Prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale – Legea nr. 241/2005 cu modificările şi completările ulterioare

Publicat de Florela Blidariu pe

Evaziunea fiscală reprezintă sustragerea prin orice mijloace de la plata impozitelor, taxelor şi a altor sume datorate statului de către persoanele fizice sau persoanele juridice care realizează venituri.

Fenomenul de evaziune fiscală se întâlneşte sub diferite forme, cum ar fi: ţinerea unor registre contabile nereale sau duble, întocmirea de documente de plată fictivă, înregistrarea unor cheltuieli care nu au la baza operaţiuni reale, declararea unor venituri sau profituri mai mici decât în realitate, distrugerea voită a  documentelor privind activitatea desfăşurată, modificarea preţurilor practicate, a comisioanelor plătite sau încasate şi altele.

Faptele ce constituie infracţiuni de evaziune fiscală sunt reglementate de Legea nr.241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale.

Prezentăm mai jos infracţiunile  şi pedepsele prevăzute în Legea nr.241/ 2005, cu modificările şi completările ulterioare:

 • Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani fapta contribuabilului care nu reface, cu intenţie sau din culpă, documentele de evidență contabilă distruse, în termenul înscris în documentele de control.
 • Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 1 an la 6 ani: 
  • refuzul nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente documentele legale şi bunurile din patrimoniu, în scopul împiedicării verificărilor financiare, fiscale sau vamale, în termen de cel mult 15 zile de la somaţie.
  • împiedicarea, sub orice formă, a organelor competente de a intra în sedii, incinte ori pe terenuri, cu scopul efectuării verificărilor financiare, fiscale şi vamale.
  • reţinerea şi nevărsarea, cu intenţie, în cel mult 30 de zile de la scadenţă, a sumelor reprezentând impozite şi contribuţii cu reţinere la sursă.
 • Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 ani la 7 ani şi interzicerea unor drepturi, deţinerea sau punerea în circulaţie, fără drept, a timbrelor, banderolelor sau formularelor tipizate, utilizate în domeniul fiscal, cu regim special.
 • Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 ani la 10 ani şi interzicerea unor drepturi, stabilirea cu rea-credinţa de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări, restituiri sau compensări de la bugetul general consolidat.
 • Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de al 5 ani la 15 ani şi interzicerea unor drepturi asocierea în vederea săvârşirii faptei prezentate în aliniatul precedent.
 • Constituie infracţiuni de evaziune fiscală şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 ani la 8 ani şi interzicerea unor drepturi următoarele fapte săvârşite în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale:

a) ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile;
b) omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate;
c) evidenţierea în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive;
d) alterarea, distrugerea sau ascunderea de acte contabile, memorii ale aparatelor de taxat ori de marcat electronice fiscale sau de alte mijloace de stocare a datelor;
e) efectuarea de evidenţe contabile duble, folosindu-se înscrisuri sau alte mijloace de stocare a datelor;
f) sustragerea de la efectuarea verificărilor financiare, fiscale sau vamale, prin nedeclarare, declararea fictivă ori declararea inexactă cu privire la sediile principale sau secundare ale persoanelor verificate;
g) substituirea, degradarea sau înstrăinarea de către debitor ori de către terţe persoane a bunurilor sechestrate în conformitate cu prevederilor Codului de Procedura Fiscală şi a Codului de Procedura Penală.

Atenţie! Dacă prin faptele prevăzute la literele a) -g) s-a produs un prejudiciu mai mare de 100.000 euro, în echivalentul monedei naţionale, limita minimă şi cea maximă a pedepsei prevăzute de lege se majorează cu 5 ani.

–  dacă prin faptele prevăzute la literele a) -g) s-a produs un prejudiciu mai mare de 500.000 euro, în echivalentul monedei naţionale, limita minimă şi cea maximă a pedepsei prevăzute de lege se majorează cu 7 ani.

În Legea 241/2015, cu modificările şi completările ulterioare, sunt prevăzute şi unele clauze de nepedepsire şi de reducere a pedepselor dacă în cursul urmăririi penale sau a judecăţii, până la primul termen de judecată, se acoperă integral prejudicial creat.

În cazul în care a fost săvârşită o intractiune prevăzută de Legea nr.241/2005, se vor lua obligatoriu şi măsuri asiguratorii.

Conform art.12 din Legea nr. 241/2005 , nu pot fi fondatori, administratori, directori sau reprezentanţi legali unei societăţi comerciale, persoanele care au fost condamnate pentru infracţiunile prevăzute de această lege.

 


0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.