Închiderea unei societăţi

Publicat de Florela Blidariu pe

Închiderea unei societăţi implică un proces format din 3 paşi;

– Dizolvarea societăţii comerciale;

– Lichidarea patrimoniului;

– Radierea societăţii comerciale din evidenţa Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul în raza căruia este înregistrat sediul societăţii.

Pentru a închide sau a radia o firmă, așa cum este numită procedura, sunt necesare îndeplinirea unor criterii și respectarea unor proceduri specifice, ce sunt înscrise în cazierul fiscal. Aceste aspecte sunt necesare de rezolvat pentru a putea pune pe picioare o nouă afacere.

Cauzele care duc la acest lucru pot fi făcute într-un context economic nefavorabil, strategii de business ineficiente, rezultate financiare scăzute în comparație cu investiția sau relații tensionate între asociați.

Lichidarea se referă la partea de active rămasă în firmă și repartizarea acesteia la toți cei care sunt asociați. Acestea pot fi bunuri și bani, atât din “casă”, cât și din bancă. Din momentul în care se achită toate datoriile și obligațiile către creditori și furnizori se poate trece la repartizarea activelor rămase.

În urma dizolvării și lichidării se poate realiza radierea unei firme din Registrul Comerțului. Radierea unei firme înseamnă consemnarea încetării existenței acesteia ca persoană juridică, adică eliminarea sa din evidența Registrului Comerțului. 

Pentru dizolvarea și lichidarea voluntară a unei firme sunt necesare redactarea unor documente, precum cererea de înregistrare a mențiunii, decizia asociatului unic sau hotărârea AGA și dovada conform căreia au fost achitate taxele impuse.

După trecerea termenului de 30 de zile de la hotărâre, poate fi demarată și etapa următoare.

Decizia de dizolvare trebuie să fie publicată în Monitorul Oficial, iar intervalul este de aproximativ 45 zile. Pentru a evita unele neplăceri care ar putea apărea , anterior demarării procedurii trebuie verificată fișa contribuabilului la ANAF din care să ateste că au fost achitate toate obligațiile și impozitele societății către ANAF.

Ca urmare, termenul total al procedurii de dizolvare și lichidare ar fi de aproximativ 50 de zile.

În cazul radierii unei firme, aceasta se realizează, de obicei, la cererea unui lichiditor numit de societate, în termen de 15 zile de la emiterea ultimului act de lichidare.

În cazul în care asociații firmei nu procedează la numirea unui lichiditor, societatea se radiază din oficiu din Registrul Comerțului în termen de 3 luni de la data rămânerii irevocabile a hotărârii de dizolvare.

Pentru ca radierea să poată fi realizată este nevoie de anumite documente precum: cererea de radiere, certificatul de înregistrare, certificatele constatatoare de autorizare, întocmirea unui bilanț de lichidare de către expertul contabil,dovada achitării taxelor, certificatul care atestă lipsa datoriilor la contribuțiile sociale și la bugetul de stat, respective hotărârea ce atestă repartizarea de active nete ale societății.


0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.