Registrele obligatorii utilizate în activitatea economică

Publicat de Elena Nicolii pe

Orice entitate, societate comercială sau persoană fizică autorizată, indiferent de activitate şi modul de funcţionare, are obligaţia de a ţine şi completa anumite registre contabile. Registrele contabile sunt documente contabile obligatorii care evidenţiază operaţiunile contabile efectuate. Ele asigură înregistrarea cronologică şi sistematică a operaţiilor consemnate în documente justificative. Se utilizează în strictă concordanţă cu destinaţia acestora şi se prezintă în mod ordonat şi astfel completate încât să permită, în orice moment, identificarea şi controlul operaţiunilor contabile efectuate.

Registrele contabile obligatorii pentru o societate comercială sunt:

1. Registrul unic de control– acesta este obligatoriu pentru societățiile înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului conform legii nr. 252/2003. Societăţile sunt obligate să ţină câte un registru pentru fiecare punct de lucru, inclusiv pentru sediul social. În termen de 30 de zile de la înregistrarea la Registrul Comerţului societăţile trebuie să îşi achiziţioneze registrul unic de control de la Organul Fiscal Teritorial, inclusiv pentru punctele de lucru aparţinătoare. În acest registru se ţine evidenţa tuturor controalelor efectuate asupra societăţii de către organele de control în domeniile: sanitar, protecţia consumatorului, financiar-fiscal, protecţia muncii, fitosanitar precum şi alte organe abilitate.

2. Registrul de evidență fiscală– este obligatoriu pentru toate unităţile plătitoare de impozit pe profit. Este nevoie de un singur registru de evidență fiscală la sediul firmei. Acesta trebuie completat pe baza balanţei de verificare, explicându-se modul de calcul al impozitului pe profit. Termenul de completare coincide cu declararea impozitului pe profit de către operatorii economici.Acest registru poate fi condus şi de către microinteprinderi.

3.Registrul general de evidență a salariaţilor – se completează de către societăţile comerciale care au angajaţi conform cu HG 500/2011, cu modificările şi completările ulterioare, după ce firma se înregistrează la inspectoratul teritorial de muncă şi primeşte un user name şi parolă. Primul contract de muncă se depune la ITM când angajatorul primeşte acest user name şi parolă, apoi acesta se va completa şi transmite electronic.

4. Registrul asociaţilor pentru SRL/ acţionarilor pentru societăţile pe acțiuni– conform Legii 31/1990 republicată, societăţile trebuie să ţină acest registru cu datele asociaţilor/acţionarilor respectiv: nume şi prenume, denumire, adresa, sediul social, numărul de acţiuni precum şi vărsămintele efectuate şi părţile sociale deţinute.

5. Registrul-jurnal (cod 14-1-1)– conform Legii Contabilităţii 82/1991 republicată şi de Ordinul Ministerului Finanţelor Nr.1802/2014 este document contabil obligatoriu în care se înregistreazã cronologic toate operaţiunile economico-financiare, se întocmeşte într-un singur exemplar, pentru fiecare operaţie ce se înregistrează. Registru-jurnal se poate completa pe hârtie, lunar conţinând toate înregistrările contabile aferente lunii, sau în format electronic.

6.Registrul-inventar (cod 14-1-2)– conform Legii Contabilităţii 82/1991 republicată şi de Ordinul Ministerului Finanţelor Nr.2634/2015 este un document contabil obligatoriu în care se înregistreazã toate elementele de activ şi de pasiv, grupate în funcţie de natura lor, inventariate de unitate, potrivit legii. Registrul-inventar se întocmeşte la înfiinţarea unităţii, cel puţin o dată pe an pe parcursul funcţionãrii unitãţii, cu ocazia fuziunii, divizãrii sau încetãrii activitãţii, precum şi în alte situaţii prevãzute de lege, pe bazã de inventar faptic. Poate fi achiziţionat sau întocmit elecronic cu ajutorul tehnicii de calcul. Rezultatele inventarierii, aşa cum rezultă din registrul-inventar se înregistrează în contabilitate, astfel încât bilanţul anual să prezinte situaţia reală a patrimoniului societăţii.

7.Cartea mare (cod 14-1-3)– conform Legii Contabilităţii 82/1991 republicată şi de Ordinul Ministerului Finanţelor Nr.2634/2015 este un registru contabil obligatoriu în care se înregistreazã lunar şi sistematic, prin regruparea conturilor, mişcarea şi existenţa tuturor elementelor de activ şi de pasiv, la un moment dat. Acesta este un document contabil de sintezã şi sistematizare şi conţine simbolul contului debitor şi al conturilor creditoare corespondente, rulajul debitor şi creditor, precum şi şoldul contului. Registrul Cartea mare poate conţine câte o filã pentru fiecare cont sintetic utilizat de unitate. Cartea mare stã la baza întocmirii balanţei de verificare. De asemenea, el poate fi achiziţionat sau întocmit electronic.

Registrele de contabilitate obligatorii şi documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară se păstrează în arhivă timp de 10 ani, cu începere de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite, cu excepţia statelor de salarii, care se păstrează timp de 50 de ani.

Persoanele fizice care desfăşoară activităţi independente au obligaţia să conducă Registrul-jurnal de încasări şi plăţi , Registrul-inventar şi Registrul unic de control.


0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.