Popririle din salariu. Ce trebuie să aibă în vedere angajatorul?

Publicat de Florela Blidariu pe

Poprirea reprezintă unul dintre mijloacele procesuale prin care se poate solicita şi realiza urmărirea silită în situaţia în care debitorul/salariatul nu îşi execută obligaţia de bunăvoie. Potrivit art. 781 alin. 1 din Codul de procedură civilă, “sunt supuse urmăririi silite prin poprire sumele de bani, titlurile de valoare sau alte bunuri mobile incorporale urmăribile datorate debitorului ori deţinute în numele său de o a treia persoană sau pe care aceasta din urmă i le va datora în viitor, în temeiul unor raporturi juridice existente. De asemenea, în condiţiile art. 733 alin. (1), pot fi poprite şi bunurile mobile corporale ale debitorului deţinute de un terţ în numele său.”
Reglementare legală: Art. 169 din Codul Muncii – Legea nr. 53/2003, Codul de procedură civilă.

Când poți face reținere din salariul unui angajat? Conform art. 169 din Codul Muncii nicio reţinere din salariu nu poate fi operată fără hotărâre judecătorească.
Ce obligaţii revin terţului poprit când primeşte adresa de înfiinţare a popririi? Conform art. 787 din Codul de procedură civilă, în termen de 5 zile de la data comunicării adresei de înfiinţare a popririi asupra veniturilor salariale, terţul poprit (angajatorul) va trimite executorului judectoresc adresa de înfiinţare a popririi, urmând să reţină şi să plătească executorului judecatoesc suma indicată de acesta.
Limita maximă de reținut: De regulă, reţinerea este în cuantum de 1/3 din venitul net lunar.
Conform art. 729 din Codul de procedura civilă, reţinerile din salariu cumulate nu pot depăşi în fiecare lună 1/2 (jumătate) din venitul net.
Concursul de popriri.
Cum procedăm în cazul în care avem un salariat cu mai multe adrese de poprire pe salariu?
În cazul în care un salariat are mai multe popriri, suma reţinută (1/2 din venitul net lunar) se va împărţi direct proporţional cu cuantumul fiecărei creanţe din totalul creanţelor. Practic, se va aplica regula de 3 simplă.
Ce se întâmpla dacă terţul poprit nu îşi îndeplineşte obligaţiile ce îi revin pentru efectuarea popririi? Creditorul urmăritor, debitorul sau executorul judecătoresc, în termen de cel mult o lună de la data când terţul poprit (angajatorul) trebuia să consemneze sau să plătească suma urmăribilă, poate sesiza instanţa de executare, în vederea validării popririi. Termenul de o lună începe să curgă de la data expirării celor 5 zile de la comunicarea adresei de înființare a popririi, înăuntrul cărora terțul poprit trebuia să consemneze suma de bani și să trimită dovada către executor.
Care sunt efectele validării popririi? Hotărârea de validare rămasă definitivă (deci după judecarea apelului) are efectul unei cesiuni de creanţă şi constituie titlu executoriu împotriva terţului poprit, până la concurenţa sumelor pentru care s-a făcut validarea. După validarea popririi, terţul poprit va proceda, după caz, la consemnarea sau plata prevăzută la art. 787 din Cod procedură civilă, în limita sumei determinate expres în hotărârea de validare. În caz de nerespectare a acestor obligaţii, executarea silită se va face împotriva terţului poprit, pe baza hotărârii de validare, în limita sumei ce trebuia consemnată sau plătită.
Sancțiuni aplicabile angajatorului: Dacă terţul poprit, cu rea-credinţă, a refuzat să îşi îndeplinească obligaţiile privind efectuarea popririi acesta riscă, prin aceeaşi hotărâre de validare, să primească o amendă cuprinsă între 2.000 lei şi 10.000 lei.
Ce tipuri de venituri pot fi urmărite de executorul judecătoresc? Reţinerile vor fi efectuate doar pentru veniturile cuvenite în perioada în care angajatul a prestat activitate. Ajutoarele pentru incapacitate temporară de muncă, compensaţia acordată salariaţilor în caz de desfacere a contractului individual de muncă pe baza oricăror dispoziţii legale, precum şi sumele cuvenite şomerilor, potrivit legii, nu pot fi urmărite decât pentru sume datorate cu titlu de obligaţie de întreţinere şi despăgubiri pentru repararea daunelor cauzate prin moarte sau prin vătămări corporale, dacă legea nu dispune altfel, potrivit codului de procedură civilă.
Când se desfiinţează poprirea? Conform art. 794, în situaţia în care după înfiinţarea popririi cauza în temeiul căreia s-a înfiinţat aceasta a încetat să mai existe, executorul judecătoresc, din oficiu sau la cererea debitorului poprit, va dispune desfiinţarea popririi printr-o adresă către terţul poprit.

 

Situaţii întâlnite în practică

1. Un angajat de-al dumneavoastră are poprire pe salariu. Ocazional, îi acordaţi bonusuri salariale în funcţie de performanţă. Ştiaţi că şi acestea sunt urmărite prin poprire?

Răspuns: Bonusurile acordate salariaţilor pot fi urmărite prin poprire, deoarece ele fac parte din venitul net din salariu.

2. Angajatul care are poprire pe salariu îşi schimbă locul de muncă. Ce se va întâmpla în acest caz cu poprirea?

Răspuns: Poprirea rămâne înfiinţată şi atunci când debitorul îşi schimbă locul de muncă sau este pensionat. În aceste cazuri, terţul poprit (angajatorul în cauză) va trimite actele prin care s-a înfiinţat poprirea unităţii la care se află noul loc de muncă al debitorului sau organului de asigurări sociale competent, care, de la data primirii acestor acte, devine terţ poprit, potrivit prevederilor art. 786 din Codul de Procedura Civilă. În situaţia în care debitorul părăseşte unitatea fără ca aceasta să cunoască noul loc de muncă, ea îl va încunoştinţa pe creditor despre această împrejurare. După aflarea noului loc de muncă al debitorului, creditorul îl va aduce la cunoştinţa unităţii de la care debitorul a plecat. De aici se va continua poprirea.

Dacă în practică dumneavoastră aţi întâlnit şi alte situaţii în care nu aţi ştiut cum să procedaţi corect cu o poprire şi/sau mai multe popriri ale aceluiaşi angajat, nu ezitaţi să ne contactaţi!


2 comentarii

Morcovescu Marilena · 20 iulie 2019 la 11:55

Dacă angajatorul achita salariul pe card bancar angajatului, și atunci banca care are și ea comunicată poprirea,contul fiind deschis special pentru salariu, ar putea lasa banca sa vireze sumele, firma fiind foarte mică și din lipsă de personal, este mai ușor? Și ce răspuns trebuie comunicat către ANAF? MULTUMESC!

mares elena · 18 decembrie 2020 la 19:52

Buna seara,

Am un salariat cu contract de munca de 4 ore pe zi salariul de incadrare este 1120 si salariul net este de 686 lei. Am primit o poprire de la executor, avand contract de munca cu timp partial si salariul minim(2230 lei) raportat la 4 ore pe zi sunt obligata sa ii pun poprire pe salariu conf. documentului primit de la executor? daca trebuie sa ii retin va rog sa imi spuneti conform carui articol din lege.

Multumesc!

Mates Elena

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.