Principiile contabilității. Temeiul sistemului informațional

Publicat de Florela Blidariu pe

Ce sunt principiile contabile? 

Colecție de reguli bazată pe tradiții de contabilitate, principiile contabile stau la baza evidenței contabile și ajută la elaborarea situațiilor financiare.

Aplicarea elementelor fundamentale în construiurea sistemului informaţional contabil trebuie realizată astfel încât să conducă la obținerea unei imagini fidele asupra situației financiare (poziția) și a rezultatelor (performanța).

Care sunt principiile contabile? 

Principiile contabile generale sunt 9 la număr şi cuprind teorii individualizate într-un sistem de referință.

 1. principiul continuării activității
 2. principiul permanenței metodelor
 3. principiul prudenței
 4. principiul independenței exercițiului
 5. principiul intangibilității
 6. principiul evaluării separate a elementelor de activ și pasiv
 7. principiul necompensării
 8. principiul prevalenței economicului asupra juridicului
 9. principiul pragului de semnificație

Care este rolul principiilor contabile?

 1. Principiul continuării activităţii presupune că entitatea să își desfășoare activitatea în mod normal, într-un viitor previzibil, fără a intra în imposibilitatea continuării activităţii sau fără reducerea semnificativă a acesteia.
 2. Principiul permanenţei metodelor se bazează pe aplicarea constantă a regulilor şi normelor privind evaluarea, înregistrarea în contabilitate şi prezentarea elementelor din situaţiile financiare, asigurând comparabilitatea în timp a informaţiilor contabile.
 3. Principiul prudenţei – este importantă grijă în deciziile specifice estimărilor, astfel încât activele (veniturile) să nu fie supraevaluate și / sau pasive (cheltuielile) să nu fie subevaluate.
 4. Principiul independenţei exerciţiului presupune delimitarea în timp a veniturilor și cheltielilor, pe măsura angajării acestora, pentru a putea determina corect rezultatul obținut pentru fiecare exercițiu în parte.
 5. Principiul intangibilităţii – bilanţul de deschidere pentru fiecare exerciţiu financiar trebuie să corespundă cu bilanţul de închidere al exerciţiului financiar precedent.
 6. Principiul evaluării separate a elementelor de activ şi de pasiv – pentru stabilirea valorii totale aferente unei poziţii din bilanţ, se va calcula valoarea fiecărui element individual de activ sau de pasiv.
 7. Principiul necompensării are ca scop ilustrarea fidelă a operaţiunilor economico-financiare, în conformitate cu realitatea economică, punând în evidenţă drepturile şi obligaţiile, precum şi riscurile asociate.
 8. Principiul prevalenţei economicului asupra juridicului – informaţiile prezentate în situaţiile în situaţiile financiare trebuie să reflecte realitatea economică a evenimentelor şi tranzacţiilor, nu doar forma lor juridică.
 9. Principiul pragului de semnificaţie – orice element care are o valoare semnificativă trebuie prezentat distinct în situaţiile financiare. Elementele cu valori nesemnificative, dar funcţii similare trebuie însumate și este necesară prezentarea lor separată. 

Important de reţinut! Potrivit caracteristicilor esențiale ale obiectului contabilității, metoda acesteia trebuie să includă o reuniune de procedee interconectate. Acestea din urmă sunt fundamentate pe principii generale, formând un sistem de coordonate necesare elaborării informației contabile.

Principiile contabilității reprezintă un mijloc de armonizare a contabilității, care asigură o imagine fidelă a activelor și pasivelor (datorii și capitaluri) și oferă informații relevante, prin intermediul documentelor justificative, pentru analizarea rezultatelor și formularea deciziilor.


0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.