SCUTIREA DE IMPOZIT A PROFITULUI REINVESTIT

Publicat de Elena Nicolii pe

Conform art.22 din Codul Fiscal, profitul investit în echipamente tehnologice, calculatoare electronice și echipamente periferice, mașini și aparate de casă, de control și de facturare, în programe informatice, precum și pentru dreptul de utilizare a programelor informatice, produse și/sau achiziționate, inclusiv în baza contractelor de leasing financiar, și puse în funcțiune, folosite în scopul desfășurării activității economice, este scutit de impozit.

Activele corporale pentru care se aplică scutirea de impozit sunt cele prevăzute în subgrupa 2.1 (echipamente tehnologice-mașini, utilaje și instalații de lucru), respectiv în clasa 2.2.9 (calculatoare electronice și echipamente periferice, mașini și aparate de casă, control și facturat) din Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, aprobat prin hotărâre a Guvernului 2139/2004 (pentru profitul investit în achiziționarea dreptului de utilizare a programelor informatice scutirea de impozit se aplică pentru cele achiziționate și utilizate începând cu data de 1 ianuarie 2017).

Profitul investit reprezintă soldul creditor al contului de profit și pierdere, respectiv profitul brut contabil cumulat de la începutul anului si până în trimestrul punerii în funcțiune a activelor respective. Scutirea de impozit pe profit se acordă în limita impozitului pe profit datorat pentru perioada respectivă. Suma profitului pentru care s-a beneficiat de scutirea de impozit pe profit, mai puțin partea aferentă rezervei legale, se repartizează la sfârșitul exercițiului financiar la rezerve.

Prevederile privind scutirea de la impozitare a profitului reinvestit se aplică pentru activele considerate noi (activele considerate noi sunt cele care nu au fost utilizate anterior datei achiziției).

Contribuabilii care beneficiază de scutirea menționată mai sus au obligația de a păstra în patrimoniu activele respective cel puțin o perioadă egală cu jumătate din durata de utilizare economică, stabilită potrivit reglementărilor contabile aplicabile, dar nu mai mult de 5 ani. În cazul nerespectării acestei condiții, pentru sumele respective se recalculează impozitul pe profit și se percep creanțe fiscale accesorii potrivit Codului de procedură fiscală, de la data aplicării facilității, potrivit legii. În acest caz, contribuabilul are obligația depunerii declarației fiscale rectificative. Nu intră sub incidența acestor prevederi activele menționate mai sus care se înscriu în oricare dintre următoarele situații:

a) sunt transferate în cadrul operațiunilor de reorganizare, efectuate potrivit legii;

b) sunt înstrăinate în procedura de lichidare/faliment, potrivit legii;

c) sunt distruse, pierdute, furate sau defecte și înlocuite, în condițiile în care aceste situații sunt demonstrate sau confirmate în mod corespunzător de contribuabil. În cazul activelor furate, contribuabilul demonstrează furtul pe baza actelor doveditoare emise de organele judiciare.

d) sunt scoase din patrimoniu ca urmare a îndeplinirii unor obligații prevăzute de lege.

Contribuabilii care beneficiază de scutire de impozit pentru profitul reinvestit nu pot opta pentru metoda de amortizare accelerată pentru activele respective.


0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.