Reglementări legale privind încasările și plățile în numerar

Publicat de Florela Blidariu pe

Indiferent de activitatea desfășurată de către o entitate, de tip economic sau fără scop patrimonial, o pondere semnificativă în cadrul operațiunilor financiar-contabile o reprezintă operațiunile de încasări și plăți. Aceste operațiuni sunt reglementate prin Legea 70/2015, cu modificările ulterioare. Corecta aplicare a acestora scutește entitatea de sancțiuni. Scopul legii este acela de întărire a disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și stabileste prin art. 1, alin.(1) că următoarele categorii de persoane sunt obligate să realizeze operațiuni de încasări și plăți în lei sau valută numai prin utilizarea instrumentelor de plată fără numerar:
• persoanele juridice;
• persoanele fizice autorizate;
• întreprinderile individuale;
• întreprinderile familiale;
• liber-profesioniștii;
• persoanele fizice care desfășoară activități în mod independent;
• asocierile și alte entități cu sau fără personalitate juridică.

Sunt exceptate de la această regulă Trezoreria Statului, instituţiile de credit, instituţiile care emit monedă electronică, instituţiile care prestează servicii de plată, supuse autorizării Băncii Naţionale a României sau autorizate în alt stat membru al Uniunii Europene şi notificate către Banca Naţională a României, instituţiile financiare nebancare și entităţile care efectuează operaţiuni de schimb valutar, autorizate potrivit legii, precum şi entitățile din domeniul jocurilor de noroc.

În articolul 3 al legii se precizează faptul că, prin exceptie, se pot efectua încasări și plăți în numerar dacă se respectă anumite condiții și anume încasările să fie până la 5000 de lei pe zi de la o persoană sau 10000 de lei în cazul magazinelor cash & carry, iar plățile efectuate către o persoană din categoriile de persoane mai sus mentionate să nu depăsească 5000 lei pe zi, dar nu mai mult de un total de 10000 de lei pe zi. Tot 10000 de lei este și plafonul pentru efectuarea de plăți către magazinele cash & carry. Plata avansurilor spre decontare este și ea limitată la 5000 de lei pe zi, acordată unei persoane. Sumele care depășesc aceste praguri și pe care entitatea le are de făcut se vor face numai prin instrumente de plată fără numerar. Totodată legea prevede faptul că este interzisă fragmentarea încasărilor în numerar de la beneficiarii de bunuri și servicii a facturilor ce depășesc 5000 lei, respectiv 10000 lei în cazul magazinelor de tipul cash & carry, precum și fragmentarea facturilor pentru livrări de bunuri sau prestări de servicii cu valori mai mari de 5000 lei respectiv 10000 lei. Aceleași limitări se aplică și în cazul plăților efectuate de către o entitate.

În cazul persoanelor fizice, operațiunile de plăți și încasări făcute de acestea se ridică la pragul de 10000 lei pe zi de persoană. În cazul persoanelor fizice sfera operațiunilor de plăți și încasări cuprind operațiuni legate de cesiuni de creanţe, împrumuturi sau contravaloarea unor livrări de bunuri sau prestări de servicii. Nici în cazul persoanelor fizice nu este permisă fragmentarea operațiunilor de plăți și încasări cu scopul vădit de evitare a pragurilor impuse de lege.

În cazul livrărilor de bunuri și prestărilor de servicii făcute cu plata în rate, pe baza unui contract de vanzare – cumpărare încheiat între părți (in care este specificată plata în rate), nu sunt considerate plăți fracționate bineințeles, cu respectarea plafoanelor mai sus menționate.

În cazul entităților care își desfășoară activitatea în domeniul organizării de nunți și botezuri, acestea pot solicita, prin cerere scrisă către organul fiscal de care aparțin, aprobarea unui plafon mai mare de încasări decât cel stabilit prin lege la art. 4, avându-se în vedere încasările obținute anterior la evenimente de acest tip.

Operațiunile de încasări și plăți cu numerar nu sunt limitate, conform legii, în următoarele cazuri:

  • depuneri de numerar la instituțiile de credit și prestatoare de servicii de plată, autorizate de Banca Naţională a României;
  • sume plătite pentru cheltuieli de deplasare în interes de serviciu;
  • plata impozitelor, contribuțiilor, taxelor, amenzilor și, în general a obligatiilor datorate bugetului consolidat al statului;
  • retragerile de numerar din conturile instituțiilor de credit pentru plata salariilor şi a altor drepturi de personal;
  • depunerea numerarului în automate ce funcţionează pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede.

Dacă o entitate are mai multe casierii, plafoanele operațiunilor de încasări și plăți se aplică fiecărei casierii în parte.

Referitor la plafoanele stabilite de lege, același tratament se aplică și în cazul facturilor stornate (bunuri returnate și/sau servicii neprestate). Prin excepţie, în cazul persoanelor fizice care în momentul restituirii sumelor de bani nu mai dețin un cont bancar, pe baza unei declarații pe proprie răspundere, acestora li se poate restitui întreaga sumă în numerar, neținându-se cont de plafonul stabilit prin lege.

Persoanele fizice pot efectua între ele operațiunile de încasări și plăți cu numerar pentru transferuri ale dreptului de proprietate asupra unor bunuri sau drepturi, pentru prestare de servicii sau acordarea/restituirea de împrumuturi în limita unui plafon zilnic de 50000 lei/tranzacție.

Nerespectarea plafoanelor de incasari/plati în numerar, în situațiile menționate mai sus se sanctionează cu amenda de 10% din suma încasată/plătită care depașește plafonul stabilit de lege, dar nu mai puțin de 100 lei.

Constituie contravenție acordarea de avantaje clienților pentru efectuarea plăților în numerar și eliberarea de sume peste plafoanele stabilite de lege, acest lucru fiind sancționat cu sume cuprinse între 3000 și 4500 de lei.


0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.