Modalităţi de majorare a capitalului social

Publicat de Florela Blidariu pe

Este posibilă majorarea capitalului social al unei societăţi prin conversia împrumuturilor, pe care le-a contractat aceasta de la asociaţi, cu respectarea unor anumite condiţii, conform art.210 din Legea 31/1990 a societăţilor comerciale, potrivit căreia majorarea se poate face prin emisiunea de noi acţiuni sau prin majorarea valorii celor existente, prin aport de numerar şi/ sau natură.

În cazul în care se face majorarea capitalului social prin conversia împrumuturilor în acţiuni sau părţi sociale trebuiesc îndeplinite următoarele condiţii:

1.Asociaţii trebuie  să deţină o creanţă – un împrumut acordat societăţii – faţă de societate;

2.Creanţa trebuie să fie certă, să nu existe îndoieli în ceea ce priveşte existenţa şi valoaraa sa, de aceea se face pe baza unui contract în formă scrisă şi care este înregistrat în evidenţele contabile;

Fiecare contract de împrumut încheiat trebuie să conţină toate elementele de identificate ale părţilor precum şi creanţa – obiectul contractului – valoarea acestea şi condiţiile în care s-a acordat societii. Creanţa trebuie să aibă un termen de scadenţă.

3.Creanţa trebuie să fie exigibilă şi să fie ajunsă la scadenţă, conform duratei menţionate în contractul de împrumut – creditare – ;

4.Certificarea creanţei, trebuie să fie identificată şi evaluată în urma unui control de expertiză contabilă şi menţionată în Raportul de expertiză contabilă;

Majorarea capitalului social prin conversia împrumuturilor se va face în urma unei Hotărâri Generale a Acţionarilor sau Asociaţilor – AGA .

Ca urmare a acestei hotărâri de comun acord, se va face înregistrarea majorării capitalului la Oficiul Naţional  al Registrului  Comerţului şi se va face modificarea în statul firmei – actul de constituire al societăţii comerciale prin actualizarea valorii capitalului social. 

*Bază legală : Codul Fiscal, Legea 31/1990, Art. 210;

(1) Capitalul social se poate mări prin emisiunea de acţiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a acţiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în numerar şi/sau în natură.

(2) De asemenea, acţiunile noi sunt liberate prin încorporarea rezervelor, cu excepţia rezervelor legale, precum şi a beneficiilor sau a primelor de emisiune, ori prin compensarea unor creanţe lichide şi exigibile asupra societăţii cu acţiuni ale acesteia.

(3) Diferenţele favorabile din reevaluarea patrimoniului vor fi incluse în rezerve, fără a majora capitalul social.

(4) Mărirea capitalului social prin majorarea valorii nominale a acţiunilor poate fi hotărâtă numai cu votul tuturor acţionarilor, în afară de cazul când este realizată prin încorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune.


0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.