OUG 37/2021 modifică Codul Muncii

Publicat de Florela Blidariu pe

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474/06.05.2021 a fost publicată Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii.

Conform actului normativ, în conținutul contractului individual de muncă nu mai trebuie să se regasească informații cu privire la Fișa postului pentru salariații microintreprinderilor care au pana la 9 salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau dețin active totale de pana la 2 milioane euro, echivalent în lei. Specificarea atribuțiilor postului se poate face verbal.

Prin exceptie de la prevederile de mai sus, la solicitarea scrisă a salariatului, angajatorul este obligat sa îi comunice în scris fișa postului cu specificarea atribuțiilor postului.

Pentru salariații mobili, salariații care desfașoară munca la domiciliu și salariații microintreprinderilor cu pana la 9 salariați angajatorul ține evidența orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat în condițiile stabilite cu salariații prin acord scris, în funcție de activitatea specifică desfașurată de către aceștia.

Regulamentul intern se întocmește de către angajator, cu excepția microintreprinderilor definite la art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 346/2004, cu modificările și completările ulterioare, cu consultarea sindicatului sau a reprezentanților salariaților, după caz.

„Art. 17 (4) Elementele din informarea prevăzută la alin. (3) trebuie să se regăsească şi în conţinutul contractului individual de muncă, cu excepţia fişei postului pentru salariaţii microîntreprinderilor definite la art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care specificarea atribuţiilor postului se poate face verbal.”

„(41) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), la solicitarea scrisă a salariatului, angajatorul este obligat să îi comunice în scris fişa postului cu specificarea atribuţiilor postului.”

„(2) Pentru salariaţii mobili, salariaţii care desfăşoară muncă la domiciliu şi salariaţii microîntreprinderilor definite la art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare, angajatorul ţine evidenţa orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat în condiţiile stabilite cu salariaţii prin acord scris, în funcţie de activitatea specifică desfăşurată de către aceştia.”

„Art. 241 Regulamentul intern se întocmeşte de către angajator, cu excepţia microîntreprinderilor definite la art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cu consultarea sindicatului sau a reprezentanţilor salariaţilor, după caz.”


0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.