Înregistrarea unui punct de lucru

Publicat de Florela Blidariu pe

Încă de la înfiinţare, orice entitate economică are un sediu social, specific pentru forma de organizare de tip SRL, SRL-D, SA, etc. Funcţie de activitatea sau activităţile desfăşurate în cadrul acesteia, entitatea poate să-şi deschidă unul sau mai multe puncte de lucru, de exemplu un punct de desfacere, un atelier de producţie, un birou pentru primirea clienţilor şi aşa mai departe. În cazul în care entitatea comercială îşi desfăşoară întreaga activitate la sediul social unde are autorizate activităţile dorite, nu se mai impune înfiinţarea unui punct de lucru în aceeaşi locaţie. Punctul de lucru nu se trece în actul constitutiv al societăţii decât în cazul în care se face simultan cu înfiinţarea acesteia. Pentru deschiderea unui punct de lucru acesta trebuie înregistrat şi autorizat pentru început la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), după care la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF). Acest demers presupune pregătirea unui dosar care trebuie să conţină mai multe documente, şi anume:


• Actele de identitate ale asociaţilor sau ale asociatului unic, după caz;
• Actul constitutiv al societăţii în original;
• Cererea de înregistrare (original);
• Declaraţia – tip pe propria răspundere, în original, semnată de asociat/asociaţi sau administratori/membrii ai directoratului, (model 3), dată în temeiul Legii nr 359/2004, art 15 alin. (2);
• Hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor sau decizia asociatului unic/Consiliului de administraţie/ directoratului, în cazul în care este abilitat în acest sens (original);
• Dovada folosinţei / deţinerii spaţiului ce urmează a fi folosit drept punct de lucru (contract de comodat, contract de închiriere, certificat de moştenitor, titlu de proprietate, contract de vânzare etc.);
• Acordul vecinilor (dacă este cazul)
• Totodată, dacă este cazul: avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de Legea nr. 196/2018; avizele prealabile prevăzute de legile speciale; împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale etc.
• Deschiderea punctului/punctelor de lucru se poate face la înfiinţarea societăţii sau ulterior. Pentru aceasta, entitatea în cauză va trebui să depună la organul fiscal teritorial o declaraţie de înregistrare/declaraţia de mentiuni- formularul 061” Declaraţie privind sediile secundare”.

Conform art. 32 alin. 7 din legea nr. 273/2006, dacă la punctul de lucru entitatea economică are minim 5 persoane care realizează venituri din salarii, aceasta este obligată să solicite înregistrarea fiscală ca plătitoare de salarii sau venituri asimilate salariilor la organul fiscal de care aparţine adresa unde se desfășoară efectiv activitatea acelei entități. Termenul de solicitare a înregistrării este de 30 de zile de la data înfiinţării punctului de lucru la ONRC. Documentele însoţitoare sunt următoarele:

  • Formularul 060 – în două exemplare orginale;
  • Rezoluția de la Registrul Comerțului, privind înfiinţarea punctului de lucru, în copie;
  • Dovada deținerii spațiului ca punct de lucru;
  • Buletinul administratorului, în copie;
  • Declaraţie pe proprie răspundere ca societatea are cel puţin 5 salariaţi;

După depunerea documentaţiei menţionate, entitatea va primi de la ANAF un cod de identificare fiscală pentru acel punct de lucru ( diferit de codul fiscal al societăţii mamă) care va fi utilizat la declararea impozitului pe veniturile de natură salarială în Declaraţia 112 ale angajaţilor care lucrează la acel nou punct de lucru înregistrat.


0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.