Înscrierea organizaţiilor neguvernamentale în registrul entităţilor/ unităţilor de cult începând cu 01.04.2019

Publicat de Florela Blidariu pe

În baza Legii nr. 30/10.01.2019 pentru aprobarea OUG nr. 25/2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare (Monitorul Oficial nr. 44/17.01.2019), organizaţiile neguvernamentale se pot înscrie la ANAF în Registrul entităţilor/unităţilor de cult, începând cu 01.04.2019.

Pasul 1 – Informaţiile prevăzute în Registru

Registrul este public, potrivit legii şi poate fi accesat pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, la adresa https://www.anaf.ro/RegistrulEntitatilorUnitatilorCult/.

Registrul cuprinde următoarele informații:

 1. denumirea entității/unității de cult;
 2. codul de identificare fiscală;
 3. adresa domiciliului fiscal;
 4. data înscrierii în registru;
 5. data radierii din registru;
 6. informații privind înscrierile și radierile în/din registru.

Prin OPANAF nr. 819/19.03.2019 (Monitorul Oficial nr. 223/22.03.2019) s-au aprobat procedura de organizare a Registrului şi formularele necesare acestuia.

Pasul 2 – Condiţiile impuse la înregistrare

Entitatea/Unitatea de cult se înscrie în registru dacă, la data depunerii cererii, îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

 1. desfășoară activitatea în domeniul pentru care a fost constituită;
 2. a îndeplinit toate obligațiile fiscale declarative prevăzute de lege;
 3. nu are obligații fiscale restante la bugetul general consolidat, mai vechi de 90 de zile de la scadență/termen de plată;
 4. a depus situațiile financiare anuale, prevăzute de lege (condiţia se considera îndeplinită în cazul entităţilor/unităţilor de cult care, potrivit legii, nu sunt obligate să întocmească şi să depună situaţii financiare anuale).
 5. nu a fost declarată inactivă, potrivit art. 92 din Codul de procedură fiscală.

Pasul 3 – Documentaţia necesară înregistrării

 1. Înscrierea în registru se solicită de către entitatea/unitatea de cult, prin depunerea formularului 163 – Cerere de înscriere/radiere în/din Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.
 2. În cerere, entitatea/unitatea de cult declară pe propria răspundere că îndeplinește condiția referitoare la faptul că desfășoară activitatea în domeniul pentru care a fost constituită.
 3. Cererea se completează şi se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță (online) și se soluționează în termen de 10 zile de la depunere.
 4. Împreună cu cererea, entitatea/unitatea de cult depune și certificatele de atestare fiscală eliberate de organele fiscale competente, în a căror evidență aceasta este înregistrată.

Pasul 4 – Aprobarea înregistrării. Radierea din Registru.

 1. Dacă entitatea/unitatea de cult îndeplinește cumulativ cele 5 condiții, atunci compartimentul de specialitate propune aprobarea cererii de înscriere în registru.
 2. În cazul în care nu îndeplinește cel puțin o condiție, compartimentul de specialitate propune respingerea cererii de înscriere în registru.
 3. Înainte de luarea deciziei de respingere a cererii de înscriere în registru, compartimentul de specialitate asigură exercitarea de către entitate/unitatea de cult dreptului de a fi ascultat pentru a prezenta documente și informații suplimentare.
 4. Ulterior, compartimentul de specialitate va emite formularul 164 – Decizie privind aprobarea/respingerea cererii de înscriere în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.
 5. Entitatea/Unitatea de cult care nu mai îndeplinește cumulativ cele 5 condiții are obligația să depună la organul fiscal competent formularul 163 privind radierea din registru.
 6. De asemenea, până la data de 10 a lunii următoare încheierii fiecărui trimestru calendaristic, compartimentul de specialitate verifică, în evidențele proprii, dacă entitățile/unitățile de cult înscrise în registru mai îndeplinesc condițiile, iar dacă nu se îndeplineşte cel puțin o condiție, atunci sunt radiate din registru din oficiu.
 7. Radierea din Registru este urmată de formularul 165 – Decizie privind radierea din Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.
 8. Formularul 165 este emis de către compartimentul de specialitate , în două situaţii:
 • pe baza Referatului privind radierea din registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, ca urmare a depunerii de către entitatea/unitatea de cult care nu mai îndeplinește toate condițiile legale.
 • când se constată neîndeplinirea a cel puțin unei condiții prevăzute în Procedura de organizare a Registrului (punctele 2-5, menţionate la condiţiile).
     9. Data radierii din registru este data comunicării deciziei.

  0 comentarii

  Lasă un răspuns

  Substituent avatar

  Adresa ta de email nu va fi publicată.

  Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.