Profesionalismul şi integritatea – elemente fundamentale al eticii în profesia contabilă

Publicat de Florela Blidariu pe

Profesia contabilă însumează totalitatea activităților cu caracter economic (bazate pe informații din domeniul contabilităţii), a specialiștilor care le efectuează, precum și a organismelor în subordinea cărora se află.

Obiectivele profesiunii contabile sunt fixate pe de o parte, pentru a respecta cele mai înalte standarde de profesionalism și performanţă, iar pe de altă parte, pentru a satisface cerinţele interesului public. Realizarea obiectivelor presupune îndeplinirea unor cerinţe de bază: credibilitate, profesionalism, calitatea serviciilor și încredere.

Etica şi principiile fundamentale ale profesioniştilor contabili

Etica profesională reunește ansamblul practicilor şi codurilor etice care dirijează activitatea celor care desfășoară o anumită profesie. Din această grupare fac parte contabilii (independenți sau organizați – asociaţii/corpuri profesionale), cărora le revine sarcina de a respecta întocmai prevederile impuse prin Codul etic.

Etica profesioniştilor contabili este bazată pe principii fundamentale în ceea ce priveşte integritatea, obiectivitatea, competenţa, confidenţialitatea şi comportamentul profesional.

 • Integritatea: raportări și declarații bazate pe informații corecte, stabilizarea încrederii în profesioniștii contabili.
 • Obiectivitatea: imparțialitate, evaluarea corectă a intereselor financiare, evitarea conflictelor de interese sau de incompatibilitate, refuzarea unor foloase care pot influența raționamentul.
 • Competența: progres prin învățarea permanentă, seriozitate în derularea activităților, meticulozitate, respectarea termenelor limită.
 • Confidențialitatea: păstrarea datelor cu caracter confidenţial.
 • Comportamentul: acționarea în conformitate cu reglementările legislative în vigoare, evitarea acțiunilor ce pot cauza prejudicii sau discreditarea profesiei, loialitate.

Profesionistul trebuie să îndeplinească concomitent două elemente principale ale conceptului de independență:

 • de drept (la nivel cognitiv) – sarcinile și obligațiile trebuie realizate în condiții de integritate și obiectivitate
 • de fapt (la nivel comportamental) – o persoană bine informată (competentă), trebuie să fie bine intenționată (confidențialitate) pentru a nu afecta integritatea și obiectivitatea profesionistului contabil (comportamentul).

Calităţile unui profesionist contabil

  Pentru apărarea onoarei și a independenței, profesioniștii contabili trebuie să aibă calități cum sunt: competență și conștiință; independență de spirit și dezinteres material; moralitate și demnitate.

  În cazul unor dificultăți, profesioniștii contabili trebuie să respecte următoarele principii:

  • aplicarea regulilor şi reglementărilor legale;
  • utilizarea bunurilor în interes colectiv;
  • adoptarea unei conduite corecte şi oneste;
  • solicitarea suportului şi a consilierii, în caz de nevoie.

  Reguli pentru o activitate contabilă eficientă

   Managerii au nevoie de informații contabile corecte şi pertinente, dar, mai important, au nevoie să știe cum să le folosească pentru a fi performanți în planificare, control și luarea deciziilor.

   Pentru asigurarea folosirii eficiente a activității profesioniștilor contabili, managerii entităților pot lua în considerare următoarele reguli:

   • menținerea unui contact permanent între ei și profesioniștii contabili;
   • încurajarea celor mai creativi profesioniști contabili, cu respectarea eticii profesionale;
   • evaluarea și punerea în aplicare a ideilor noi;
   • menținerea încrederii în sine a persoanelor creative;
   • asigurarea condițiilor de muncă necesare profesioniștilor contabili;
   • recompensarea rezultatelor favorabile obținute.

   Putem vorbi de profesionalism în cadrul serviciilor contabile dacă profesionistul contabil:

   • acționează cu entuziasm pentru îndeplinirea obligațiilor specifice profesiei,
   • este pregătit să preia şi sarcini cu nivel ridicat de dificultate;
   • apreciază corect oamenii cu care lucrează,
   • împarte bucuria succesului și recompensele cu oamenii cu care lucrează;
   • foloseşte eficient timpul disponibil, ţinând cont de priorităţi.

   Profesionistul contabil, prin natura meseriei pe care o exercită, reprezintă o punte de legătură între mediul intern și cel extern al unei societăți. Acesta are misiunea de a acționa în interes public, indiferent de locul în care își desfășoară activitatea.

   Etica îl obligă pe profesionistul contabil să dea dovadă de onestitate în exercitarea misiunii sale, pentru că, încrezătoare în calitățile profesionale și în independența acestuia, entitatea-client să beneficieze de o înaltă valoare morală. Etica profesională îi va garanta astfel societăţii nu numai un serviciu prestat în mod profesional, dar și implicarea unei persoane care acționează în baza unor principii morale ridicate.


   0 comentarii

   Lasă un răspuns

   Substituent avatar

   Adresa ta de email nu va fi publicată.

   Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.