OUG 32/2020 privind procedura șomajului tehnic achitat din bugetul fondului de șomaj

Publicat de Florela Blidariu pe

1. Temei legal:

Ordonanța de urgență nr. 32/2020 (care aduce modificări și completări OUG 30/2020), publicată în Monitorul Oficial nr. 260 din 30.03.2020, prin care se clarifică procedura de acordare a somajului tehnic suportat de stat pentru firmele în dificultate, ca urmare a epidemiei de COVID-19.

2. Modificări importante față de reglementările anterioare:

 • Abrogarea clasificării angajatorilor (cei afectați direct de măsurile restrictive impuse și cei afectați indirect de diferitele consecințe ale situatiei epidemiologice).

În condițiile noilor reglementări, toți angajatorii care reduc sau întrerup temporar activitatea, total sau parțial pot beneficia de indemnizație de somaj tehnic.

Toți angajatorii aplică aceeași procedură când solicită contravaloarea indemnizației pentru șomajul tehnic suportat din bugetul fondului de șomaj.

 • Abrogarea obligației de a prezenta certificatul de situații de urgență pentru aprobarea plății indemnizației pentru șomajul tehnic suportat din fondul de șomaj. Acest certificat se utilizează în alte situații.
 • Eliminarea condiției referitoare la diminuarea cu minim 25% a veniturilor/încasărilor.
 • Eliminarea condiției referitoare la limitarea numărului de angajați care puteau beneficia de indemnizație (maxim 75% din numărul total al angajaților).

3. Cuantumul indemnizației:

 • Salariații care au suspendat temporar contractul de muncă, din inițiativa angajatorului, pentru situația de somaj tehnic, beneficiază de indemnizație plătită din bugetul fondului de șomaj, în procent de 75% din salariul brut de bază, dar nu mai mult de 75% din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea legii bugetului asigurărilor sociale (Legea nr. 6/2020 – salariul mediu brut în anul 2020 este suma de 5.429 lei, astfel că indemnizația brută nu poate depăși suma de 4.071 lei).
 • Daca bugetul destinat plății cheltuielilor de personal permite angajatorului, acesta poate acorda suma rezultată ca diferență între procentul de 75% din salariul mediu brut pe economie acordat de către stat și procentul de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat de angajat.

4. Tratamentul fiscal al indemnizației:

 • Indemnizația este supusă impozitului pe venitul din salarii, contribuției la asigurările sociale și contribuției la asigurările de sănătate, conform prevederilor din Codul fiscal. Pentru indemnizația brută suportată din bugetul fondului de șomaj, nu se datorează contribuția asiguratorie pentru muncă.
 • În situația în care un angajat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă, din care cel puțin unul este activ și cu normă întreagă, acesta nu beneficiază de indemnizație de șomaj.
 • În situația în care un angajat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă și toate sunt suspendate, beneficiază de indemnizația suportată din buget, doar pentru contractul individual de muncă cu drepturile salariale cele mai avantajoase.
 • Perioada în care se beneficiază de indemnizație plătită din bugetul fondului de șomaj, constituie stagiu de cotizare privind concediile medicale conform legislației în domeniu.

5. Documentația necesară pentru acordarea indemnizației:

 • Angajatorii care au dreptul să beneficieze de indemnizație, trebuie să depună documentația prin intermediul poștei electronice la agențiile de ocupare a forței de muncă la care sunt arondați.
 • Documentația conține: o cerere semnată și datată de către reprezentantul legal, declarația pe propria răspundere a angajatorului și lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizații.
 • Documentele menționate se depun în luna curentă pentru luna anterioară. Agențiile de ocupare a forței de muncă au obligația să efectueze plata sumelor aferente indemnizațiilor de șomaj tehnic în termen de cel mult 15 zile de la depunerea documentelor. Plata se va face prin virament bancar în contul indicat de către angajator.
 • Angajatorii au obligația să plătească salariaților indemnizația cuvenită în maxim 3 zile lucrătoare de la încasarea sumelor.

0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.