fbpx

Obligațiile principale ale angajatorului în 2018

Publicat de Lavinia Magut pe

În anul 2018 angajatorul trebuie să aibă în vedere următoarele aspecte:

→ Actele adiționale/ Deciziile de suspendare trebuie întocmite obligatoriu înainte să producă efecte, nu în termen de 20 de zile lucrătoare de la data apariției modificărilor, asa cum era prevăzut anterior în Codul Muncii. Excepţie fac situaţiile în care o asemenea modificare este prevăzută în mod expres de lege sau în contractul colectiv de muncă aplicabil (art. I alin. 3 din OUG nr. 53/2017).

Conform acestei noi prevederi, orice modificare pe care doriți să o faceți începând cu data de 1 ale lunii următoare, trebuie să o transmiteți obligatoriu cel târziu în ultima zi lucrătoare a lunii anterioare celei în care intră în vigoare modificarea respectivă.

→ O altă modificare foarte importantă este cea referitoare la evidența activității zilnice a salariaților. Începând cu data de 07.08.2017, angajatorul are obligația de a ține la locul de muncă evidența orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidențierea orelor de începere și de sfârșit ale programului de lucru, și de a supune controlului inspectorilor de muncă această evidență, ori de câte ori se solicită acest lucru (art. I alin. 4 din OUG nr. 53/2017).

Pentru salariații mobili și salariații care desfășoară muncă la domiciliu, angajatorul ține evidența orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat în condițiile stabilite cu salariații prin acord scris, în funcție de activitatea specifică desfășurată de către aceștia.

→ Angajatorul este obligat să păstreze la locul de muncă o copie a contractului individual de muncă pentru salariaţii care prestează activitate în acel loc (art. I alin. 2 din OUG nr. 53/2017).Nerespectarea acestei obligații se sancționează cu o amendă de 10.000 lei (art. I alin. 4 din OUG nr. 53/2017).

Copia contractului individual de muncă se păstrează pe suport hârtie sau pe suport electronic, de către persoana desemnată de angajator în acest scop, cu respectarea prevederilor privind confidențialitatea datelor cu caracter personal.

Conform OUG nr. 53/2017 actualizată prin Legea nr. 88/2018,  Inspectia Muncii va acorda amenzi în următoarele situații:

  • Pentru primirea la muncă a uneia sau a mai multor persoane fără încheierea unui contract individual de muncă, se va da amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană astfel identificată, fără a depăși valoarea cumulată de 200.000 lei.
  • Pentru primirea la muncă a uneia sau a mai multor persoane fără transmiterea elementelor contractului individual de muncă în registrul general de evidență a salariaților cel târziu în ziua anterioară începerii activității, cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană astfel identificată, fără a depăși valoarea cumulată de 200.000 lei;
  • pentru primirea la muncă a unuia sau a mai multor salariați în perioada în care acesta/aceștia are/au contractul individual de muncă suspendat, cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană astfel identificată, fără a depăși valoarea cumulată de 200.000 lei;
  • pentru primirea la muncă a unuia sau a mai multor salariați în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parțial, cu amendă de 10.000 lei pentru fiecare persoană astfel identificată, fără a depăși valoarea cumulată de 200.000 lei.

Angajatorul poate relua activitatea numai după achitarea amenzii contravenţionale aplicate şi după ce demonstrează că a remediat deficienţele care au condus la sistarea activităţii:

– prin încheierea contractului individual de muncă;

– transmiterea raportului de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor sau, după caz, încetarea suspendării contractului individual de muncă şi constituirea şi plata contribuţiilor sociale şi a impozitului pe venit aferente veniturilor salariale care se cuvin lucrătorului pe perioada în care a prestat activitate nedeclarată.

Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din amenda aplicată doar dacă inspectorul de muncă a menționat despre această posibilitate în procesul-verbal.

→ Primirea la muncă a unei persoane aflată în situație de ședere ilegală în România, cunoscând că aceasta este victimă a traficului de persoane, constituie infracțiune și se sancționează cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă (art. I alin. 11 din OUG nr. 53/2017).

 

 


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.