Rolul administratorului într-o societate

Publicat de Florela Blidariu pe

Toate drepturile şi obligaţiile administratorilor şi asociaţilor sunt prevăzute în actul constitutiv al societăţii, Legea 31/1990 modificată şi Codul Civil (art. 1894-1902, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicată cu modificări, în vigoare de la 1 octombrie 2011). Într-o societate cu răspundere limitată administrator poate fi unul sau mai mulţi asociaţi sau poate fi şi o persoană din afara societăţii. În cazul societăţilor pe acţiuni avem consiliu de administraţie, consiliu care poate fi ales fie din rândul acţionarilor, fie din afara societăţii.
 
Rolul administratorului/consiliului de administatie la înfiinţarea firmei este:

 • să îndeplinească formalităţile preliminare înfiinţării societăţii, dar şi cele de începere a funcţionării acesteia;
 • să urmărească efectuarea de către asociat/asociaţi/acţionari a plăţilor datorate privind capitalul social subscris;
 • să depună la Registrul Comerţului semnătura şi declaraţia pe propria răspundere conform căreia îndeplineşte condiţiile legale pentru a fi administrator în cadrul societăţii.

Care sunt obligaţiile administratorului/consiliului de administraţie:

 • Să conducă şi să vegheze asupra gestiunii companiei. El este responsabil de patrimoniul firmei (mijloacele fixe, stocurile, creanţele dar şi datoriile);
 • Administratorul are responsabilitatea de a garanta întru totul desfăşurarea legală a activităţii economice şi realizarea obiectului/ obiectelor de activitate;
 • Administratorul reprezintă societatea în relaţiile cu terţii şi cu autorităţile publice. Acest drept nu se poate transmite decât dacă acest lucru este prevăzut în Actul constitutiv;
 • Administratorul are datoria de a prelua şi de a păstra documentele oficiale privind înfiinţarea societăţii comerciale;
 • Administratorul este responsabil pentru organizarea şi conducerea contabilităţii societăţii. El răspunde de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare la organelle fiscale( situaţii pe care este obligat să le semneze); aprobă politicile contabile pentru operaţiunile derulate, inclusiv proceduri proprii pentru situaţiile prevăzute de legislaţie. Procedurile şi politicile contabile se elaborează având în vedere specificul activităţii, de către specialişti în domeniul economic şi tehhnic, cunoscători ai activităţii desfăşurate şi a strategiei adoptate de entitate.
 • Are obligaţia de a ţine registrul asociaţilor/acţionarilor;
 • Are rol executiv în firmă, fiind purtătorul voinţei sociale a acesteia. Întocmeşte astfel toate actele şi faptele necesare punerii în practică a acţiunilor.
 • Are obligaţia de a convoca adunarea asociaţilor/acţionarilor la sediul social şi de a participa la toate adunările generale ale asociaţilor/acţionarilor.. La aceste adunări, administratorul are rol executiv, spre deosebire de asociaţi/acţionari, care au rol decizional.

Care sunt drepturile administratorului/consiliului de administraţie:

 • Are dreptul să participe la toate întrunirile organizate de companie;
 • Are dreptul să semneze documentele oficiale fără a cere acordul asociaţilor/acţionarilor în cazul încheierii unor contracte.
 • Deciziile administratorului nu pot fi modificate de asociaţi dacă acestea sunt în interesul entităţii şi conform prevederilor legale.

0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.