Obligaţii privind veniturile din cedarea folosinței bunurilor

Publicat de Florela Blidariu pe

În categoria veniturilor impozabile din cedarea folosinței bunurilor, în înțelesul art. 83 din Codul fiscal, se cuprind veniturile din închirieri și subînchirieri de bunuri mobile și imobile, precum și veniturile din arendarea bunurilor agricole, din patrimoniul personal.

Sunt considerate venituri din cedarea folosinţei bunurilor şi veniturile obţinute de către proprietar din închirierea camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare în scop turistic cuprinsă între una şi 5 camere inclusiv.

I. Declararea veniturilor din chirii (cedarea folosinței bunurilor) se face acum prin declarația fiscală unică, în 30 de zile de la momentul încheierii contractului. Plata impozitului și eventualelor contribuții la sănătate (CASS) pentru veniturile din 2018 se poate face până în martie 2019, dar cei care se grăbesc pot beneficia de reduceri. Până la jumătatea lunii mai, cei care mai au de regularizat situația veniturilor din chirii de anul trecut trebuie să facă acest lucru folosindu-se de același formular prin care declară veniturile din chirii din 2018.

Venitul net din cedarea folosinţei bunurilor se stabileşte prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut.

În prezent, veniturile din chirii sunt impozitate cu o cotă de 10%, la care se adaugă CASS de 10%.  CASS este datorată de persoanele fizice care încasează într-un an venituri din chirii și alte categorii (activități independente, chirii, drepturi de proprietate intelectuală, activități agricole, silvicultură și piscicultură etc) cel puțin egale cu 12 salarii de bază minime brute (22.800 de lei).

Prin urmare, dacă în 2018 se încasează, cumulat, venituri din chirii, activități independente, dividende și alte asemenea surse într-un plafon de cel puțin 12 salarii minime brute (22.800 de lei), se plătește, până la anul, pentru aceste venituri, atât impozit pe venit de 10%, cât și CASS de 10%.

Baza lunară de calcul a CASS este salariul de bază minim brut pe țară în vigoare în lună pentru care se datorează, situat în prezent la 1.900 de lei. Rezultă, așadar, o contribuție la sănătate de 190 de lei pe lună, echivalentul a 2.280 de lei pe an.

Astfel, dacă obțineți doar venituri din chirii, trebuie să determinați dacă venitul net obținut (se stabilește prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut) depășește sau nu plafonul de 22.800 de lei. Dacă venitul net astfel rezultat (venitul brut – cota deductibilă forfetară de 40%) este mai mare, atunci veți datora CASS de 10% din 1.900 de lei.

În plus, declarația se completează de către persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat venituri în bani și/sau în natură, provenind din cedarea folosinței bunurilor mobile și imobile, obținute în calitate de proprietar, uzufructuar sau alt deținător legal.

Potrivit Ordinului ANAF nr. 888/2018, persoanele fizice care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor din mai multe surse, respectiv contracte de închiriere, completează câte o secțiune pentru fiecare sursă de venit. În cazul veniturilor obţinute din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal, venitul brut se stabileşte pe baza raportului juridic/contractului încheiat între părţi şi reprezintă totalitatea sumelor în bani încasate şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură primite.

II. Venitul net din arendă, se stabileşte la fiecare plată prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate, prin aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut.
Impozitul pe veniturile din arendă se calculează prin reţinere la sursă de către plătitorii de venit la momentul plăţii venitului, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net, impozitul fiind final.

Impozitul astfel calculat şi reţinut pentru veniturile din arendă se plăteşte la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut.

III. În cazul în care, în cursul anului fiscal, contribuabilii prevăzuţi la art. 83 alin. (4) realizează venituri din închirierea unui număr mai mare de 5 camere, aceştia sunt obligaţi să notifice organului fiscal competent evenimentul, respectiv depăşirea numărului de 5 camere de închiriat, prin depunerea declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, în termen de 30 de zile de la data producerii acestuia. Pentru perioada din anul fiscal în care venitul a fost determinat pe baza normei de venit, conform prevederilor art. 85, contribuabilul va recalcula norma de venit şi impozitul anual datorat.

Pentru perioada rămasă din anul fiscal, venitul net se stabileşte în sistem real, potrivit prevederilor art. 68, contribuabilii având obligaţia de a completa Registrul de evidenţă fiscală. Contribuabilii respectivi sunt obligaţi să completeze şi să depună la organul fiscal competent declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, în termen ade 30 de zile de la data producerii evenimentului, pentru veniturile aferente perioadei rămase până la sfârşitul anului fiscal. Regulile de impunere aplicabile pentru venitul realizat în perioada rămasă sunt cele prevăzute la art. 86 alin. (4)-(7).


0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.