Inspecţia Muncii/ Inspectoratul Teritorial de muncă în control

Publicat de Florela Blidariu pe

Inspecția Muncii – este organ de specialitate al administrației publice centrale în subordinea Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, cu sediul în municipiul București.

Instituția are personalitate juridică și îndeplinește funcția de autoritate de stat, prin care asigură exercitarea controlului în domeniile relațiilor de muncă, securității și sănătății în muncă și supravegherii pieței muncij.

Inspecția Muncii acționează pentru asigurarea protecției sociale a muncii, în baza prevederilor art. 41 din Constituția României, republicată, și, respectiv, a prevederilor Convenției OIM nr. 81/1947 privind inspecția muncii în industrie și comerț, ratificată prin Decretul Consiliului de Stat nr. 284/1973 și ale Convenției OIM nr. 129/1969 privind inspecția muncii în agricultură, ratificată prin Decretul Consiliului de Stat nr. 83/1975.

Instituția este înființată și este organizată în bază: Legii nr. 108/1999, republicată, cu modificări și completări ulterioare si H.G. nr. 1377/2009, cu modificări și completări ulterioare.

Inspecţia Muncii funcţionează prin intermediul Inspectoratelor Teritoriale de Muncă ( ITM ) care verifică legalitatea desfăşurării activităţilor lucrative în judeţ. Controlul angajatorilor de către ITM este inopinat, iar angajatorul are obligaţia să pună la dispoziţie inspectorilor toate documentele solicitate. De cele mai multe ori inspectorii ITM solicită completatea unor declaraţii de către angajaţi pentru a verifica concordanţa dintre faptic şi scriptic. Declaraţiile conţin informaţii legate de data angajării, programul de lucru, lucru în sărbători legale şi sfârşit de săptămână, salarizare.

În vederea desfăşurării unui control documentele solicitate de imspectorii ITM sunt:

– certificat unic de inregistrare

– acte constitutive

– carte identitate administrator

– registrul unic de control

– dosare de  personal care să conţină fişa de aptitudine medicina muncii la angajare

– state plată

– dovada achitării drepturilor salariale (state de plată/ fluturași de salariu semnate pentru achitarea în numerar a salariilor sau extras de bancă pentru achitarea prin bancă a salariilor)

– foi colective de prezenţă / condici de prezenţă

– declaraţii 112

– cereri concediu odihnă/cereri concediu fără plată

– regulament intern

– contract colectiv de muncă (dacă este cazul)

– document reponsabil depunere ReviSal

– decizii de încetare, suspendare sau modificare a contractelor individuale de muncă

Deşi, fiecare control din partea inspectorilor ITM este întâmpinat cu emoţie de către angajatori, o desfăşurare a activităţii în limitele Codului Muncii şi o colobarare bună cu aceştia, prin punerea la dispoziţie a tuturor documentelor solicitate, se finalizează cu un proces verbal de control fără sancţiuni sau măsuri.


0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.