii. Cursurile pot fi ţinute doar de formatori autorizaţi ANC (Autoritatea Naţională pentru Calificări).

Conform Codului Muncii, programele de formare profesională pot fi realizate prin participarea la:
– Cursuri organizate de angajator sau alţi furnizori de servicii de formare profesională atât în ţară, cât şi în străinătate;
– Stagii de practică şi specializare (în ţară şi în străinătate);
– Stagii de adaptare profesională la cerinţele postului şi ale locului de muncă;
– Stagii de ucenicie la locul de muncă.

Pentru a urma cursuri de formare profesională, se pot încheia două tipuri de contracte:
– Contract de calificare profesională – prin care salariatul se obligă să urmeze cursurile organizate de angajator pentru a obţine o calificare profesională, poate fi încheiat pe o perioadă cuprinsă între 6 şi 12 luni pentru salariaţii care au cel puţin 16 ani;
– Contract de adaptare profesională – în cazul angajaţilor debutanţi care trebuie să se adapteze la noul loc de muncă şi se încheie pe durata determinată, de cel mult un an.

Codul Muncii prevede faptul că pot încheia contracte de calificare profesională doar angajatorii care au primit autorizaţie de la Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi de la Ministerul Educaţiei şi Cercetării.


0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.