Măsuri de sprijin pentru angajaţi şi angajatori în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-COV-2

Publicat de Florela Blidariu pe

În MO 459/29.05.2020 a fost publicată OUG 92/28.05.2020 care prevede măsurile de sprijin adoptate de guvern pentru angajaţi şi angajatori, astfel:

(1) Începând cu data de 1 iunie 2020, angajatorii ai căror angajați au beneficiat de prevederile art. XI alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, aprobată prin Legea 59/2020, respectiv a căror angajaţi au beneficiat pe perioada stării de urgenţă şi de alertă, de şomaj tehnic, precum și angajatorii ai căror angajați au avut contractele individuale de muncă suspendate în conformitate cu prevederile art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și nu au beneficiat de prevederile art. XI din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, beneficiază, pentru o perioadă de trei luni, de decontarea unei părți din salariu, suportată din bugetul asigurărilor pentru șomaj, reprezentând 41,5% din salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 41,5% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020, cu modificările ulterioare.

(2) Angajatorii prevăzuți la alin. (1) au obligația menținerii raporturilor de muncă până la data de 31 decembrie 2020, cu excepția lucrătorilor sezonieri.

Această obligaţie nu se aplică în cazul în care încetarea contractului de muncă intervine din motive neimputabile angajatorului.

Angajatorii care încetează contractele de muncă anterior termenului prevăzut de ordonanţă sunt obligaţi să restituie, în totalitate, sumele încasate pentru fiecare persoană pentru care a încetat raportul de muncă, plus dobânda de referinţă a BNR în vigoare la data încetării vontractelor de muncă.

(3) Prevederile alin. (1) se aplică numai persoanelor care au avut o durată a suspendării a contractului individual de muncă de minimum 15 zile în perioada stării de urgență sau de alertă și au beneficiat fie de indemnizațiile prevăzute de art. XI și XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, cu completările ulterioare, fie de prevederile art. 53 din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Nu beneficiază  de acest sprijin, angajatorii care la data solicitării acordării acestor sume se află în faliment, dizolvare, sau lichidare.

Ordonanţa mai prevede la aliniatul 4) că angajatorii care au mai multe obiecte de activitate dintre care cel puțin unul se află sub incidența restricțiilor stabilite prin acte ale autorităților competente optează fie pentru aplicarea prevederilor alin. (1), fie pentru aplicarea art. X din  ordonanța de urgență sus menţionată, respectiv, prelungirea şomajului tehnic pentru toate domeniile de activitate în care se menţin restricţii în condiţiile Legii nr. 55/202, până la ridicarea acestor restricţii.

Sumele prevăzute la  alin. (1) se acordă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, în limita bugetului aprobat.

În vederea decontării sumelor prevăzute la  alin. (1), angajatorii suportă integral contravaloarea salariilor angajaților care beneficiază de prevederile ordonanței de urgență și ulterior, începând cu data de întâi până la data de 25 a lunii următoare perioadei de raportare căreia îi sunt aferente veniturile, depun, prin mijloace electronice, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, în raza cărora își au sediul social, o cerere semnată și datată de reprezentantul legal însoțită de o declarație pe propria răspundere și de lista persoanelor care beneficiază de această sumă, asumată de reprezentantul legal al angajatorului, conform modelului care va fi aprobat prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a  ordonanței de urgență.

Angajatorii își asumă răspunderea pentru corectitudinea și pentru veridicitatea datelor înscrise în documentele depuse.

Decontarea din bugetul asigurărilor pentru șomaj a sumelor prevăzute la alin. (1) se efectuează în termen de cel mult 10 zile de la data îndeplinirii de către angajatori, potrivit legii, a obligațiilor declarative și de plată aferente veniturilor din salarii și asimilate salariilor din perioada de raportare pentru care se face solicitarea.

Plata sumelor prevăzute la art. I alin. (1) se face prin virament în conturile deschise de angajatori la instituțiile de credit, după verificarea de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene,  a îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege.

Aşadar, având în vedere faptul că o parte dintre angajatori au avut activitatea întreruptă sau redusă, fiind în imposibilitatea de a realiza venituri care să susțină menținerea angajaților și plata salariilor acestora și reluarea activității economice, acesta măsură este binevenită. Aceste măsuri de sprijin au în vedere consolidarea pieței muncii, concomitent cu prevenirea creșterii ratei șomajului la nivel național, contribuind astfel la reducerea efectelor sociale negative determinate de răspândirea coronavirusului.


0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.