Salariul minim în domeniul construcţiilor

Publicat de Florela Blidariu pe

OUG 114/2018 a adus unele modificări în domeniul salarizării personalului din construcţii, precum şi unele facilităţi aferente veniturilor salariale din acest domeniu şi anume:

La articolul 71, alin. (1) Prin derogare de la prevederile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2019, pentru domeniul construcţiilor, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte în bani, fără a include sporuri şi alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică exclusiv domeniilor de activitate prevăzute la art. 66 pct. 1 din prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. 66 din Ordonanţa sus menţionată modifică art.60 din Codul fiscal, în sensul că se acordă scutire de impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor în perioada 1 ianuarie 2019- 31 decembrie 2028 inclusiv, persoanelor fizice  pentru care sunt îndeplinite următoarele condiţii:

a) angajatorii desfăşoară activităţi în sectorul construcţii care cuprind:
(i) activitatea de construcţii la codul CAEN 41.42.43 – secţiunea F – Construcţii;
(îi) domeniile de producere a materialelor de construcţii, definite de următoarele coduri CAEN:
2312 – Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate;
2331 – Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramic;
2332 – Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru construcţii din argilă arsă;
2361 – Fabricarea produselor din beton pentru construcţii;
2362 – Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii;
2363 – Fabricarea betonului;
2364 – Fabricarea mortarului;
2369 – Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos;
2370 – Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei;
2223 – Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii;
1623 – Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie pentru construcţii;
2512 – Fabricarea de uşi şi ferestre din metal;
2511 – Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice;
0811 – Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei;
0812 – Extracţia pietrişului şi nisipului;
711 Activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanţă tehnică; 

b) angajatorii realizează cifra de afaceri din activităţile menţionate la lit. a) în limita a cel puţin 80% din cifra de afaceri totală, calculată cumulat de la începutul anului, inclusiv luna în care aplică scutirea;

c) veniturile brute lunare din şi asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3) realizate de persoanele fizice pentru care se aplică scutirea, sunt cuprinse între 3.000 şi 30.000 lei lunar inclusiv şi realizate în baza contractului individual de muncă;

d) scutirea se aplică potrivit instrucţiunilor la ordinul comun al ministrului finanţelor publice, al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al ministrului sănătăţii, prevăzut art. 147 alin. (17), iar Declaraţia privind obligaţiile de plată contributiilor sociale, impozitului pe venit şi evidența nominală a persoanelor asigurate reprezintă declaraţie pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiilor de aplicare a scutirii.

Alte facilităţi fiscale prevăzute la punctul 10 din ordonanţa:

ART. 138^1 Prevederi speciale pentru domeniul construcţiilor

 (1) În perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2028 inclusiv, pentru persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor realizate în baza contractelor individuale de muncă încheiate cu angajatori care desfăşoară activităţi în sectorul construcţii şi care se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 5, cota contribuţiei de asigurări sociale (CAS) prevăzută la art. 138 lit. a) se reduce  cu 3,75 puncte procentuale.

 (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) care datorează contribuţia la fondul de pensii administrat privat reglementat de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt scutite de la plata acestei contribuţii în limita cotei prevăzute la alin. (1).

 (3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică potrivit instrucţiunilor la ordinul comun al ministrului finanţelor publice, al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al ministrului sănătăţii, prevăzut la art. 147 alin. (17).

La punctul 16 din ordonanţa se prevede ca la  articolul 154 din Codul fiscal alineatul (1), după litera q) se introduce o nouă literă, litera r), cu următorul cuprins: r) persoanele fizice pentru veniturile din salarii şi asimilate salariilor în baza contractelor individuale de muncă încheiate cu angajatori care desfăşoară activităţi în sectorul construcţii şi care se încadrează în condiţiile prevăzute la art. 60 pct. 5, în perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2028 inclusiv sunt exceptaţi de la plata CASS.

Pentru angajatorii care desfăşoară activitatea în domeniile menţionate mai sus la art.66 pct.5 din ordonanţă, în perioada 1 ianuarie 2019- 31 decembrie 2028 inclusiv, cota contribuţiei asiguratorie pentru munca se reduce la nivelul cotei care se face venit la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale.

Pentru mai multe precizări în aplicarea acestei ordonanţe se aşteaptă norme metodologice.


0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.