Ordinul nr. 803/2020 privind stabilirea unor măsuri aplicabile beneficiarilor programelor naționale gestionate de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

Publicat de Florela Blidariu pe

Prevederile acestui ordin emis de Ministerul economiei, energiei şi mediului de afaceri şi publicat în MO256/2020 se aplică tuturor beneficiarilor programelor naționale destinate finanțării întreprinderilor mici și mijlocii, care se derulează de către autoritatea publică centrală cu atribuții în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii până la 31 decembrie 2027, conform procedurilor de implementare aprobate în fiecare an prin ordin al conducătorului acesteia şi cuprind: 

  • programul național multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul femeilor din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii;
  • programul pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale în rândul tinerilor și facilitarea accesului acestora la finanțare – START;
  • programul național multianual de înființare și dezvoltare de incubatoare tehnologice și de afaceri;
  • programul pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor din sfera economiei sociale;
  • programul pentru transferul afacerilor;
  • programul național multianual de microindustrializare;

Potrivit prevederilor art.1 din Ordinul 803, beneficiarii acestui ordin beneficiază de măsurile prevăzute de

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal- bugetare și Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, microîntreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii care au calitatea de beneficiari ai programelor naționale prevăzute la art. 251 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, precum și ai Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 112/2017, cu modificările și completările ulterioare, în condițiile și termenele prevăzute de acestea.

Conform art.2 aliniat 1 din ordin , în aplicarea art. 1 și potrivit Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, termenele de decădere instituite contractual nu încep să curgă, iar, dacă au început să curgă, se suspendă, pe toată durata stării de urgență .

Potrivit art.2 alin (2) nu pot constitui motiv de reziliere a contractului/acordului de finanțare și de recuperare a finanțării nerambursabile acordate, nici ulterior, în cazul în care condițiile privind locurile de muncă, obiectele/bunurile mobile/imobile și altele ce au stat la baza încheierii contractului/acordului de finanțare sunt respectate începând cu data încetării stării de urgență; deci  beneficiarii Start-up Nation pot suspenda contractele de muncă ale angajaților în condițiile precizate de OUG 30/2020, urmând ca acești angajați să poată beneficia de indemnizația pentru șomajul tehnic.

(3) Dispozițiile alin. (2) nu pot conduce la exonerarea de răspundere a beneficiarilor care nu și-au îndeplinit obligațiile până la data decretării stării de urgență.

(4) În perioada menționată la alin. (1), administratorul programului nu întreprinde niciun demers pentru recuperarea ajutorului de minimis acordat.

Conform art. 3 din ordinul mai sus menţionat,Contractul/Acordul de finanțare se poate modifica, în condițiile dispozițiilor cuprinse în acesta și în limitele legii și prezentului ordin, prin act adițional semnat de ambele părți, cu semnătură electronică.


0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.