Întocmirea situației financiare anuale pentru 2017. Cine trebuie să depună situația financiară anuală?

Publicat de Alexandra Boicu pe

Bilanțul anual este reglementat de O.M.F.P. 1802/2014 și O.M.F.P. 470/2018.
Bilanțul anual 2017 se depune de către toate entitățile (societăți comerciale, ONG-uri, bănci etc.) care au desfășurat activități de la înființare până la 31.12.2017. Entitățile care nu au desfășurat activități de la înființare până la 31.12.2017, depun declarația de neactivitate.
Nu depun bilanț formele simple de organizare (PFA, II, AF, PFI).
Termenul de depunere :
Termenele de depunere variază în funcție de tipul entității care depune bilanțul:
  • 60 zile de la încheierea exercițiului financiar – pentru declarația de neactivitate
  • 120 zile de la încheierea exercițiului financiar – pentru asociații și persoane juridice fără scop patrimonial.
  • 150 zile de la încheierea exercițiului financiar – pentru societăți comerciale, regii autonome, institute naționale de cercetare – dezvoltare
Ce conțin situațiile financiare anuale?
a) Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii (cod 10)
b) Situația veniturilor și cheltuielilor (cod 20),
c) Date informative (cod 30),
d) Situația activelor imobilizate (cod 40) care sunt întocmite pe baza balanței de verificare la 31.12.2017
Situațiile financiare anuale vor fi însoțite de:
  • raportul administratorilor,
  • raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz,
  • propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.
Note explicative pentru entitățile care nu se încadrează la microentități.
Cine semnează situațiile financiare anuale?
Situațiile financiare anuale se semnează de persoanele abilitate potrivit legii (persoane fizice sau juridice autorizate membre CECCAR sau director economic sau contabil sef anagajat al entității) și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității.
Ce se întâmplă dacă nu depunem bilanțul la termen?
Amenda pentru neîndeplinirea obligației prevăzute la art. 41 pct. 2 lit. f) este de la 1.000 lei la 3.000 lei, dacă perioada de întârziere pentru întocmirea și depunerea situațiilor financiare periodice este cuprinsă între 15 și 30 de zile lucrătoare, și de la 1.500 lei la 4.500 lei, dacă perioada de întârziere depășește 30 de zile lucrătoare.

0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.