Indemnizaţia de concediu medical pentru angajaţii care au fost în şomaj tehnic

Publicat de Florela Blidariu pe

Să luăm exemplul unei societăţi ai cărei angajaţi au fost în şomaj tehnic în perioada 17.04.2020 – 30.04.2020, iar în luna iunie un angajat a fost în concediu medical în perioada 15.06.2020-19.06.2020. Care este perioadă şi veniturile ce se iau în calcul pentru stabilirea indemnizaţiei de concediu medical?
Presupunem că venitul brut pentru lunile lucrate integral este 3.200 lei şi că procentul pentru concediu medical este 100%.
Conform articolului 7 şi 8 din OUG 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, stagiul minim de asigurare pentru acordarea concediilor medicale este de 6 luni realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical. Aşadar, pentru stabilirea perioadei se iau în calcul lunile decembrie 2019 – mai 2020.


1.Pentru perioada decembrie 2019 – martie 2020 se iau în calcul veniturile brute realizate în perioada respectivă, astfel:
· Decembrie 2019 venit brut realizat 3.200 lei
· Ianuarie 2020 venit brut realizat 3.200 lei
· Februarie 2020 venit brut realizat 3.200 lei
· Martie 2020 venit brut realizat 3.200 lei

2.Pentru luna aprilie, fiindcă angajatul a fost în şomaj tehnic baza de calcul se obţine însumând venitului brut cuvenit pentru zilele lucrate cu veniturile aferente unui salariul minim brut pe ţara raportate la numărul de zile de şomaj tehnic.
Venit baza de calcul pe aprilie = venit brut pentru perioada lucrată (01-16.04.2020) + salariul minim brut pe ecomomie pentru perioada de şomaj tehnic (17.04.2020-30.04.2020)
Calculul pentru stabilirea veniturilor brute aferent perioadei din şomajul tehnic arată aşa:
Nr. zile şomaj tehnic * salariul minim brut pe ţara/ nr. zilelor lucrătoare aprilie
8*2230/20 = 892 lei
Avem 8 zile aferente şomajului tehnic. Se iau în calcul doar zilele lucrătoare.
Salariul minim brut pe ţara 2.230 lei. Nu se calculează în funcţie de salariul minim brut pentru studii superioare sau construcţii.
Conform OUG 30/2020 perioada prevăzută la alin. (1), pentru care salariații ale căror contracte individuale de muncă sunt suspendate și angajatorii acestor salariați nu datorează contribuția asigurătorie pentru muncă conform prevederilor art. 220^5 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, constituie stagiu de cotizare fără plată contribuției în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare. Pentru stabilirea și calculul indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, cu modificările și completările ulterioare, se utilizează salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, în vigoare în perioada prevăzută la alin. (1).
Prin urmare, 892 lei este venitul brut aferent şomajului tehnic, pentru luna aprilie.
Pentru zilele lucrate în luna aprilie beneficiază de un venit brut = 3.200 *12/20 =1.920 lei
Numărul zilelor lucrătoare din aprilie – 20 zile şi avem 12 zile lucrate de către salariat.
Venit baza de calcul pentru luna aprilie =892 lei + 1.920 lei = 2.812 lei

3. Pentru luna mai se ia din nou în calcul venitul brut realizat
– Mai 2020 venit brut realizat 3200 lei
Prin urmare, veniturile ce se iau în calcul la stabilirea indemnizaţiei pentru concediu medical = 3.200+3.200+3.200+3.200+2.812+3.200 = 18.812 lei
Numărul de zile lucrătoare care se iau în calcul = 20+20+20+22+20+20 =122
Indemnizaţia de concediu medical = 100% *5 zile * 18.812 lei /122 = 771 lei


0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.