Rezultatul exerciţiului – profit sau pierdere?

Publicat de Florela Blidariu pe

Secretul succesului constă în a vrea să câştigi şi a şti să pierzi.
Niccolò Machiavelli

CUM se defineşte contul contabil?

Contul, ca procedeu specific al metodei contabilităţii, reflectă existenţa şi mişcarea activelor şi pasivelor, în toate fazele proprii circuitului economic, sub dublul lor aspect: al destinaţiei economice şi al provenienţei resurselor.

Documentele justificative care stau la baza înregistrării în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare trebuie să reflecte întocmai realitatea şi modul în care se produc.

CE înseamnă rezultat?

Rezultatul unei societăţi reflectă capacitatea acesteia de a genera fluxuri viitoare de numerar (venituri), prin folosirea resurselor existente (cheltuieli) şi gradul de eficiența în utilizarea de noi resurse.

Aceste rezultate sunt descrise, sintetizate şi prezentate de regulă la sfârşitul exerciţiului prin intermediul contului de profit şi pierderi sau contul de rezultate.

Ecuaţia generală de echilibru obţinută din contul de profit şi pierderi este:

REZULTAT = VENITURI – CHELTUIELI

Se pot înregistra două variante:

  • Dacă rezultatul obţinut este pozitiv, valoarea veniturilor înregistrate este mai mare decât valoarea cheltuielilor şi societatea înregistrează profit.
  • Dacă rezultatul obţinut este negativ, valoarea veniturilor înregistrate este mai mică decât valoarea cheltuielilor şi societatea înregistrează pierdere.

CARE este funcţiunea contului 121 – Profit şi pierderi?

Prin planul general de conturi, se sistematizează şi se ordonează cele mai reprezentative conturi, prin delimitarea conţinutului economic şi a funcţiei contabile. De asemenea, sunt evidenţiate principalele corespondente şi semnificaţia soldului, însoţite de exemplificări adecvate pentru facilitarea înţelegerii acestora.

După conţinutul economic este un cont de capitaluri proprii ce reflectă rezultatul perioadei: profit sau pierdere. Iar după funcţia contabilă este un cont bifuncţional.

Cu ajutorul acestui cont, se ţine evidenţa profitului sau pierderii realizate în exerciţiul financiar curent.

În creditul contului 121 „Profit sau pierdere” se înregistrează:

  • la sfârşitul perioadei, soldul creditor al conturilor din clasa 7 (de la 701 la 786);
  • pierderile contabile realizate în exerciţiul financiar încheiat, transferate la începutul exerciţiului financiar următor asupra rezultatului reportat (117).

În debitul contului 121 „Profit sau pierdere” se înregistrează:

  • la sfârşitul perioadei, soldul debitor al conturilor de cheltuieli (de la 601 la 698);
  • profitul net realizat în exerciţiul financiar încheiat, care a fost repartizat la rezerve conform prevederilor legale (129);
  • profitul net realizat în exerciţiul financiar încheiat, evidenţiat la începutul exerciţiului financiar următor în rezultatul reportat (117).

Soldul creditor reprezintă profitul realizat, iar soldul debitor, pierderea realizată.


0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.