Reglementări privind acordarea concediilor şi indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate pe perioada stării de urgenţă

Publicat de Florela Blidariu pe

Temei legal

Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 502/417 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1311/2017.

Ordinul MS nr. 414/2020 din 11 martie 2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situaţia de urgenţă de sănătate publică internaţională determinată de infecţia cu COVID-19.

Transmiterea documentelor prin mijloace electronice la distanţă

Cu scopul prevenirii şi limitării efectelor epidemiei, se pot depune online următoarele documente:

 1. Documentul care atestă starea de carantină a persoanei asigurate, în baza căruia este eliberat certificatul de concediu medical, se poate trimite de către direcţiile de sănătate publică persoanelor aflate în această situaţie şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.
 2. Direcţiile de sănătate publică judeţene şi cea a municipiului Bucureşti au obligaţia ca, la ieşirea din carantină instituţionalizată, să elibereze persoanelor ce s-au aflat în această situaţie un aviz epidemiologic de ieşire din carantină, care se poate transmite şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.
 3. Adeverinţa privind dovada asigurării în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concedii şi indemnizaţii poate fi eliberată de către angajatori şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.
 4. Certificatele de concediu medical acordate pentru risc maternal, în perioada stării de urgenţă, se eliberează şi se plătesc fără avizul medicului de medicină muncii.
 5. Certificatele de concediu medical, eliberate în perioada stării de urgenţă de către un medic curant din ambulatoriul de specialitate sau din spital, se depun direct la plătitorii de indemnizaţii de asigurări, fără viză medicului de familie.

Modalităţi de transmitere a concediilor medicale

Certificatele de concediu medical, eliberate în perioada stării de urgenţă, se pot transmite şi prin mijloace electronice  de transmitere la distanţă, astfel:

 1. de către medicii curanţi către persoanele asigurate;
 2. de către persoanele asigurate către plătitorii de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate (angajatori, CAS-uri, ).

Depunerea concediilor medicale

Formularele originale ale certificatelor de concediu medical, respectiv exemplarele 1 (alb) şi 2 (roz), se depun de către persoana asigurată la plătitorii de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, în termen de 60 de zile calendaristice de la data eliberării acestora.

Certificatele de concediu medical se pot acorda şi la o dată ulterioară, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data încetării perioadei stării de urgenţă instituită prin Decretul nr. 195/2020, în următoarele situaţii:

 1. în caz de sarcină şi lăuzie (numai concediu medical pentru maternitate)
 2. pentru perioada de internare în spital;
 3. pentru imobilizare în sisteme de imobilizare specifice aparatului locomotor, numai de către medicul ortoped/chirurg;
 4. situaţii pentru care este necesar avizul medicului expert al asigurărilor sociale peste 90 de zile;
 5. în caz de carantină;
 6. pentru risc maternal;
 7. pentru îngrijirea copilului bolnav;
 8. pentru asiguraţii aflaţi în incapacitate temporară de muncă, care au urmat un tratament în străinătate pentru afecţiuni care nu pot fi tratate în ţară, precum
 9. pentru asiguraţii care îşi pierd capacitatea de muncă în timp ce se află în altă ţară în interes de serviciu sau în interes personal;
 10. pentru asiguraţii cu afecţiuni cardiovasculare, SIDA/neoplazii/tuberculo

Aspecte importante privind acordarea concediilor și indemnizațiior de asigurări sociale de sănătate

Persoanele asigurate au dreptul la concediu și indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă fără îndeplinirea condiției de stagiu de asigurare.

Concediul și indemnizația de carantină se acordă și persoanelor asigurate care nu au realizat stagiul de cotizare complet de 6 luni;

Certificatele de concediu medical acordate care cuprind a 91-a zi și cele care depășesc 183 de zile se eliberează și se decontează fără avizul medicului expert al asigurărilor sociale.

Aceste reglementări sunt valabile pe perioada stării de urgență instituită prin Decretul 195/2020 și au ca scop prevenirea îmbolnăvirilor.

În afară de măsurile aplicate pe perioada instituirii stării de urgență,  proiectul de Ordin comun MS – CNAS face o reglementare referitoare la eliberarea certificatelor pentru concedii medicale persoanelor neasigurate pe teritoriul României, dar care intră sub incidenţa legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale sau a acordurilor, în domeniul sănătăţii, care atestă incapacitatea de muncă şi durata probabilă a acesteia.

Certificatele constituie documente justificative pentru instituţiile competente ale statului în vederea acordării prestaţiilor în conformitate cu legislaţia pe care acesta o aplică.


0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.