Începând cu 01.01.2021 operatorii economici trebuie să deţină numărul EORI, necesar pentru a parcurge formalităţile vamale în relaţia cu Regatul Unit

Publicat de Florela Blidariu pe

Având în vedere că la data de 1 februarie 2020, Regatul Unit s-a retras din Uniunea Europeană şi a devenit o ţară terţă, iar perioada de tranziţie prevăzută în Acordul de retragere se încheie la data de 31 decembrie 2020, începând cu data de 01.01.2021 pentru mărfurile transportate către şi din Regatul Unit vor fi întocmite formalităţi vamale pentru care operatorii economici trebuie să aibă atribuit un număr EORI.

EORI (Numărul de Înregistrare şi Identificare a Operatorilor Economici) este un număr unic în Uniunea Europeană, pe care autorităţile vamale sau alte autorităţi desemnate de către statele membre îl atribuie operatorilor economici şi altor persoane interesate, în vederea utilizării acestuia la toate operaţiunile vamale derulate de acestea pe întreg teritoriul Uniunii Europene.

Persoanele care sunt obligate să solicite atribuirea unui număr EORI sunt:

•  operatorii economici (persoanele care, în cadrul activităţilor lor profesionale, exercită activităţi reglementate de legislaţia vamală, cum ar fi operaţiunile de import, export, tranzit, depozitare, reprezentare, precum şi operaţiuni prealabile sosirii/plecării mărfurilor care se introduc/scot de pe teritoriul Comunităţii);

•  persoanele, altele decât operatorii economici, care introduc/scot mărfuri în/din Uniunea Europeană.

Este recomandat ca operatorii economici care nu sunt stabiliţi în Uniune să depună cerere pentru acordarea numărului EORI înainte de a realiza una din operaţiunile enumerate mai sus.

În România, autoritatea competentă cu înregistrarea şi atribuirea numerelor EORI este Direcţia Generală a Vămilor. Numerele EORI vor fi solicitate la direcţiile regionale vamale în a căror rază de competenţă teritorială îşi au sediul/sunt stabilite sau, în cazuri excepţionale, la birourile vamale de frontieră.

 Operatorii economici stabiliţi în România vor depune pentru susţinerea cererii, la direcţia regională vamală copii ale următoarelor documente:

a) certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;

b) certificatul de înregistrare în scopuri de TVA emis de Ministerul Finanţelor Publice, după caz;

c) documente din care rezultă adresa sediului social sau domiciliului fiscal actual, după caz, în situaţia în care acesta nu corespunde cu cel înscris în certificatul(ele) prezentat(e);

d) actul constitutiv al operatorului economic, cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

Persoanele, altele decât operatorii economici, care sunt stabilite în România, vor depune pentru susţinerea cererii, la direcţia regională vamală copii ale următoarelor documente:

a) documentele de înregistrare eliberate de autorităţile cu atribuţii în acest sens;

b) certificatul de înregistrare în scopuri de TVA emis de Ministerul Finanţelor Publice, după caz;

c) documentele din care rezultă adresa sediului social sau a domiciliului fiscal actual, după caz, în situaţia în care aceasta nu corespunde cu cea înscrisă în documentele prevăzute la lit. a) şi b);

d) cartea de identitate, în cazul persoanelor fizice.

Persoanele care nu sunt stabilite pe teritoriul UE vor depune pentru susţinerea cererii, la direcţia regională vamală, copii ale următoarelor documente:

a) documentul de înregistrare eliberat de autoritatea competentă din ţara terţă, în fotocopie;

b) certificatul(ele) de înregistrare în scopuri de TVA eliberat(e) de autoritatea competentă din statele membre ale Uniunii Europene, după caz.

c) documente din care rezultă adresa sediului social sau a domiciliul fiscal actual, după caz, în situaţia în care aceasta nu corespunde cu cea înscrisă în documentele prevăzute la lit. a) şi b), emise de către autorităţile responsabile din cadrul registrului comerţului sau de către camerele de comerţ din Uniunea Europeană sau din ţara terţă, în original sau copie legalizată, cu cel mult 6 luni înainte de data depunerii cererii;

d) o fotocopie a paşaportului valabil sau a altui document de călătorie, în cazul persoanelor fizice .

După verificarea documentelor, direcţiile regionale vamale/birourile vamale de frontieră vor elibera solicitanţilor o notificare de atribuire a numărului EORI.

Odată atribuit numărul EORI, operatorii economici şi celelalte persoane au obligaţia de a folosi acel număr unic în toate comunicaţiile acestora cu autorităţile vamale ale statelor membre.

Direcţia Generală a vămilor menţionează că pentru efectuarea formalităţilor vamale în Regatul Unit, societăţile de transport şi operatorii economici vor avea nevoie de un număr GB EORI.


0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.